KPI – KRI: TEXTILE PRODUCTIE

6.

Producție Textile

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în sectorul Producție Textile și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din sectorul Producție Textile?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din sectorul Producție Textile?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din sectorul Producție Textile.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în sectorul Producție Textile

Indicatorii cheie de performanță (KPI) sunt importanți pentru companiile active în Industria Textilă, deoarece oferă o modalitate obiectivă de măsurare a progresului business-ului, a performanței proceselor și a angajaților. Pentru un producător de textile stabilirea unor indicatori cheie de performanță contribuie la:

 • monitorizarea progresului: indicatorii de performanță definiți corect ajută la urmărirea progresului proiectelor și inițiativelor strategice din cadrul companiei
 • stabilirea obiectivelor: indicatorii de performanță ajută la identificarea obiectivelor pe termen scurt și lung, precum și a pașilor necesari pentru a le îndeplini
 • creșterea gradului de motivare al angajaților: stabilirea unor obiective și așteptări clare de performanță la nivel de echipă și de individ, completată de recunoașterea performanțelor creează cadrul adecvat în care monitorizarea indicatorilor de performanță va contribui la motivarea angajaților
 • creșterea performanței financiare: prin măsurarea performanței financiare a fiecărui departament companiile pot identifica oportunități de îmbunătățire și sursele pentru economii de costuri
 • optimizarea alocării resurselor: prin monitorizarea unui set de indicatori de performanța companiile pot identifica cum și unde (în cadrul căror funcțiuni) sunt cel mai bine utilizate resursele și pot face ajustări în consecință

Indicatorii cheie de performanță pot oferi o perspectivă relevantă asupra strategiilor care funcționează și a celor care nu funcționează, ajutând companiile să ia decizii mai bune pentru eficientizarea activității de marketing și dezvoltare de produse. În plus, indicatorii de performanță pot ajuta la identificarea oportunităților de creștere a afacerii, de reducere a costurilor și de maximizare a profiturilor.

Top 10 criterii de performanță pentru sectorul Producție Textile

 1. Eficiența operațională – indică eficiența funcționării liniilor de cusut, cumulând numărul total de ore de muncă directă a personalului și numărul de ore de funcționare a echipamentelor pe secția de cusut. Acest indicator este important pentru planificarea capacității fabricii și a costurilor de producție.
 2. Durata de rotație a stocurilor – măsoară rapiditatea cu care producătorul este capabil să își vândă produsele și să își refacă stocurile; acest indicator ajută la gestionarea fluxul de numerar și la reducerea risipei.
 3. Raportul oameni-echipamente – redă totalul angajaților la totalul mașinilor de cusut disponibile în fabrică (mașinile care sunt în uz); acest raport variază de la un produs la altul și în funcție de structura organizatorică.
 4. Raportul tăiere-livrare – este raportul între cantitatea totală de materie primă tăiată (pentru a avea o rezervă – pentru articole de îmbrăcăminte deteriorate, defecte – fabrica taie mai multe bucăți decât cantitatea comandată) și cantitatea totală expediată prin onorarea comenzii. Acest indicator ajută la controlul cantității excedentare rămase după onorarea comenzii și la reducerea numărul de articole cu defecte.
 5. Raport cantitate comandată : cantitate livrată – măsoară capacitatea fabricii de a onora comenzile; valoarea raportului ar trebui să fie întotdeauna 1, deși este e preferat ca fabrica să aibă o capacitate de a livra suplimentar față de cantitatea comandată.
 6. Rata de retur – reflectă procentul de comenzi returnate și indică dacă produsul satisface nevoile clienților, dar și dacă există anumite probleme în ceea ce privește suportul logistic, (deteriorări în timpul procesului de livrare, întârzieri etc.).
 7. Timpul de livrare – reflectă timpul necesar pentru ca o comandă să fie onorată și dacă timpul de execuție este gestionat în mod eficient.
 8. Nivelul de satisfacție a clienților – indică gradul de mulțumire a clienților în raport cu serviciile și produsele companiei și ajută la cunoașterea așteptărilor clienților țintă.
 9. Costul bunurilor vândute (COGS) – se referă la cheltuielile asociate cu producția și distribuția și vânzarea unui produs și indică eficiența operațiunilor companiei.
 10. Marja brută – diferența dintre veniturile obținute din vânzarea producției și costul bunurilor vândute (COGS).

Un set de KPI poate oferi companiilor din sectorul Producție Textile o înțelegere a eficienței eforturilor operaționale, de vânzare și de marketing. Prin măsurarea indicatorilor cheie de performanță companiile pot identifica punctele slabe și pot lua măsuri pentru a îmbunătăți performanța generală.

KPI & KRI: PRODUCȚIE TEXTILE

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account