KPI – KRI: ENERGIE

16.

Energie

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în sectorul Energie și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din sectorul Energie?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din sectorul Energie?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe acei indicatori de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din Energie.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în sectorul Energie

Pentru companiile care activează în sectorul Energie este esențială urmărirea unui set de KPI. Managerii companiilor din Energie au nevoie de indicatori de performanță pentru a evalua activitatea desfășurată la nivelul fiecărei funcțiuni – producție, furnizare și distribuție de energie, financiar, marketing, servicii clienți etc. În plus, stabilirea unui set de KPI facilitează:

 • creșterea eficienței operaționale: urmărirea indicatorilor cheie de performanță (KPI) privind producția, consumul și eficiența energetică asigură identificarea ariilor de activitate care necesită îmbunătățire
 • luarea deciziilor: indicatorii de performanță prin caracterul lor măsurabil oferă date valoroase în procesul de luare a deciziilor; analizând valorile înregistrate pentru acești indicatori managerii pot identifica tendințe și tipare pe baza cărora se pot lua decizii eficiente pentru a îmbunătăți performanța
 • atingerea obiectivelor: un set de KPI oferă companiilor din energie un cadru pentru a stabili obiective SMART, a crea planuri și susține inițiative care să coordoneze eforturile și resursele pentru a atinge aceste obiective
 • respectarea reglementărilor: companiile din energie trebuie să respecte anumite limite standard de furnizare și cerințe minime de siguranță iar indicatorii de performanță sunt utili pentru a măsura conformitatea cu aceste reglementări
 • obținerea unui avantaj competitiv: prin urmărirea indicatorilor cheie de performanță și compararea rezultatelor cu standardele industriei, companiile își pot evalua rivalii și pot identifica noi oportunități pentru a obține un avantaj competitiv

Prin stabilirea și monitorizarea unor indicatori cheie de performanță, companiile care activează în sectorul Energie pot obține o perspectivă clară, bazată pe date concrete, privind eficiența operațională și financiară a companiei.

Top 10 criterii de performanță pentru sectorul Energie

 1. Furnizarea de energie – măsoară cantitatea de energie furnizată de companie în perioada de raportare.
 2. Consumul de energie – măsoară cantitatea de energie utilizată de companie intern (de ex. consumul aferent operațiunilor de mentenanță).
 3. Costul unitar al energiei – redă costul de producție a energiei pe unitate de energie produsă.
 4. Continuitatea alimentării cu energie – măsoară eficiența procesului de distribuție, prin frecvența și durata întreruperilor livrărilor.
 5. Utilizarea energiei din surse regenerabile – redă procentul de energie din surse regenerabile (solară, eoliană, hidro și geotermal) în mixul de producție și/distribuție.
 6. Asigurarea securității și siguranței operaționale – cuantifică pentru un anumit interval de timp numărul de incidente privind siguranța angajaților (inclusiv răniri și decese).
 7. Protecția mediului – reflectă impactul asupra mediului a furnizorului de energie, inclusiv amprenta de carbon și alți poluanți.
 8. Conformitatea cu standardele – cuantifică măsura în care furnizorul de energie respectă reglementările și normele din industrie, inclusiv privind calitatea serviciilor, siguranța operațională și standardele de mediu.
 9. Performanța financiară – măsoară eficiența furnizorului de energie prin prisma indicatorilor financiari, inclusiv veniturile, marja de profit și randamentul investițiilor.
 10. Satisfacția clienților – reflectă eficiența companie de a răspunde solicitărilor clienților cu privire la serviciile energetice, inclusiv timpul de răspuns la intervenții și calitatea procesului de furnizare.

Implementând un set de KPI companiile din Energie își pot monitoriza și crește performanța în plan operațional și financiar, îmbunătățind calitatea serviciilor oferite clienților, asigurând satisfacția și motivarea angajaților și identificând mijloace de a se poziționa în avantaj față de concurență.

KPI & KRI: ENERGIE

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account