KPI – KRI: IMOBILIARE

4.

Imobiliare

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în sectorul Imobiliar și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din sectorul Imobiliar?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din sectorul Imobiliar?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din sectorul Imobiliar.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în Imobiliar

Indicatorii cheie de performanță (KPI) sunt valori utilizate de manageri pentru a monitoriza și analiza factorii considerați critici pentru succesul unei organizații. KPI monitorizează performanța afacerii, fiind pilonul pentru un proces decizional obiectiv, bazat pe date concrete, având scopul de a îmbunătăți rezultatele. Printre principale beneficii ale utilizării de KPI în domeniul imobiliarelor enumeră:

 • monitorizarea performanțelor companiei: indicatorii de performanță asigură feedback cu privire la modul în care compania se comportă în direcția atingerii obiectivelor
 • îmbunătățirea procesului decizional: un set de KPI ajută companiile să ia decizii în cunoștință de cauză, bazate pe indicatori cuantificabili, a căror dinamică poate fi monitorizată în timp
 • creșterea satisfacției clienților: indicatorii de performanță sunt utili în colectarea feedback-ului de la clienți și identificarea situațiilor în care compania și-ar putea îmbunătăți nivelul de asistență, și serviciile oferite clienților
 • îmbunătățirea coeziunii și lucrului în echipă: un set de KPI comun la nivelului unei echipe (departament) facilitează colaborarea în obținerea rezultatelor și atingerea obiectivelor
 • creșterea adaptabilității: prin definirea și implementarea unui set de indicatori de performanță monitorizați periodic companiile pot obține o anumită capacitate de previziune și devin flexibile în adaptarea strategiilor în funcție de necesități
 • cunoașterea pieței: prin urmărirea indicatorilor cheie de performanță care vizează tendințele pieței, prețurile și activitatea concurenților, companiile pot obține informații valoroase din piață pentru a-și eficientiza procesul decizional și obține un avantaj competitiv

Un set de KPI măsoară nivelul de performanță al unui anumit proces, departament, echipă sau angajat individual, indicând cât de eficiente sunt acestea și ce modificări sunt necesare pentru a îmbunătăți productivitatea, eficiența și profitabilitatea tuturor activităților.

Top 10 criterii de performanță pentru sectorul Imobiliar

 1. Randamentul locativ brut – reprezintă raportul dintre venitul anual din chirii și valoarea de piață a proprietății imobiliare, exprimat ca procent. Este un KPI util pentru a măsura rentabilitatea unei proprietăți de închiriat.
 2. Rata de ocupare – reprezintă procentul de unități închiriate dintr-un ansamblu imobiliar. Este un KPI util pentru a măsura eficiența acțiunilor de marketing și a deciziilor manageriale realizate în raport cu o proprietate.
 3. Fluxul de numerar – este diferența dintre veniturile generate de o proprietate și cheltuielile asociate administrării / deținerii acesteia. Este un indicator de performanță util pentru a evalua rentabilitatea unei investiții imobiliare și pentru a previziona capitalul disponibil pentru a fi reinvestit.
 4. Media zilelor pe piață – reprezintă perioada de timp necesară pentru ca o proprietate să se vândă. Este un indicator de performanță util pentru a măsura eficiența strategiilor de marketing și de vânzări, în special de preț.
 5. Rata de capitalizare – este raportul, exprimat ca procent, dintre venitul operațional net al unei proprietăți și valoarea de piață a acesteia. Este un KPI util pentru evaluarea randamentului potențial al investiției într-o proprietate imobiliară.
 6. Rata de acoperire a serviciului datoriei – este raportul dintre venitul operațional net generat de o proprietate și plățile aferente serviciului datoriei (aplicabil achizițiilor prin credit). Este un indicator de performanță util pentru a evalua capacitatea unei proprietăți de a genera venituri suficiente pentru a acoperi costul dobânzilor.
 7. Randamentul investiției (ROI) – este raportul, exprimat ca procent, dintre profitul generat de o investiție imobiliară și valoarea capitalului investit. Este un KPI util pentru a evalua potențialul randament al investiției unei proprietăți.
 8. Venitul mediu generat din chirii – cuantifică media veniturilor obținute din închirierea per unitate sau proprietate. Este un KPI util pentru a evalua rentabilitatea unei proprietăți imobiliare.
 9. Costurile de întreținere a proprietății – măsoară costurile asociate cu întreținerea și repararea proprietăților imobiliare.
 10. Costul de achiziție a clienților – reprezintă costul pentru atragerea unui nou chiriaș, incluzând cheltuielile de marketing și publicitate. Este un indicator de performanță util pentru a măsura eficiența strategiilor de marketing.

Stabilirea indicatorilor cheie de performanță (KPI) pentru o companie imobiliară este esențială în măsurarea succesului și urmărirea progresului. KPI ajută la monitorizarea performanței și la identificarea ariilor de activitate ce necesită a fi îmbunătățite, precum și la măsurarea eficienței campaniilor de marketing, a serviciilor furnizate clienților și a altor factori care joacă un rol în succesul unei afaceri în sectorul Imobiliar. De asemenea, indicatorii de performanță pot fi utilizați pentru a identifica tendințele de pe piața imobiliară și oferă informații cu privire la strategiile eficiente și cele care trebuie reevaluate. Prin stabilirea și urmărirea indicatorilor cheie de performanță (KPI), companiile imobiliare pot lua decizii informate cu privire la activitatea lor și pot identifica direcțiile strategice de succes.

KPI & KRI: IMOBILIARE

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account