Ce vă afectează profitabilitatea? Aflați acum!

3
Recomandat companie profitabilă, profitabilitatea, strategii firme, optiuni strategice, afaceri profitabile, modalitati de crestere a profitului, metode de crestere a veniturilor, de ce depinde succesul in afaceri, cresterea profitului in cadrul unei firme, profitabilitatea firmei, afaceri profitabile, scalarea afacerii

Profitul este obiectivul principal în demersul oricărei firme. Fără să fie profitabilă o companie nu va supraviețui. Pentru a identifica ce elemente afectează profitabilitatea afacerii dumneavoastră, dar și pentru a identifica soluțiile care se potrivesc cel mai bine companiei vă invităm să completați chestionarul de mai jos. Obiectivitatea și sinceritatea în alegerea răspunsurilor nu poate fi decât în beneficiul dumneavoastră. Durata de completare: 4-6 minute (30 întrebări). 

Loading

Analiza de profitabilitate poate ajuta o afacere să identifice problemele și punctele sale forte. De exemplu, care sunt cei mai rentabili clienți, ori cele mai profitabile produse? În funcție de acestea să poată crea o strategie eficientă care să ajute la dezvoltarea unor oferte mai bune și pentru a ține pasul cu tendințele actuale ale pieței, să răspundă nevoilor în continuă schimbare ale clienților și să genereze soluții concrete la problemele punctuale ale afacerii.

Măsurarea profitabilității afacerii este esențială pentru a înțelege cât de bine funcționează aceasta. Cunoașterea cifrelor obținute este esențială pentru evaluarea rentabilității. Cifrele inexacte vor duce la concluzii inexacte. Nu vă bazați pe presupunerile personale în raport cu veniturile obținute și nu luați în calcul estimări viitoare subiective. Folosiți date concrete din ultimele luni sau din ultimii ani pentru a obține o perspectivă reală în raport cu profitabilitatea afacerii.

Analiza profitabilității permite factorilor de decizie să aibă o imagine de ansamblu concretă a companiei care le va facilita crearea unei strategii corecte de creștere. Desconsiderarea sau identificarea greșită a punctelor slabe poate cauza eșecuri critice, cu excepția cazului în care conducerea companiei știe când și unde să declanșeze creșterea. Analiza de profitabilitate oferă în esență conducerii companiei capacitatea de a consolida starea companiei înainte de a ajusta lucrurile cu orice inițiativă de creștere a afacerii.

Indicatorii de profitabilitate pot fi îmbunătățiți pentru orice tip afacere. În unele situații, un singur factor poate contribui semnificativ la creșterea acesteia, dar pentru majoritatea companiilor creșterea profitabilității înseamnă implementarea strategică a unei serii de îmbunătățiri care să corecteze elementele critice.

La nivel microeconomic, performanța este rezultatul direct al gestionării diferitelor resurse economice și al utilizării eficiente a acestora în cadrul activităților operaționale. Analiza profiturilor vă va ajuta să urmăriți performanța afacerii dumneavoastră. Analiza rentabilității permite companiilor să își maximizeze profitul. Astfel, rezultă o maximizare a oportunităților de care afacerea poate profita, pentru a continua să crească pe o piață extrem de dinamică, competitivă și vibrantă. Analiza profitabilității ajută companiile să identifice oportunitățile de creștere, factorii care influențează industria, tendințele pieței etc., ajutând în cele din urmă factorii de decizie să vadă o imagine mai concretă a companiei în ansamblu.

Există mai mulți indicatori de performanță financiară pe care ar trebui să îi monitorizați pentru a evalua profitabilitatea afacerii. Cele mai importante date pentru măsurarea profitabilității afacerii sunt:

  • Marja brută
  • Marja netă
  • Costul bunurilor vândute
  • Cheltuieli de exploatare
  • Alte venituri
  • Taxe și impozite

Există diverse metode utilizate pentru a analiza profitul. Fiecare metodă utilizează o abordare diferită pentru a oferi o anumită perspectivă în raport cu profitabilitatea afacerii.

Analiza marjelor este o metodă care combină utilizarea marjelor de profit și a ratelor de rentabilitate. Ratele sunt analizate atât individual, cât și comparativ cu standardele mai largi ale industriei. Marjele se referă la profitul înregistrat la diferite niveluri, în timp ce ratele de rentabilitate se concentrează pe eficiența utilizării resurselor pentru a genera venituri. În general, cu cât raportul este mai mare, cu atât mai bine.

Marja brută (%) = Profit brut / Venituri din vânzări

Acest raport analizează cât de eficient gestionează o companie costul stocurilor și fabricarea produselor sale. Este, de asemenea, utilizat ca o modalitate de a măsura capacitatea companiei de a transfera costurile de producție către clienți.

Marja operațională / EBIT (%) = Profit operațional / Venituri din vânzări

Marja operațională este un alt indicator utilizat pentru a înțelege cât de eficientă este o companie din punct de vedere operațional, fără a lua în calcul impactul costurilor de capital asupra performanței acesteia. Indicatorul reprezintă profitul înainte de dobânzi, impozite și taxe (EBIT) raportat la veniturile din vânzări.

Marja netă (%) = Profit net / Venit total

Marja netă este indicatorul de performanța financiară cel mai des utilizat. Acest raport se calculează pe baza venitului total după deducerea tuturor costurilor. Întrucât acest indicator este prezentat procentual el facilitează comparația între performanța companiei și concurenți sau media industriei. Dinamica marjei nete redă eficiența practicilor manageriale curente și este un indicator relevant pentru potențiali investitori.

ROA (%) = Profit net / Total active

Rentabilitatea activelor (ROA) demonstrează capacitatea companiei de a genera profituri prin valorificarea activelor sale. Acest indicator măsoară cât de eficientă este compania în a valorifica investițiile care au fost făcute în activele organizației. Pentru a analiza corect profitabilitatea este important să aveți un set complet de informații financiare, îndeosebi contul de profit și pierdere și situația fluxurilor de numerar. Și mai important este să aveți acces la informațiile din anii precedenți și la standardele din industrie.

Register New Account
Shopping cart