Cât de bine motivați resursa umană?

1
motivarea fortei de vanzare, strategii de motivare a angajaților, idei, training, exemple, metode, avantaje si dezavantaje, tehnici, plan, tipuri, motivarea angajatilor, in companiile romanesti, din vanzari, chestionar, obiective

Motivarea angajaților se corelează cu succesul unei organizații; motivația este intangibilă, dificil de măsurat și extrem de dificil de controlat, dar foarte ușor de capitalizat dacă este făcută corect. Motivarea personalului cumulează un set de măsuri ce vizează creșterea productivității și a randamentului angajaților. Motivarea personalului constă într-un set de acțiuni de management menite să atragă și să păstreze angajații valoroși, pentru a maximiza randamentul eforturilor lor. Doar angajatul care are o atitudine pozitivă față de munca sa, care se bucură și beneficiază de ea și vede perspective de viitor va lucra eficient. Pentru a obține o evaluare obiectivă a acestor aspecte și a identifica soluțiile care se potrivesc cel mai bine culturii organizaționale a companiei dumneavoastră vă invităm să completați chestionarul de mai jos. Durata de completare: 3 minute (10 întrebări).

Loading

Una din problemele comune oricărei companii, ce transcende atât domeniul de activitate, cât și dimensiunea afacerii, este motivarea și implicarea personalului. A avea angajați motivați în organizația dumneavoastră constituie un avantaj competitiv semnificativ. Este posibil să fiți un manager bun și să oferiți condiții de lucru excelente, dar nimic din toate acestea nu va duce la o muncă eficientă fără un angajament adecvat din partea personalului.

Niciun business nu va oferi managerilor mediul lucru și cultura organizațională perfectă care să îi asigure sprijinul eforturilor de motivare a angajaților. Cu toate acestea există o serie de bune practici prin care puteți crește nivelul de satisfacție și implicare al personalului, cum ar fi oferirea de oportunități de a-și dezvolta cunoștințele și abilitățile. O altă întrebare critică, de actualitate, legată de acest subiect, este: cum motivați angajații care lucrează remote? Aceasta implică intenție, intensitate și perseverență.

Motivarea personalului trebuie să se bazeze pe metode care să țină cont de personalitatea fiecăruia și de așteptările în ceea ce privește dezvoltarea profesională. Stimularea eficientă a angajaților nu este o sarcină ușoară și ar trebui să ia în considerare mai mulți factori: activitățile finalizate, modul în care angajatul își gestionează și utilizează timpul, așteptările angajatului în raport cu poziția ocupată etc. Cu ajutorul sistemelor moderne de gestionare a timpului puteți să evaluați contribuția reală a fiecărui angajat în atingerea obiectivelor organizaționale, adoptând ulterior o abordare personalizată pentru motivarea acestuia, în vederea creșterii productivității.

Pentru a îmbunătăți în mod vizibil calitatea muncii într-o organizație efoturile de motivare ar trebui să fie integrate într-un sistem de stimulare clar și ușor de înțeles pentru toți angajații. Pentru ca un astfel de sistem să aibă succes trebuie să se utilizeze diverși factori motivaționali pentru a aborda diversele tipuri de personalitate ale angajaților, pentru a oferi fiecăruia un stimulentul care le-ar putea crește productivitatea și care nu este întotdeauna de natură materială.

Un sistem de motivare ar trebui să:

  • stimuleze dorința angajaților de a-și îndeplini sarcinile
  • încurajeze o abordare proactivă a activităților zilnice
  • stimuleze nevoia de autoperfecționare și de dezvoltare personală

În acest fel un program eficient pentru motivarea personalului va avea un efect favorabil asupra relațiilor interumane dintre cadrul echipei, asupra interacțiunii subordonaților cu managerii și asupra competitivității generale din interiorul companiei.

Există mai multe metode prin care angajații pot fi motivați. Motivarea financiară constă în oferirea unor bonusuri pe baza performanței, în timp ce metodele de motivare non-financiară oferă beneficii care au ca scop creșterea angajamentului față de companie.

Motivarea financiară a personalului constă în:

  • oferirea unui salariu fix, cu plata integrală la o dată stabilită
  • stabilirea unui pachet social complet pentru angajații aflați în incapacitate de muncă
  • oferirea unei polițe de asigurare de viață și de sănătate
  • oferirea unor abonamente de servicii medicale
  • achiziționarea (sau posibilitatea de a achiziționa la preț redus) unor bilete sau abonamente pentru activitățile recreative
  • oferirea unor bonusuri pentru obiectivele atinse

Recompensarea financiară pentru performanța din cadrul organizației este reciproc avantajoasă pentru ambele părți. Este important să se stabilească criterii clare pentru primirea bonusurilor, astfel încât angajații să fie stimulați să muncească mai eficient pentru recompense care să depășească salariul standard. Această metodă prezintă dezavantaje relativ reduse – compania va fi nevoită să suporte anumite costuri și, de asemenea, există pericolul ca angajații să se obișnuiască rapid cu beneficiile suplimentare.

Greșeli în punerea în aplicare a sistemului de stimulare a personalului
Uneori managerul de resurse umane poate întâmpina anumite probleme atunci când implementează un sistem pentru motivarea personalului.

Una dintre cele mai frecvente greșeli constă într-o atitudine superficială față de problemă. Hotărând să nu investească resurse financiare și fără să încerce să înțeleagă dorințele angajaților, managerul se limitează adesea la sancțiuni în cazul unei performanțe scăzute sau a nerespectării termenelor limită, fără a oferi un stimulent (cu excepția, poate, a unor banale felicitări). Astfel, de-a lungul timpului se va acumula nemulțumirea în cadrul echipei, iar munca va fi văzută ca o corvoadă zilnică.

O altă greșeală este aceea de a nu-și respecta promisiunile. Dacă unui angajat i s-a promis o promovare ca răsplată pentru munca depusă, iar echipei i s-a promis un bonus pentru realizarea sarcinilor, dar în realitate nimic din toate acestea nu s-au materializat, încrederea în management va fi știrbită. Orice alte promisiuni nu vor face decât să stârnească reacții negative din cadrul echipei, deoarece încrederea este deja pierdută, iar dorința de a atinge performanța așteptată este subminată.

O a treia greșeală care duce la funcționarea incorectă a unui sistem de motivare este aceea că managerul refuză să recunoască meritele subordonaților săi. Criticile frecvente, diminuarea importanței realizărilor și expersia „nimeni nu este de neînlocuit” pot submina întregul proces de motivare a personalului.

Astfel, scopul principal al sistemului de motivare este de a îmbunătăți starea de spirit a echipei, de a încuraja o atitudine pozitivă față de locul de muncă și de a crește loialitatea față de management, deoarece numai în aceste condiții angajații se vor simți motivați să lucreze eficient.

Register New Account
Shopping cart