KPI – KRI: PRODUCTIE FARMA

29.

Producție Farma

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în sectorul Producție Farma și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din sectorul Producție Farma?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din sectorul Producție Farma?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din sectorul Producție Farma.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în Producție Farma

Companiile producătoare de medicamente au nevoie de KPI pentru a-și monitoriza progresul în raport cu obiectivele strategice. Importanța unui set de indicatorii de performanță pentru producătorii de medicamente derivă din beneficiile pe care utilizarea acestora o au asupra dezvoltării unei afacerii în domeniu:

 • măsurarea progresului: indicatorii de performanță ajută producătorii de medicamente să își evalueze avansul în direcție îndeplinirii obiectivelor strategice, în plus facilitează identificarea funcțiunilor în care ar putea fi nevoie de îmbunătățiri
 • concentrarea pe arii de activitate cheie: un set de KPI permit companiilor producătoare de medicamente să se concentreze pe funcțiuni cheie ale activității lor, cum ar fi cercetarea și dezvoltarea de produse, vânzări și distribuție, marketing și promovare
 • poziționarea în sector: un set adecvat de KPI permit producătorilor farma să își compare performanța cu media industriei și cu concurența; acesta facilitează identificarea oportunităților de îmbunătățire și adoptarea celor mai bune practici de creștere a afacerii
 • identificarea tendințelor: indicatorii de performanță pot ajuta companiile farmaceutice să identifice tipare în evoluția business-ului, care pot fi folosite pentru a informa deciziile și strategiile de afaceri
 • stimularea responsabilității: indicatorii de performanță asigură cadrul de responsabilizare a angajaților și echipelor întrucât stabilesc obiective de lucru
 • promovează o cultură a îmbunătățirii continue: monitorizând constant performanța printr-un set de KPI companiile producătoare de medicamente sunt stimulate să se dezvolte, urmărind în timp obținerea unor valori cât mai bune pentru indicatorii urmăriți

Top 10 criterii de performanță pentru sectorul Producție Farma

 1. Cheltuieli R&D – însumează costurile cu activitatea de cercetare și cu dezvoltarea de noi medicamente.
 2. Numărul de aprobări de noi medicamente – cuantifică numărul total de medicamente noi pentru care compania a primit aprobarea într-o anumită perioadă.
 3. Timpul de introducere pe piață – reflectă timpul necesar companiei pentru a asigura tranziția unui nou medicament de la stadiul de cercetare-dezvoltare la lansarea pe piață.
 4. Evoluția vânzărilor – redă procentual dinamica vânzărilor companiei într-un interval dat de timp comparativ cu o perioadă anterioară similară.
 5. Marja de profit – reflectă procentul din venituri pe care compania îl păstrează ca profit după deducerea tuturor costurilor.
 6. Rentabilitatea investițiilor (ROI) – măsoară randamentul investițiilor R&D ale companiei și alte cheltuieli de capital.
 7. Siguranța și conformitatea produselor – măsoară procentul de medicamente care respectă standardele de siguranță și calitate stabilite prin normele specifice industriei.
 8. Durata de răspuns – măsoară intervalul de timp necesar unei companii pentru onorarea comenzilor de medicamente, din momentul în care se plasează o comandă și până în momentul în care aceasta este livrată.
 9. Satisfacția clienților – redă capacitatea companiei de a răspunde nevoilor clienților prin produsele și serviciile sale.
 10. Retenția angajaților – măsoară procentul de angajați care rămân în companie după o anumită perioadă; evoluția indicatorului poate avea un impact asupra productivității și moralului personalului.

Implementând indicatorii cheie de performanță managerii unei companii din sectorul Producție Farma poate obține date cheie despre progresului acesteia, poate identifica arii de îmbunătățire și poate lua decizii bazate pe date concrete pentru a crește productivitatea, eficiența și profitabilitatea companiei.

KPI & KRI: PRODUCȚIE FARMA

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account