Cât de bine controlați funcțiunile suport?

1
management financiar, flux de numerar, planificarea bugetului, plan de buget, dezvoltare organizationala, dezvoltarea organizationala, dezvoltarea organizatiei, scalarea afacerii, functiuni suport

Funcțiunile de suport sunt esențiale pentru succesul unei organizații, iar activitățile lor trebuie aliniate pentru a sprijini atingerea eficientă a obiectivelor organizaționale și a asigura creșterea companiei pe termen mediu și lung. Evaluarea acestor funcțiuni permite unui manager să dezvolte modele decizionale legate de stabilirea prețurilor, situația costurilor, gestionarea stocurilor sau a fluxului de numerar, de investiții etc. Pentru a evalua obiective aceste aspecte și a identifica soluțiile care se potrivesc cel mai bine afacerii dumneavoastră vă invităm să completați chestionarul de mai jos. Durata de completare: 7-8 minute (30 întrebări).

Loading

Produsele și serviciile sunt nucleul unei organizații. Pentru a asigura performanța și creșterea durabilă a companiei dumneavoastră trebuie să identificați și să dezvoltați acele produse și servicii care răspund cel mai bine nevoilor pieței. Nu puteți face acest lucru fără un cadru operațional care să permită livrarea efectivă a acestor produse și servicii, completat de un set de instrumente financiare care să asigure un cash-flow ce susține profitabilitatea.

Analiza funcțiunilor suport este un tip de audit, utilizat pentru a verifica procedurile și metodele de funcționare a unei companii, pentru a evalua performanța și eficiența generală. Acesta poate fi utilizat în mod eficient pentru a monitoriza punerea în aplicare a planurilor strategice.

Un proces este un set de activități secvențiale care au ca scop obținerea unui rezultat si o bună dezvoltare organizatională. Procesul de afaceri este un set stabil de activități interconectate (operațiuni și procese), care utilizează resurse (input-uri) și le transformă într-un produs sau serviciu (output-uri) cu o anumită valoare pentru client. Orice transformare este un proces.

Procesele operaționale realizează transformarea resurselor în produse, aceasta fiind principala activitate a companiei și modalitatea de bază prin care aceasta generează profit. Orice activitate care vizează satisfacerea nevoilor clienților externi sau interni poate fi prezentată sub forma unui proces de afaceri.

O companie nu poate exista fără procesele care au loc în interiorul ei și care susțin o bună dezvoltare organizatională. Orice proces trebuie să fie construit din anumite componente, care trebuie clarificate și structurate în momentul definirii procesului. Componentele tipice ale procesului sunt input-urile (materii prime, date etc.) și output-urile (rezultate ale procesului, produse finite). În plus, procesul include resursele și informațiile necesare pentru a sprijini procesul, de exemplu, tehnologia utilizată, personalul, echipamentele de proces (linii de producție, mașini, unelte etc.), echipamentele metrologice, vehiculele, resursele energetice, bazele de date utilizate etc. Atunci când se descriu componentele procesului, ar trebui să se ia în considerare și infrastructura și mediul de lucru necesare pentru proces. Procesele interacționează și sunt, de asemenea, interdependente.

Procesele determină veniturile unei companii. Acestea stabilesc profilul afacerii, au o importanță strategică și nu ar trebui niciodată externalizate. În cazul în care acestea sunt externalizate, organizația își pierde competitivitatea. Acestea sunt procesele pe care o companie competitivă trebuie să fie capabilă să le facă mai bine, în comparație cu rivalii din industria sa. Funcțiunile suport sunt achizițiile, managementul operațional și financiar. Fiecare organizație decide singură ce procese sunt necesare pentru funcționarea sa normală si pentru dezvoltarea organizatională.

Register New Account
Shopping cart