KPI – KRI: SECTOR ENERGETIC

15.

Sector Energetic

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în Sectorul Energetic și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din Sectorul Energetic?
 • De ce au nevoie de KPI companiile din Sectorul Energetic?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din Sectorul Energetic.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în Sectorul Energetic

Companiile din Sectorul Energetic au nevoie de un set de KPI pentru a măsura și monitoriza performanța la nivel de funcțiuni (operațional, servicii clienți, marketing, vânzări etc.) și a business-ului în ansamblu, în vederea unei mai bune poziționări strategice. Un set de indicatori cheie de performanță permit crearea și menținerea unui avantaj competitiv și a altor beneficii precum:

 • monitorizarea progresului: indicatorii de performanță definiți corect ajută la urmărirea progresului proiecte și inițiativelor strategice din cadrul companiei
 • gestionarea riscurilor: prin evaluarea indicatorilor de performanță companiile pot identifica mai ușor potențiale riscuri și pot lua măsuri pentru a le atenua
 • creșterea performanței financiare: prin măsurarea performanței financiare a fiecărui departament companiile pot identifica oportunități de îmbunătățire și sursele pentru economii de costuri
 • creșterea eficienței: indicatorii de performanță pot fi utilizați pentru a măsura cât de eficient sunt utilizate resursele
 • îmbunătățirea loialității clienților: folosind KPI pentru măsurarea loialității clienților companiile vor înțelege mai bine așteptările și nevoile acestora și astfel își pot concentra eforturile pentru a asigura o mai bună retenție
 • creșterea cotei de piață: indicatorii de performanță pot fi folosiți de către companii pentru identificarea și (de dorit) valorificarea de noi oportunități pe piață

În esență, indicatorii de performanță facilitează identificarea ariilor funcționale unde sunt necesare ajustări sub aspectul creșterii eficienței, stabilirea obiectivelor strategice, planificarea și urmărirea direcțiilor de acțiune care să asigure atingerea acestora, eficientizarea procesului decizional și menținerea companiei într-o permanentă conștientizare în raport cu nevoile și dorințele clienților săi.

Top 10 criterii de performanță pentru Sectorul Energetic

 1. Volumul de producție: reprezintă cantitatea de energie produsă într-o anumită perioadă. Urmărirea volumului de producție ajută producătorii și furnizorii de energie să își evalueze performanța operațională și să identifice oportunitățile de îmbunătățire a producției și a procesului de aprovizionare.
 2. Volumul vânzărilor: este un criteriu de performanță pentru orice companie, iar companiile din Sectorul Energetic nu fac excepție. Urmărirea volumului de vânzări poate ajuta producătorii și furnizorii de energie să își înțeleagă veniturile și rentabilitatea și să identifice oportunitățile de creștere a vânzărilor și de îmbunătățire a marjelor.
 3. Venituri: este un criteriu de performanță deosebit de important pentru orice companie, implicit pentru producătorii și furnizorii de energie. Urmărirea veniturilor poate ajuta aceste companii să își înțeleagă performanța financiară și să i-a decizii de îmbunătățire.
 4. Prețul mediu de vânzare: este prețul pe unitate de energie vândută. Urmărirea prețului mediu de vânzare poate ajuta producătorii și furnizorii de energie să identifice tendințele în materie de prețuri și să-și ajusteze strategiile de preț pentru a maximiza profitabilitatea.
 5. Cheltuieli de exploatare: reprezintă costurile operaționale, inclusiv cheltuielile legate de producție, aprovizionare și distribuție. Urmărirea cheltuielilor de exploatare facilitează identificarea oportunităților de reducere a costurilor și optimizare a structurii acestora.
 6. Marja brută: este diferența dintre veniturile generate de companie și costurile operaționale ale acesteia. Urmărirea marjei brute poate ajuta companiile din Sectorul Energetic să ia decizii strategice privind prețurile și planificarea producției.
 7. Producția de energie din surse regenerabile: reprezintă cantitatea de energie produsă din surse sustenabile. Monitorizarea acestui criteriu de performanță ajută companiile să urmărească progresele înregistrate în atingerea obiectivelor de obținere de energie regenerabilă, ceea ce poate fi important pentru respectarea normelor sau pentru îmbunătățirea sustenabilității companiei.
 8. Consumul de energie: măsoară cantitatea de energie utilizată intern de companie pentru desfășurarea activităților specifice. Monitorizarea consumului de energie poate fi utilă în identificarea oportunităților de optimizare a costurilor prin reducerea consumului intern.
 9. Performanța în materie de siguranță: măsoară capacitatea companiei de a-și proteja angajații, clienții, partenerii și mediul înconjurător. Urmărirea performanței în materie de siguranță poate ajuta companiile din Sectorul Energetic să asigure respectarea reglementărilor în domeniu, să reducă numărul de incidente de securitate și să-și majoreze capitalul de imagine.
 10. Satisfacția clienților: este un criteriu de performanță deosebit de important pentru operatorii din Sectorul Energetic. Urmărirea satisfacției clienților poate ajuta aceste companii să identifice schimbările necesare pentru a îmbunătăți experiența clienților.

Companiile din Sectorul Energetic prelucrează sau furnizează resurse energetice (petrol, gaze, cărbune, electricitate), iar monitorizarea performanței acestora depinde de tipul de energie produs sau furnizat, de obiectivele și strategiile companiei, de mărimea companiei. De aceea, indicatorii specifici domeniului de activitate sunt cei mai importanți.

KPI & KRI: SERVICII PROFESIONALE

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account