KPI – KRI: CONSULTANTA JURIDICA

20.

Consultanță Juridică

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în sectorul Consultanță Juridică și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele de Consultanță Juridică?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din sectorul Consultanță Juridică?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din sectorul Consultanță Juridică.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în sectorul Consultanță Juridică

Firmele de consultanță juridică pot folosi indicatori cheie de performanță (KPI) pentru a eficientiza procesele din cadrul companiei și a asigura susținerea cu date obiective a deciziilor luate în vederea îmbunătățirii rezultatelor. Principalele motive pentru care firmele de avocatură au nevoie de KPI sunt:

 • îmbunătățirea performanței globale: prin urmărirea indicatorilor cheie de performanță (KPI) de productivitate, eficiență și profitabilitate, managerii firmelor de avocatură pot identifica ariile care necesită îmbunătățire și pot lua decizii bazate pe informații concrete pentru a-și crește veniturile
 • alocarea eficientă a resurselor: un set de KPI privind managementul timpului, distribuirea resurselor umane și gestionarea cazurilor, asigură o mai bună alocare a resurselor companiei și poate îmbunătăți performanța generală
 • creșterea satisfacției clienților: indicatorii de performanță privind satisfacția clienților, timpul de răspuns și timpul de soluționare a cazurilor, reflectă capacitatea companiei în satisfacerea nevoilor clienților și pot contribui la creșterea eficienței acestui proces
 • îmbunătățirea eforturilor de marketing: un set de KPI privind generarea de lead-uri, ratele de conversie și atragerea de noi clienți, reflectă eficiența eforturilor lor de marketing și facilitează ariile în care se pot face schimbări pentru a îmbunătăți rezultatele
 • managementul eficient al talentelor: prin urmărirea indicatorilor de performanță ce măsoară satisfacția angajaților, fluctuația personalului și productivitatea muncii, compania poate evalua succesul eforturilor de atragere și păstrare a specialiștilor și pot aduce schimbări pentru a crește satisfacția angajaților
 • obținerea unui avantaj competitiv: un set de KPI de asigură compararea rezultatelor companiei cu cele ale competiției și cu media sectorului, facilitând identificarea ariilor de activitate care necesită a fi îmbunătățite pentru a obține un avantaj competitiv

Prin implementarea unui set de KPI furnizorii de consultanță juridică pot obține o imagine de ansamblu asupra performanței activităților, pot identifica ariile care necesită ajustări și pot lua decizii informate pentru a-și crește productivitatea, eficiența și profitabilitatea.

Top 10 criterii de performanță pentru sectorul Consultanță Juridică

 1. Numărul de ore facturabile – măsoară timpul alocat pentru îndeplinirea unor activități care pot fi facturate și ajută la determinarea productivității și profitabilității generale.
 2. Timpul de soluționare a cazurilor – contabilizează timpul necesar pentru soluționarea unui caz și ajută la evaluarea eficienței procesului de gestionare a cazurilor.
 3. Satisfacția clienților – măsoară capacitatea companiei de a răspunde în mod eficient, prin serviciile furnizate, nevoilor și cerințelor juridice ale clienților
 4. Rata de conversie a lead-urilor – redă numărul de clienți potențiali deveniți clienți pentru servicii de consultanță juridică într-un anumit interval de timp și ajută la evaluarea eficienței eforturilor de marketing ale companiei.
 5. Satisfacția angajaților – reflectă capacitatea companie de a-și menține angajații eficienți și motivați săi și ajută la identificarea modalităților prin care pot fi păstrate talentele.
 6. Venituri / avocat (consultant) – redă venitul mediu generat de fiecare avocat sau consultant juridic și ajută la evaluarea productivității individual.
 7. Rata de câștig – evaluează succesul cazurilor gestionate de companie și ajută la evaluarea eficienței strategiei juridice a acesteia.
 8. Costul operațiunilor – însumează totalul cheltuielilor asociate furnizării serviciilor de consultanță juridică și ajută la identificarea funcțiunilor în care costurile pot fi optimizate.
 9. Productivitatea per avocat – măsoară volumul mediu de muncă la nivel individual și ajută la determinarea productivității individuale.
 10. Rata de realizare – măsoară procentul de timp în care consultantul juridic lucrează pentru a genera venituri și ajută la evaluarea eficacității companiei în procesului de facturare.

Prin urmărirea unui set de KPI firmele de avocatură pot obține informații clare despre performanța lor, fapt ce le facilitează identificarea ariilor de activitate care pot fi îmbunătățite și pot lua decizii informate care să le ajute să își atingă obiectivele strategice.

KPI & KRI: CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account