KPI – KRI: TRANSPORTURI

32.

Transporturi

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în sectorul Transporturi și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din sectorul Transporturi?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din sectorul Transporturi?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din sectorul Transporturi.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în sectorul Transporturi

Indicatorii cheie de performanță (KPI) ajută companiile din sectorul Transporturi să își măsoare performanța, să identifice punctele forte și slabe ale operațiunilor actuale și să evalueze eficiența strategiilor implementate pentru a-și atinge obiectivele. De asemenea, pentru companiile de Transport, utilizarea unor indicatori de performanță generează o serie de beneficii, printre care:

 • îmbunătățirea procesului decizional: un set de KPI ajută companiile să ia decizii în cunoștință de cauză, bazate pe indicatori cuantificabili, a căror dinamică poate fi monitorizată în timp
 • stabilirea obiectivelor: indicatorii de performanță ajută la identificarea obiectivelor pe termen scurt și lung, precum și a pașilor necesari pentru a le îndeplini
 • optimizarea alocării resurselor: prin monitorizarea unui set de indicatori de performanța companiile pot identifica cum și unde (în cadrul căror funcțiuni) sunt cel mai bine utilizate resursele și pot face ajustări în consecință
 • creșterea satisfacției clienților: indicatorii de performanță sunt utili în colectarea feedback-ului de la clienți și identificarea situațiilor în care compania și-ar putea îmbunătăți nivelul de asistență, și serviciile oferite clienților
 • îmbunătățirea coeziunii și lucrului în echipă: un set de KPI comun la nivelului unei echipe (departament) facilitează colaborarea în obținerea rezultatelor și atingerea obiectivelor

Prin urmărirea indicatorilor de performanță transportatorii își pot îmbunătăți procesele, pot crește satisfacția clienților și își pot stimula profitabilitatea. Printre exemplele de KPI pe care companiile de profil ar trebui să le urmărească se numără timpul de livrare, reclamațiile clienților, acuratețea livrării sau costul de transport. Urmărirea acestor indicatori cheie de performanță poate ajuta companiile să își înțeleagă mai bine operațiunile și să descopere noi oportunități.

Top 10 criterii de performanță pentru sectorul Transporturi

 1. Utilizarea flotei – măsoară frecvența cu care sunt utilizate vehiculele operatorului de transport. O rată ridicată de utilizare a flotei este esențială pentru optimizarea veniturilor și minimizarea costurilor.
 2. Siguranță – reprezintă frecvența cu care vehiculele operatorului sunt implicate în accidente sau incidente rutiere; siguranța pasagerilor și a mărfurilor este esențială pentru a menține o bună reputație și pentru a câștiga încrederea clienților.
 3. Punctualitate – măsoară frecvența cu care operatorul de transport respectă orele de plecare și de sosire programate. O performanță ridicată în materie de punctualitate este esențială pentru a consolida încrederea clienților.
 4. Utilizarea capacității de transport – redă cât de mult este utilizată capacitatea disponibilă a operatorului de transport. Este important să se optimizeze utilizarea capacității pentru a maximiza veniturile și reduce costurile.
 5. Eficiența de livrare – indică procentul de comenzi livrate clienților la data convenită sau înainte de aceasta și reflectă eficiența timpului de execuție și a serviciilor pentru clienți.
 6. Costul pe kilometru – măsoară costul de livrare a bunurilor dintr-o locație în alta și se calculează prin împărțirea costului total al transportului la numărul de kilometri parcurși.
 7. Timpul mediu de execuție – reprezintă timpul mediu de care are nevoie o companie pentru a primi o comandă, a o procesa și a livra bunurile către client.
 8. Acuratețea livrărilor – contabilizează frecvența erorilor sau a comenzilor corecte (expedierea articolelor în cantitățile specificate de client) și reflectă gradul de mulțumire a clienților în raport cu serviciile companiei.
 9. Combustibilul utilizat – măsoară cantitatea de combustibil consumată pe kilometru parcurs.
 10. Rata de rotație a șoferilor – indică gradul de fluctuație a șoferilor din cadrul companiei și identifică gradul de satisfacție a personalului în raport cu stimulentele financiare sau managementul intern

Un set de KPI ajută companiile de transport să își măsoare și să își îmbunătățească performanța în ceea ce privește eficiența livrării, din perspectiva timpului de livrare, consumul de combustibil, întreținerea vehiculelor, performanța șoferilor și satisfacția clienților. Prin urmărirea indicatorilor cheie de performanță companiile pot identifica ariile funcționale care necesită îmbunătățiri și pot lua măsuri corective pentru a-și crește performanța generală.

KPI & KRI: TRANSPORTURI

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account