Piața Serviciilor Stomatologice ROMANIA 2024

Best seller

9.000 lei

SKU: 3df8233a1f8d-2 Category:

Pentru a înțelege evoluțiile care au avut loc pe piața românească în prima parte a studiului este analizată evoluția pieței globale și perspectivele acesteia. Pentru piața internațională sunt furnizate date începând cu anul 2018 și sunt realizate o serie de previziuni până în anul 2030.

Analiza succintă a cadrului macroeconomic românesc reprezintă punctul de plecare în evaluarea și estimarea pieței interne. Fiecare segment este descris prin: evoluția istorică și previziunea pieței până în 2026, completat de un top al celor mai importante companii de pe piață, incluzând indicatorii financiari pentru o perioadă de 9 ani.

Pentru a aprofunda studiul pieței locale s-a realizat o analiză a sectorului pe coduri CAEN, pe baza valorilor cumulate (totalul companiilor care au declarat acest domeniu ca activitate principală) la nivel național. Companiile au fost structurate în 8 grupe după criteriul cifrei de afaceri: 0, 0-100 Mii EUR, 100-500 Mii EUR, 500: 1.000 Mii EUR, 1-5 Mil. EUR, 5-10 Mil. EUR și 10-20 Mil. EUR. Această analiză presupune o revizuire amănunțită a celor mai importanți indicatori financiari pentru perioada 2015-2023, precum: cifra de afaceri, profitul net, datoriile totale / activele totale, numărul total de companii, numărul de companii cu pierdere vs. profit, numărul de angajați, marja de profit net.

Pentru a sprijini companiile locale, dar și companiile străine care intenționează să intre pe piața de servicii stomatologice din România, au fost realizate o serie de analize (Analiza Porter, Analiza PEST și Analiza Lanțului Valoric), au fost enumerați cei mai importanți factori care influențează activitatea companiilor de pe piață și au fost oferite recomandări pentru managementul companiilor. Informațiile și datele privind piața serviciilor stomatologice au fost obținute din mai multe surse: Comisia Europeană, Institutul Național de Statistică, Comisia Națională de Prognoză, Banca Națională a României, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor, Statista, Nielsen, GFK, sondaje/interviuri cu principalii jucători.

 

 

CARACTERISTICI
  • Numar de pagini: 51
  • Format .pdf
  • Perioada 2015-2023
  • Limba de redactare – Engleza

CONDITII DE LIVRARE
Se va livra în 7 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii, timp necesar actualizării

 

 

CUPRINS
REZUMAT
I. ANALIZA PIEȚEI GLOBALE DE SERVICII STOMATOLOGICE
1.1. Tendințele pieței globale
1.2. Piața europeană
II. TENDINȚE, FACTORI DE INFLUENȚĂ ȘI PROVOCĂRI
2.1. Tendințe cheie
2.2. Factori de influență, provocări și oportunități
III. PIAȚA DE SERVICII STOMATOLOGICE DIN ROMÂNIA
3.1. Repere macroeconomice
3.2. Sănătatea orală
3.3. Infrastructura de servicii stomatologice
3.4. Analiza pieței
3.5. Comportamentul pacientului
IV. ANALIZA PIEȚEI PE CODURI CAEN
V. MEDIUL CONCURENȚIAL
5.1. Rezultatele consolidate pentru top 10 jucători de pe piață
5.2. Profilarea companiilor
VI. CONSULTANȚĂ MANAGERIALĂ
6.1. Analiza lanțului valoric
6.2. Analiza Porter
6.3. Analiza PEST
6.4. Factori de influență
6.5. Recomandări manageriale

Structura poate varia și/sau suferi modificări în conformitate cu disponibilitatea informațiilor de la momentul actualizării.

 

 

