KPI – KRI: INDUSTRIA TEXTILA

5.

Industria Textila

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în Industria Textila și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din Industria Textila?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din Industria Textila?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din Industria Textila.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în Industria Textila

Companiile din sectorul Textile au nevoie de un set de KPI pentru a măsura și monitoriza performanța diferitelor funcțiuni (operațional, vânzări, marketing, relații clienți etc.) și a business-ului în ansamblu în vederea unei mai bune poziționări strategice. Un set de indicatori cheie de performanță permit crearea și menținerea unui avantaj competitiv și a altor beneficii precum:

 • optimizarea alocării resurselor: prin monitorizarea unui set de indicatori de performanța companiile pot identifica cum și unde (în cadrul căror funcțiuni) sunt cel mai bine utilizate resursele și pot face ajustări în consecință
 • creșterea satisfacției clienților: indicatorii de performanță sunt utili în colectarea feedback-ului de la clienți și identificarea situațiilor în care compania și-ar putea îmbunătăți nivelul de asistență, și serviciile oferite clienților
 • monitorizarea progresului: indicatorii de performanță definiți corect ajută la urmărirea progresului proiecte și inițiativelor strategice din cadrul companiei
 • gestionarea riscurilor: prin evaluarea indicatorilor de performanță companiile pot identifica mai ușor potențiale riscuri și pot lua măsuri pentru a le atenua
 • controlul calității: monitorizarea indicatorilor cheie de performanță facilitează identificarea de către management zonelor care necesită îmbunătățiri și adoptarea măsurilor care asigură respectarea standardelor de calitate

În esență, indicatorii de performanță facilitează identificarea ariilor funcționale unde sunt necesare ajustări sub aspectul creșterii eficienței, stabilirea obiectivelor strategice, planificarea și urmărirea direcțiilor de acțiune care să asigure atingerea acestora, eficientizarea procesului decizional și menținerea companiei într-o permanentă conștientizare în raport cu nevoile și dorințele clienților săi.

Top 10 criterii de performanță pentru Industria Textila

 1. Volumul vânzărilor – este un criteriu de performanță pentru orice companie, iar companiile din sectorul Textile nu fac excepție. Urmărirea vânzărilor în funcție SKU, categorie de produse și canal poate ajuta companiile să identifice tendințele pieței și să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la dezvoltarea și promovarea produselor.
 2. Rotația stocurilor – este o măsură a vitezei cu care o companie își vinde stocurile. Pentru companiile din sectorul Textile, urmărirea rotației stocurilor ajută la identificarea produselor care nu se vând bine, ce poate bloca capitalul și reduce profitabilitatea.
 3. Raport cantitate comandată : cantitate livrată – măsoară capacitatea fabricii de a onora comenzile; este e preferat ca un producător de textile să aibă capacitatea de livra suplimentar față de cantitatea comandată.
 4. Marja brută – este diferența dintre veniturile generate de companie și costurile operaționale ale acesteia. Urmărirea marjei brute în funcție de produs și de categorie poate ajuta companiile din sectorul Textile să identifice care sunt cele mai profitabile produse și să ia decizii strategice privind prețurile și planificarea producției.
 5. Satisfacția clienților – este un KPI important pentru orice companie și deosebit de important pentru companiile de îmbrăcăminte care se bazează pe recurența achizițiilor. Urmărirea satisfacției clienților prin intermediul sondajelor, chestionarelor de feedback și recenziilor poate ajuta companiile de îmbrăcăminte să identifice ce schimbări sunt necesare pentru a îmbunătăți experiența clienților.
 6. Rata de retur – este procentul de produse returnate de către clienți. Pentru companiile din sectorul Textile, urmărirea ratelor de retur poate ajuta la identificarea problemelor de calitate sau a celor privind adecvarea mărimilor, de asemenea, poate oferi informații despre produsele care nu îndeplinesc așteptările clienților.
 7. Timpul de introducere pe piață – reprezintă timpul necesar pentru dezvoltarea și lansarea unui nou produs. Pentru companiile din sectorul Textile, urmărirea timpului de lansare pe piață certifică capacitatea acestora de a răspundă rapid la tendințele în schimbare și să își păstreze avantajul competitiv.
 8. Ciclul de viață al produselor – majoritatea articolelor de îmbrăcăminte urmează un ciclu de viață în patru etape: introducere, creștere, maturitate și declin; înțelegerea ciclului de viață al produsului și urmărirea stocurilor îi ajută pe producători și comercianți să ia decizii pentru a crește vânzările.
 9. Sustenabilitatea – activitățile economice sustenabile sunt un criteriu din ce în ce mai important pentru consumatori, iar multe branduri din sectorul Textile urmăresc indicatorii de sustenabilitate precum emisiile de carbon, utilizarea apei și reducerea deșeurilor. Urmărirea acestor parametri poate ajuta companiile să identifice oportunitățile de reducere a impactului asupra mediului și de a răspunde cererii tot mai mari de produse durabile.
 10. Eficiența operațională – indică eficiența funcționării echipamentelor de cusut; acest indicator este important pentru planificarea capacității fabricii și a costurilor de producție.

Există mai multe criterii și indicatori cheie de performanță importanți pentru companiile de sectorul Textile. Cu toate acestea, indicatorii specifici domeniului de activitate sunt cei mai importanți și pot varia în funcție de mărimea companiei, de obiectivele și strategia acesteia.

KPI & KRI: INDUSTRIA TEXTILA

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account