KPI – KRI: SECTOR AGRO-ALIMENTAR

11.

Sectorul Agro-alimentar

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în Sectorul Agro-alimentar și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din Sectorul Agro-alimentar?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din Sectorul Agro-alimentar?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din Sectorul Agro-alimentar.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în Sectorul Agro-alimentar

Companiile din sectorul agro-alimentar au nevoie de un set de KPI pentru a măsura și monitoriza performanța diferitelor funcțiuni (operațional, vânzări, marketing, relații clienți etc.) și a business-ului în ansamblu în vederea unei mai bune poziționări strategice. Un set de indicatori cheie de performanță permit crearea și menținerea unui avantaj competitiv și a altor beneficii precum:

 • optimizarea alocării resurselor: prin monitorizarea unui set de indicatori de performanța companiile pot identifica cum și unde (în cadrul căror funcțiuni) sunt cel mai bine utilizate resursele și pot face ajustări în consecință
 • controlul calității: monitorizarea indicatorilor cheie de performanță facilitează identificarea de către management zonelor care necesită îmbunătățiri și adoptarea măsurilor care asigură respectarea standardelor de calitate
 • îmbunătățirea loialității clienților: folosind KPI pentru măsurarea loialității clienților companiile vor înțelege mai bine așteptările și nevoile acestora și astfel își pot concentra eforturile pentru a asigura o mai bună retenție
 • creșterea gradului de motivare al angajaților: stabilirea unor obiective și așteptări clare de performanță la nivel de echipă și de individ, completată de recunoașterea performanțelor creează cadrul adecvat în care monitorizarea indicatorilor de performanță va contribui la motivarea angajaților
 • monitorizarea progresului: indicatorii de performanță definiți corect ajută la urmărirea progresului proiecte și inițiativelor strategice din cadrul companiei
 • gestionarea riscurilor: prin evaluarea indicatorilor de performanță companiile pot identifica mai ușor potențiale riscuri și pot lua măsuri pentru a le atenua

În esență, indicatorii de performanță facilitează identificarea ariilor funcționale unde sunt necesare ajustări sub aspectul creșterii eficienței, stabilirea obiectivelor strategice, planificarea și urmărirea direcțiilor de acțiune care să asigure atingerea acestora, eficientizarea procesului decizional și menținerea companiei într-o permanentă conștientizare în raport cu nevoile și dorințele clienților săi.

Top 10 criterii de performanță pentru Sectorul Agro-alimentar

 1. Volumul de producție: reprezintă cantitatea produsă într-o anumită perioadă. Urmărirea volumului de producție ajută companiile din sectorul Agro-alimentar să își evalueze performanța operațională și să identifice oportunitățile de îmbunătățire a producției și a procesului de aprovizionare.
 2. Volumul vânzărilor: este un criteriu de performanță pentru orice companie, iar companiile din sectorul Agro-alimentar nu fac excepție. Urmărirea vânzărilor în funcție SKU, categorie de produse și canal poate ajuta companiile să identifice tendințele pieței și să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la dezvoltarea și promovarea produselor.
 3. Rotația stocurilor: este o măsură a vitezei cu care o companie își vinde stocurile. Pentru companiile din sectorul Textile, urmărirea rotației stocurilor ajută la identificarea produselor care nu se vând bine, ce poate bloca capitalul și reduce profitabilitatea.
 4. Marja brută: este diferența dintre veniturile generate de companie și costurile operaționale ale acesteia. Urmărirea marjei brute în funcție de produs și de categorie poate ajuta companiile din sectorul Agro-alimentar să identifice care sunt cele mai profitabile produse și să ia decizii strategice privind prețurile și planificarea producției.
 5. Eficiența producției: măsoară volumul de produse finite pe care îl poate produce o companie cu resursele pe care le are la dispoziție. Acest KPI este important pentru companiile din sectorul Agro-alimentar deoarece le ajută să își optimizeze procesele de producție și să reducă pierderile.
 6. Consumul de energie: măsoară cantitatea de energie utilizată de un procesator sau producător în procesul operațional. Acest indicator de performanță este important pentru companiile din sectorul Agro-alimentar deoarece le ajută să identifice oportunitățile de reducere atât a impactului asupra mediului, cât și a costurilor de procesare.
 7. Prețul mediu de vânzare: este prețul pe unitate vândută. Urmărirea prețului mediu de vânzare poate ajuta producătorii și procesatorii din sectorul Agro-alimentar să identifice tendințele în materie de prețuri și să-și ajusteze strategiile de preț pentru a maximiza profitabilitatea.
 8. Cheltuieli de exploatare: reprezintă costurile operaționale, inclusiv cheltuielile legate de producție, aprovizionare și distribuție. Urmărirea cheltuielilor de exploatare facilitează identificarea oportunităților de reducere a costurilor și optimizare a structurii acestora.
 9. Satisfacția clienților: este un criteriu de performanță important pentru orice companie și deosebit de important pentru companiile care se bazează pe recurența achizițiilor. Urmărirea satisfacției clienților prin intermediul sondajelor, chestionarelor de feedback și recenziilor poate ajuta companiile din sectorul Agro-alimentar să identifice ce schimbări sunt necesare pentru a îmbunătăți experiența clienților.
 10. Sustenabilitatea: activitățile economice sustenabile sunt un criteriu din ce în ce mai important pentru consumatori, iar companiile din sectorul Agro-alimentar urmăresc indicatorii de sustenabilitate precum emisiile de carbon, utilizarea apei și reducerea deșeurilor. Urmărirea acestor parametri poate ajuta companiile să identifice oportunitățile de reducere a impactului asupra mediului și de a răspunde cererii tot mai mari de produse durabile.

Există mai multe criterii și indicatori cheie de performanță importanți pentru companiile din sectorul Agro-alimentar. Cu toate acestea, indicatorii specifici domeniului de activitate sunt cei mai importanți și pot varia în funcție de mărimea companiei, de obiectivele și strategia acesteia.

KPI & KRI: SECTORUL AGRO-ALIMENTAR

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
MANAGEMENT TEMPLATES
Winter Sale Bundles
-50%
MANAGEMENT TEMPLATES
Winter Sale Bundles
-50%
Register New Account
Shopping cart