KPI – KRI: SERVICII MEDICALE PRIVATE

30.

Servicii Medical Private

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în sectorul Servicii Medical Private și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din sectorul Servicii Medical Private?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din sectorul Servicii Medical Private?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din sectorul Servicii Medical Private.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în Servicii Medical Private

KPI (indicatorii cheie de performanță) sunt esențiali pentru furnizorii de servicii medicale, deoarece oferă o perspectivă clară și obiectivă asupra performanței organizației în raport cu obiectivele sale. În plus, stabilirea unui set de indicatori de performanță pentru furnizorii de servicii medicale generează și o serie de beneficii, dintre care cele mai :

 • creșterea gradului de motivare a angajaților: stabilirea unor obiective și așteptări clare de performanță la nivel de echipă și de individ, completată de recunoașterea performanțelor creează cadrul adecvat în care monitorizarea indicatorilor de performanță va contribui la motivarea angajaților
 • creșterea performanței financiare: prin măsurarea performanței financiare a fiecărui departament companiile pot identifica oportunități de îmbunătățire și sursele pentru economii de costuri
 • monitorizarea progresului: indicatorii de performanță definiți corect ajută la urmărirea progresului proiecte și inițiativelor strategice din cadrul companiei
 • gestionarea riscurilor: prin evaluarea indicatorilor de performanță companiile pot identifica mai ușor potențiale riscuri și pot lua măsuri pentru a le atenua
 • creșterea cotei de piață: indicatorii de performanță pot fi folosiți de către companii pentru identificarea și (de dorit) valorificarea de noi oportunități pe piață
 • asigurarea unui avantaj competitiv: prin definirea, implementarea și monitorizarea indicatorilor de performanță companiile pot înțelege mai bine cum se situează în raport cu concurenții lor, pot identifica domeniile în care ar putea avea un avantaj sau un dezavantaj competitiv și își pot ajusta strategia în consecință

Top 10 criterii de performanță pentru sectorul Servicii Medical Private

 1. Rata de satisfacție a pacienților – indică procentul de pacienți care au fost tratați cu succes și au furnizat un feedback pozitiv în raport serviciile medicale primite; acest indicator este util identificării ariilor cu probleme și a soluțiilor ce trebuie implementate.
 2. Indicele de calitate – reflectă percepția pacienților față de calitatea serviciilor medicale oferite de personalul sanitar; aceste date pot fi colectate prin intermediul unor sondaje efectuate în rândul pacienților și pot fi utilizate pentru a crea strategii eficiente care să conducă la servicii de calitate superioară.
 3. Siguranța pacienților – măsoară rata erorilor medicale (malpraxis și evenimente adverse asociate asistenței medicale) sau a diagnosticărilor greșite la internare versus externare.
 4. Venituri pe pacient – măsoară valoarea veniturilor generate de fiecare pacient, ajutând furnizorii de servicii medicale să analizeze performanța financiară a serviciilor oferite.
 5. Timpul de așteptare – indică numărul de minute de așteptare de la prezentare până la primirea primelor îngrijiri, arătând eficiența personalului medical și eventualele deficiențe de personal.
 6. Rata de reinternare a pacienților – măsoară rata bolnavilor reinternați în termen de 30 de zile de la externarea inițială.
 7. Rata de satisfacție a personalului – indică gradul de satisfacție a personalului medical față de activitatea desfășurată și de activitatea managementului.
 8. Rata de fluctuație a personalului – reflectă timpul mediu pe care angajații îl petrec în cadrul unității sanitare, ajutând la identificarea eventualelor probleme de management și a unor noi metode de motivare și retenție a angajaților.
 9. Cost pe pacient – indică media cheltuielilor efectuate pentru furnizarea serviciilor de asistență medicală pentru fiecare pacient.
 10. Rata infecțiilor intra-spitalicești – redă numărul de cazuri cu infecții nozocomiale, ajutând unitățile sanitare să ia măsuri de prevenire a răspândirii infecților și de îmbunătățire a igienei.

Indicatorii de performanță ajută organizațiile care activează în sectorul Serviciilor Medicale să măsoare satisfacția pacienților, eficiența personalului, calitatea actului medical și performanța financiară. De asemenea, aceștia pot ajuta la urmărirea progreselor înregistrate în atingerea obiectivelor cheie, cum ar fi reducerea timpilor de așteptare, îmbunătățirea rezultatelor pentru pacienți și creșterea satisfacției pacienților

KPI & KRI: SERVICII MEDICAL PRIVATE

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței lor și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account
Shopping cart