KPI – KRI: PRODUCTIE PROCESARE LACTATE

14.

Lactate – Producție și Procesare

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în sectorul Lactate – Producție și Procesare și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din sectorul Lactate – Producție și Procesare?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din sectorul Lactate – Producție și Procesare?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din sectorul Lactate – Producție și Procesare.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în Lactate – Producție și Procesare

Indicatorii cheie de performanță (KPI) sunt parametri care monitorizează progresul înregistrat în vederea obținerii rezultatului dorit. Pentru companiile care activează pe piața lactatelor este esențială stabilirea unui set de indicatori cheie de performanță, fiind un punct de reper pentru dezvoltarea strategică a afacerii și pentru crearea unei baze de informații în procesul decizional. De asemenea, indicatorii de performanță ajută companiile de lactate să își concentreze resursele către activitățile care susțin atingerea obiectivelor și a rezultatelor așteptate. Companiile care activează în acest sector pot obține un avantaj competitiv datorită beneficiilor pe care le au prin utilizarea unor astfel de instrumente:

 • stabilirea obiectivelor: indicatorii de performanță ajută la identificarea obiectivelor pe termen scurt și lung, precum și a pașilor necesari pentru a le îndeplini
 • optimizarea alocării resurselor: prin monitorizarea unui set de indicatori de performanța companiile pot identifica cum și unde (în cadrul căror funcțiuni) sunt cel mai bine utilizate resursele și pot face ajustări în consecință
 • eficientizarea operațională: prin urmărirea indicatorilor cheie de performanță (KPI) legați de volumul producției, costurile și timpul de producție, companiile pot evalua eficiența proceselor și pot face ajustări pentru a-și îmbunătăți productivitatea
 • creșterea performanței financiare: prin măsurarea performanței financiare a fiecărui departament companiile pot identifica oportunități de îmbunătățire și sursele pentru economii de costuri
 • creșterea cotei de piață: indicatorii de performanță pot fi folosiți de către companii pentru identificarea și (de dorit) valorificarea de noi oportunități pe piață
 • controlul calității: monitorizarea indicatorilor cheie de performanță facilitează identificarea de către management zonelor care necesită îmbunătățiri și adoptarea măsurilor care asigură respectarea standardelor de calitate

Companiile din sectorul Producție și Procesare Lactate au nevoie de un set de KPI specifici pentru a monitoriza și crește eficiența operațională, îmbunătăți calitatea produselor și valorifica oportunitățile de maximizare a profitului.

Top 10 criterii de performanță pentru sectorul Lactate – Producție și Procesare

 1. Producția medie de lapte – măsoară cantitatea de lapte (litri) per animal, produsă într-o anumită perioadă de timp. Acest KPI este important deoarece ajută producătorul să monitorizeze productivitatea efectivului și să identifice oportunitățile de îmbunătățire.
 2. Costurile de producție – cumulează costurile asociate producției de lapte și/sau produse lactate, inclusiv cheltuielile pentru hrana animalelor, forța de muncă și energia consumată. Acest KPI este important pentru producătorii și procesatorii de lactate, deoarece îi ajută să identifice oportunitățile de îmbunătățire a proceselor de producție și de optimizare a costurilor.
 3. Calitatea laptelui – se referă la caracteristicile organoleptice ale laptelui, determinate prin indicatori privind puritatea și conținutul nutrițional al laptelui. Procesatorii de produse lactate utilizează acest indicator de performanță pentru a se asigura că produsele respectă standardele de reglementare și așteptările consumatorilor.
 4. Conținutul de grăsime – reprezintă procentul de grăsime din lapte sau din produsele lactate. Acest KPI este relevant pentru procesatorii de produse lactate, deoarece afectează gustul, textura și valoarea nutritivă a produselor.
 5. Conținutul de proteine – reflectă procentul de proteine din lapte sau din produsele lactate. Acest indicator de performanță este important pentru procesatori deoarece afectează valoarea nutrițională și proprietățile produselor.
 6. Eficiența producției – măsoară cât de mult lapte sau produse lactate poate produce o companie cu resursele pe care le are la dispoziție. Acest KPI este important pentru procesatorii de produse lactate, deoarece îi ajută să își optimizeze procesele de producție și să reducă pierderile.
 7. Consumul de energie – măsoară cantitatea de energie utilizată de o unitate de prelucrare a produselor lactate în procesul operațional. Acest indicator de performanță este important pentru procesatorii de lactate, deoarece îi ajută să identifice oportunitățile de reducere atât a impactului asupra mediului, cât și a costurilor de procesare.
 8. Productivitatea muncii – însumează cantitatea de lactate produse per angajat sau oră de muncă. Acest KPI este important în creșterea eficienței procesului de alocare a resurselor umane și îmbunătățirea eficienței operaționale.
 9. Durata de rotație a stocurilor – măsoară rapiditatea cu care un procesator de produse lactate este capabil să își vândă produsele și să își refacă stocurile. Acest indicator de performanță este important pentru procesatorii de lactate, deoarece îi ajută să își gestioneze fluxul de numerar și să reducă la minimum risipa.
 10. Dinamica vânzărilor – reflectă evoluția veniturilor obținute de un procesator de lactate într-un anumit interval de timp. Acest KPI este important pentru procesatorii de produse lactate, deoarece îi ajută să își urmărească cota de piață și să identifice oportunitățile de creștere.

Indicatorii cheie de performanță permit companiilor de lactate să-și crească producția, să îmbunătățească nivelul de calitate al produselor și să stimuleze vânzările și profitabilitatea.

KPI & KRI: LACTATE – PRODUCȚIE ȘI PROCESARE

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account