GRAFICE

1. Analiza pieței globale de servicii stomatologice: dinamica pieței globale
2. Analiza pieței globale de servicii stomatologice: segmentarea pieței în funcție de specializare
3. Analiza pieței globale de servicii stomatologice: 2023 – segmentarea pieței (%)
4. Analiza pieței globale de servicii stomatologice: previziunea veniturilor pe segmente
5. Analiza pieței globale de servicii stomatologice: dinamica pieței dentare europene
6. Analiza pieței globale de servicii stomatologice: piața europeană de cosmetică dentară
7. Piața de servicii stomatologice din România: PIB nominal
8. Piața de servicii stomatologice din România: rata inflației
9. Piața de servicii stomatologice din România: schimb valutar
10. Piața de servicii stomatologice din România: rata șomajului vs. venitul mediu net
11. Piața de servicii stomatologice din România: țări în funcție de venit
12. Piața de servicii stomatologice din România: nevoi dentare nesatisfăcute (% populație)
13. Piața de servicii stomatologice din România: %cheltuieli guvernamentale pentru îngrijire dentară
14. Piața de servicii stomatologice din România: prevalența diferitelor boli orale pe grupe de vârstă
15. Piața de servicii stomatologice din România: numărul de consultații pe cap de locuitor
16. Piața de servicii stomatologice din România: cancerul buzelor și al cavității bucale, toate vârstele
17. Piața de servicii stomatologice din România: procentul de persoane de 15+ ani care au consultat un dentist în ultimele 12 luni
18. Piața de servicii stomatologice din România: nr. de cabinete stomatologice private
19. Piața de servicii stomatologice din România: județele cu cel mai mare număr de cabinete stomatologice
20. Piața de servicii stomatologice din România: nr. de dentiști
21. Piața de servicii stomatologice din România: distribuția medicilor dentiști în funcție de mediu: rural vs. urban
22. Piața de servicii stomatologice din România: venitul pieței de servicii stomatologice
23. Piața de servicii stomatologice din România: performanța anuală a pieței dentare
24. Piața de servicii stomatologice din România: cota de piață
25. Piața de servicii stomatologice din România: număr de companii
26. Piața de servicii stomatologice din România: comportamentul pacientului
27. Piața de servicii stomatologice din România: obiceiuri de igienă dentară
28. Piața de servicii stomatologice din România: vizite la dentist 2023
29. Piața de servicii stomatologice din România: factori de influență al vizitelor la dentist
30. Piața de servicii stomatologice din România: vizite copiilor la dentist 2023
31. Piața de servicii stomatologice din România: tratamente dentare efectuate pentru copii
32. Analiza pieței pe coduri CAEN: cifra de afaceri – defalcare în funcție de mărimea companiei
33. Analiza pieței pe coduri CAEN: structura pieței – defalcare în funcție de mărimea companiei
34. Analiza pieței pe coduri CAEN: număr de companii
35. Analiza pieței pe coduri CAEN: evoluția cifrei de afaceri vs. evoluția numărului de companii
36. Analiza pieței pe coduri CAEN: număr de angajați
37. Analiza pieței pe coduri CAEN: marja medie a profitului net
38. Analiza pieței pe coduri CAEN: durata medie de rotație a creanțelor
39. Analiza pieței pe coduri CAEN: cifra de afaceri / angajat
40. Analiza pieței pe coduri CAEN: cifra de afaceri / companie
41. Analiza pieței pe coduri CAEN: evoluția cifrei de afaceri (2023 vs. 2022) vs. evoluția duratei de rotație a creanțelor (2022 vs. 2021)
42. Analiza pieței pe coduri CAEN: evoluția cifrei de afaceri (2023 vs. 2015) vs. evoluția duratei de rotație a creanțelor (2023 vs. 2015)
43. Rezultate consolidate pentru top 10 jucători de pe piață: ponderea fiecărei companii în cifra de afaceri totală
44. Rezultate consolidate pentru top 10 jucători de pe piață: cifra de afaceri / angajat (top 1-5)
45. Rezultate consolidate pentru top 10 jucători de pe piață: cifra de afaceri / angajat (top 5-10)
46. Rezultate consolidate pentru top 10 jucători de pe piață: marja profitului net (top 1-5)
47. Rezultate consolidate pentru top 10 jucători de pe piață: marja profitului net (top 5-10)
48. Rezultate consolidate pentru top 10 jucători de pe piață: profit net / angajat (top 1-5)
49. Rezultate consolidate pentru top 10 jucători de pe piață: profit net / angajat (top 5-10)
50. Rezultate consolidate pentru top 10 jucători de pe piață: profit net / angajat (top 5-10)
51. Rezultate consolidate pentru top 10 jucători de pe piață: ponderea fiecărei companii în numărul de angajați total
52. Profil competitor (x10): dinamica indicatorilor financiari (cifra de afaceri, marja netă)
Structura poate varia și/sau suferi modificări în conformitate cu disponibilitatea informațiilor de la momentul actualizării.

 

 

TABELE

1. Piața de servicii stomatologice din România: factori de risc în bolile orale
2. Piața de servicii stomatologice din România: principalii jucători 2023
3. Piața de servicii stomatologice din România: comparație a costului mediu / procedură
4. Analiza pieței pe coduri CAEN: numărul de companii cu profit (grupuri de companii în funcție de cifra de afaceri): segmentare pe coduri CAEN
5. Analiza pieței pe coduri CAEN: numărul de companii cu pierdere (grupuri de companii în funcție de cifra de afaceri): segmentare pe coduri CAEN
6. Analiza pieței pe coduri CAEN: marja netă de profit (grupuri de companii în funcție de cifra de afaceri): segmentare pe coduri CAEN
7. Analiza pieței pe coduri CAEN: durata medie de rotație a creanțelor (grupuri de companii în funcție de cifra de afaceri): segmentare pe coduri CAEN
8. Analiza pieței pe coduri CAEN: profit / angajat (grupuri de companii în funcție de cifra de afaceri): segmentare pe coduri CAEN
9. Analiza pieței pe coduri CAEN: profit / companie (grupuri de companii în funcție de cifra de afaceri): segmentare pe coduri CAEN
10. Rezultatele consolidate pentru top 10 jucători de pe piață: cifra de afaceri / companie
11. Rezultatele consolidate pentru top 10 jucători de pe piață: cifra de afaceri / angajat
12. Rezultatele consolidate pentru top 10 jucători de pe piață: profit net
13. Rezultatele consolidate pentru top 10 jucători de pe piață: profit net / angajat
14. Rezultatele consolidate pentru top 10 jucători de pe piață: număr de angajați
15. Profil competitor (x10): dinamica indicatorilor financiari (nr. salariați, rentabilitate active, rentabilitate capital, grad de îndatorare)
Structura poate varia și/sau suferi modificări în conformitate cu disponibilitatea informațiilor de la momentul actualizării.

Piața Serviciilor Stomatologice ROMANIA 2024
Piața Serviciilor Stomatologice ROMANIA 2024

9.000 lei

Register New Account
Shopping cart