Cât de coerentă este strategia firmei conduse?

1
Recomandat strategii firme, optiuni strategice, elaborarea strategiei unei firme, componentele strategiei, importanta strategiei, obiectivele strategice ale unei firme, management strategic, instrumente management strategic, planificare strategica, practici de management strategic, strategia de afaceri, strategia de marketing, strategia de investitii, scalarea afacerii

Există o tendință recentă de a asocia strategia firmei unor practici relativ învechite aplicate perioadelor în care companiile putea planifica cu încredere, în condițiile în care se sugerează că mediul de afaceri modern, extrem de volatil – cu accentul pus pe agilitate, adaptabilitate și flexibilitate – face ca o astfel de abordare să fie considerată depășită. Cu toate aceste o astfel de abordare este greșită. Departe de a fi irelevantă, strategia firmei – cel puțin atunci când este coerentă și executată corect – este un indicator destul de bun de performanță. Pentru a evalua obiectiv coerența strategiei de afaceri a companiei dumneavoastră și a identifica soluțiile care vi se potrivesc cel mai bine vă invităm să completați chestionarul de mai jos. Durata de completare: 3-5 minute (15 întrebări).

Loading

Strategia de afaceri redă planul companiei pentru a-și atinge obiectivele. Se concentrează pe poziționarea pe piață și pe profit și acoperă toate funcțiunile companiei, fiind și cea care urmărește crearea unui mediu de lucru mai bun. Planificarea strategică îi ajută pe manageri să detecteze și să interpreteze tendințele importante din mediul extern și să dezvolte măsuri adecvate pentru a asigura funcționarea eficientă a organizațiilor în fața schimbărilor realizate și așteptate.

Alinierea strategică implică alinierea afacerii cu mediul de business și cu dinamica pieței astfel încât să susțină îndeplinirea scopului său pe termen lung. Fără o strategie, managementul ar fi lipsit de cel mai important instrument în conducerea afacerii către scopul stabilit. În timp ce scopul unei companii nu se modifică în general, strategia și structurile organizaționale se schimbă, iar monitorizarea și asigurarea coerenței acestora este esențială pentru succesul afacerii.

O strategie este o procedură organizată pentru a lua decizii și/sau pentru a acționa în fața unui anumit scenariu. Aceasta urmărește să atingă unul sau mai multe obiective prestabilite. În primul rând, creșterea relativă a dimensiunii multor organizații a dus la necesitatea unei mai bune coordonări a activităților acestora. Un plan strategic îi ajută pe manageri să realizeze o legătură și o coordonare optimă a diferitelor departamente – contabilitate, producție, marketing, cercetare etc.

Un al doilea motiv important pentru a avea o mai bună strategie este dinamismul tot mai mare al schimbărilor și incertitudinea mediului extern. Evenimentele din afara organizației nu mai sunt la fel de ușor de anticipat ca înainte. În plus, aceste evenimente tind să aibă un impact mai mare ca niciodată asupra activităților organizației.

1. Definiți misiunea și valorile organizației

Stabilirea tradițională a obiectivelor de afaceri măsoară ceea ce faceți, dar nu măsoară cum și de ce faceți ceva. Concentrându-vă doar pe rezultate, în unele cazuri veți întreprinde acțiuni care dau prioritate așteptărilor stakeholderilor în defavoarea nevoilor clienților.

Atunci când vă elaborați strategia de afaceri definiți viziunea și valorile companiei – acest lucru vă va inspira să faceți o muncă ce va îmbunătăți calitatea vieții clienților dumneavoastră. După ce ați stabilit astfel de repere puteți adăuga obiectivul la ecuația rezultată. Acest lucru vă va permite să vă orientați pe client și să generați rezultatele dorite.

2. Efectuați o autoevaluare

Efectuați o autoevaluare care vă va permite să identificați și să analizați cele mai bune modalități de creștere pentru afacerea dumneavoastră.

Cel mai eficient instrument pentru a realiza o evaluare pentru strategia firmei este prin intermediul unei analize SWOT. Aceasta va identifica punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările la adresa afacerii dumneavoastră.

3. Stabiliți segmentele de piață cărora vă veți adresa

Este foarte probabil ca produsul sau serviciul dumneavoastră să nu fie adecvat pentru întreaga piață. De aceea este important să identificați segmentul sau segmentele în care puteți aduce cea mai mare valoare clienților dumneavoastră.

Consumatorii care au cu adevărat nevoie de produsul sau serviciul oferit vor rămâne fideli companiei pe termen lung. Acestea oferă cea mai mică rată de dezabonare, cresc valoarea pe durata de viață a clientului și reduc costul de atragere.

4. Stabiliți cum vă veți depăși concurența

Clienții nu vor achiziționa niciodată două produse sau servicii identice. Dacă doriți să atrageți cât mai mult din segmentul de piață ales trebuie să fiți pe primul loc în mintea majorității clienților țintă.

Cele mai bune modalități de a realiza acest lucru sunt: crearea unui brand cu adevărat creativ, diferențierea produselor/serviciilor și stabilirea prețurilor pe baza valorii percepute.

5. Stabiliți obiective clare

Identificați ceea ce doriți să realizați. Stabiliți etapele de realizare a obiectivelor. Stabilirea obiectivelor de afaceri vă va ajuta să definiți strategia firmei și să colaborați între diferitele părți ale companiei pentru a obține rezultatele dorite. Puteți începe prin a defini:

  • obiectivele de afaceri: acestea sunt obiectivele generale ale companiei pe care doriți să le atingeți
  • obiectivele departamentului sau ale echipei: acestea sunt sarcini-cheie delegate la nivelul departamentului care contribuie la realizarea obiectivelor generale
  • obiectivele specifice pentru angajați: acestea sunt obiective stabilite fiecare angajat în parte care să contribuie la atingerea obiectivelor de afaceri

6. Elaborați un plan de acțiune

După ce ați stabilit obiectivele afacerii trebuie să realizați un plan pentru a le atinge. Acesta trebuie să includă sarcini realizabile pe care echipa le poate îndeplini și să descrie etapele necesare pentru a vă îndeplini misiunea.

Acest plan poate fi pe termen scurt sau pe termen lung. Efectuați periodic ajustări ale planului în funcție de necesitățile afacerii dumneavoastră.

7. Identificați competențele necesare pentru a obține un avantaj competitiv

Voința nu este suficientă pentru a vă depăși concurenții și a ajunge lider în industrie. Talentul și abilitățile sunt esențiale pentru a obține un avantaj competitiv. În funcție de viziunea, obiectivele și piața dumneavoastră trebuie să identificați ce abilități trebuie să dezvoltați pentru a vă eficientiza procesele.

Register New Account
Shopping cart