KPI – KRI: PUBLISHING

9.

Publishing

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în sectorul Publishing și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din sectorul Publishing?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din sectorul Publishing?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din sectorul Publishing.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în Publishing

Editurile și companiile care deservesc piața de Publishing au nevoie de KPI pentru a măsura și evalua performanța activităților și progresul global al afacerii. Sectorul Publicațiilor a suferit schimbări semnificative în ultimii ani, odată cu digitalizarea cărților și accesul la noi canale de distribuție. Indicatorii de performanță facilitează procesul de adaptare a editurilor la aceste schimbări, ajutându-le să rămână competitive și să identifice noi oportunități de creștere. De asemenea, stabilirea unui set de indicatori de performanță vine cu o serie de beneficii pentru companiile din acest sector, printre cele mai importante fiind următoarele:

 • monitorizarea performanțelor companiei: indicatorii de performanță asigură feedback cu privire la modul în care compania se comportă în direcția atingerii obiectivelor
 • creșterea adaptabilității: prin definirea și implementarea unui set de indicatori de performanță monitorizați periodic companiile pot obține o anumită capacitate de previziune și devin flexibile în adaptarea strategiilor în funcție de necesități
 • optimizarea alocării resurselor: prin monitorizarea unui set de indicatori de performanța companiile pot identifica cum și unde (în cadrul căror funcțiuni) sunt cel mai bine utilizate resursele și pot face ajustări în consecință
 • îmbunătățirea procesului decizional: un set de KPI ajută companiile să ia decizii în cunoștință de cauză, bazate pe indicatori cuantificabili, a căror dinamică poate fi monitorizată în timp
 • îmbunătățirea loialității clienților: folosind KPI pentru măsurarea loialității clienților companiile vor înțelege mai bine așteptările și nevoile acestora și astfel își pot concentra eforturile pentru a asigura o mai bună retenție
 • creșterea performanței financiare: prin măsurarea performanței financiare a fiecărui departament companiile pot identifica oportunități de îmbunătățire și sursele pentru economii de costuri

Prin stabilirea și monitorizarea unui set de KPI editurile pot identifica domeniile care nu ating performanța așteptată, pot lua decizii bazate pe date și își pot îmbunătăți strategiile de afaceri. De asemenea, indicatorii de performanță ajută editurile să își evalueze poziția pe piață, să urmărească tendințele din industrie și să se asigure că răspund nevoilor clienților.

Top 10 criterii de performanță pentru sectorul Publishing

 1. Venituri din vânzări – cuantifică valoarea totală a vânzărilor de cărți, reviste și alte materiale, ajutând la măsurarea performanței financiare a companiei.
 2. Cheltuieli de publicare – măsoară cheltuielile totale asociate cu publicarea, inclusiv costurile de tipărire, distribuție și marketing.
 3. Abonamente digitale – cuantifică numărul de abonamente digitale la publicațiile companiei, precum și orice venit asociat, ajutând la măsurarea succesului campaniilor de digital marketing.
 4. Numărul de publicații – reflectă numărul total de publicații lansate de companie, precum și numărul de publicații noi lansate într-o anumită perioadă.
 5. Timpul de lansarea pe piață – urmărește timpul necesar de la stadiul incipient al unei publicații până la momentul în care aceasta este disponibilă pentru cumpărare, permițând companiilor să se asigure că sunt capabile să țină pasul cu tendințele pieței și să rămână competitive.
 6. Satisfacția clienților – monitorizează feedback-ul și recenziile clienților, ajutând la măsurarea succesului publicațiilor companiei.
 7. Numărul de autori – indică numărul total de autori și ilustratori asociați cu publicațiile companiei.
 8. Retenția angajaților – reflectă numărul de angajați care rămân în cadrul companiei pe o anumită perioadă, indicând dacă organizația este capabilă să își păstreze talentele de top.
 9. Rata de engagement – monitorizează numărul de urmăritori, aprecieri și distribuiri asociate conturilor de social media ale companiei; reflectă eficiența eforturilor de marketing și PR.
 10. Retenția clienților – indică procentul de clienți sau abonați care continuă să achiziționeze produsele și serviciile editurii.

Indicatorii cheie de performanță permit companiilor din sectorul Publishing să urmărească parametri importanți cum ar fi volumul vânzărilor și cota de piață, să monitorizeze și să îmbunătățească eficiența, să stimuleze profitabilitatea.

KPI & KRI: PUBLISHING

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței lor și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account
Shopping cart