KPI – KRI: AUDIT SI CONTABILITATE

19.

Audit & Contabilitate

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în sectorul Audit & Contabilitate și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI în sectorul Audit & Contabilitate?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din sectorul Audit & Contabilitate?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din sectorul Audit & Contabilitate.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.
Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în sectorul Audit & Contabilitate

Furnizorii de servicii de audit și contabilitate au nevoie de o înțelegere clară a performanțelor și a progreselor înregistrate de companie în activitatea sa, iar indicatorii cheie de performanță (KPI) sunt esențiali în acest sens. În cadrul unei companii de audit și contabilitate un set de KPI facilitează:
 • îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor: indicatorii de performanță oferă o înțelegere clară asupra proceselor și activităților, generând prin implementarea lor o colecție de informații care să eficientizeze procesul decizional
 • creșterea responsabilității: un set de KPI ajută la stabilirea responsabilității prin definirea clară a ceea ce înseamnă succesul și cine este responsabil pentru atingerea acestuia
 • o mai bună alocare a resurselor: indicatorii de performanță vă oferă informații valoroase despre performanța din diferite departamente, permițându-vă să alocați resursele mai eficient
 • creșterea eficienței: urmărind un set de KPI se pot identifica ariile de activitate în care se pot îmbunătăți procese, ceea ce duce la o utilizare mai eficientă a resurselor și la rezultate mai bune
 • îmbunătățirea comunicării: KPI-urile oferă un limbaj comun de comunicare între diferite departamente și părți interesate, facilitând schimbul de informații și colaborarea pentru a vă atinge obiectivele

Top 10 criterii de performanță pentru sectorul Audit & Contabilitate

 1. Creșterea veniturilor – măsoară evoluția veniturilor în timp, oferind o imagine de ansamblu a performanței financiare a companiei
 2. Numărul de clienți noi – contabilizează numărul de clienți noi dobândiți într-o anumită perioadă, oferind un instrument de măsură a capacității companiei de a-și extinde baza de clienți
 3. Satisfacția clienților – măsoară nivelul de satisfacție al clienților față de serviciile firmei, inclusiv calitatea livrabilelor și promptitudinea serviciilor
 4. Nr de ore facturabile – evaluează numărul de ore pe care reușiți să le facturați clienților, funcționând ca un instrument de determinare a productivității și eficienței companiei
 5. Satisfacția angajaților – măsoară nivelul de satisfacție al angajaților în raport cu activitățile desfășurate, evaluând inclusiv nivelul lor de implicare și satisfacția profesională.
 6. Timpul de finalizare a sarcinilor – evaluează timpul necesar finalizării sarcinilor și proiectelor, oferind o perspectivă asupra productivității și eficienței echipei
 7. Nr erori de facturare – măsoară acuratețea facturării, inclusiv numărul de erori și timpul necesar pentru a le rezolva
 8. Fluxul de numerar – contabilizează intrările și ieșirile de numerar, oferind o perspectivă asupra stabilității financiare și lichidității companiei
 9. Rentabilitatea investițiilor (ROI) – măsoară randamentul investițiilor realizate în companie, inclusiv randamentul capitalului și al activelor
 10. Marja brută de profit – contabilizează procentajul din totalul vânzărilor obținute de societate după acoperirea costurilor asociate furnizării de servicii, fiind o măsură a profitabilității companie și a eficienței strategiilor de preț și vânzare.
 11. Un set de KPI oferă o imagine de ansamblu a performanței și a progresului unei companii furnizoare de servicii de audit și contabilitate, permițând managerilor să ia decizii informate și să adopte măsuri care să conducă la îmbunătățirea rezultatelor firmei.

KPI & KRI: AUDIT & CONTABILITATE

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account