Cât de pregătit(ă) sunteți pentru a gestiona schimbarea?

2
Mangementul schimbarii, etapele schimbarii organizationale, schimbarea organizationala, modele de schimbare organizationala, chestionar rezistenta la schimbare, constientizarea nevoii de schimbare, factori care determina schimbarea intr-o organizatie, rezistenta la schimbare in organizatie, capacitatea de a gestiona schimbarea

Schimbarea organizațională poate lua diferite forme. Se poate concentra pe crearea de noi sisteme și procedur, introducerea de noi tehnologii sau adăugarea, eliminarea ori rebranding-ul produselor și serviciilor. Pentru a reduce nivelul de incertitudine specific schimbării specialiștii în managementul schimbării au dezvoltat o multitudine de modele care să satisfacă cerințele oricărui tip de organizație, oricărui tip de schimbare și oricărui tip de conjunctură economică. Însă alegerea acelui model care se potrivește cel mai bine companiei dumneavoastră depinde înțelegerea factoriilor interni care vor facilita sau împiedica procesul de schimbare. Pentru evaluarea acestor elemente vă invităm să parcurgeți chestionarul de mai jos. Durata de completare: 3-5 minute (20 întrebări).

Loading

Treptat avansul în tehnologie, metodele și modurile de lucru noi pătrund în organizațiile concurenților și partenerilor. Sunt prezente noi standarde de calitate, timp și performanță. Prin faptul că nu ia în considerare schimbările și amână luarea în considerare a schimbărilor și a dezvoltării ulterioare, organizația își pune în pericol performanța. Schimbarea, care mult timp era de natură externă, devine internă. Într-un astfel de context nevoia de schimbare devine iminentă. Managerii caută și identifică modalități de a încuraja și susține inovarea care să permită organizațiilor să facă față mediului extern în schimbare, să evolueze și să se îndrepte către obiectivele lor.

În contextul actual, pentru a supraviețui, organizația trebuie să se schimbe constant. Noile descoperiri și inovații tehnologice înlocuiesc rapid metodele standard de lucru. O organizație de succes este în continuă schimbare. Toate organizațiile se concentrează pe dezvoltare, prin urmare obiectivul lor este de a se mișca doar într-o direcție pozitivă, anume în cea a creșterii. Odată cu dezvoltarea unei organizații apare nevoia eliminării unui management defectuos și implementarea unor schimbări. Cauza principală a schimbării este acțiunea forțelor externe organizației.

Tendințele moderne în domeniul managementului subliniază importanța resurselor umane, iar majoritatea noilor abordări se bazează pe oferirea mai multor oportunități pentru angajați de a învăța și de a contribui la o cauză comună, în timp ce toți lucrează împreună pentru atingerea aceluiași obiectiv. Pe măsură ce organizațiile se confruntă cu necesitatea de a răspunde în mod imediat la schimbările din mediul în care activează, granițele dintre departamente și dintre organizații devin tot mai vagi, favorizând un management defectuos. Nicio organizație modernă nu poate exista fără interacțiunea cu clienții, furnizorii, concurenții și alte elemente ale mediului extern. Unele companii colaborează acum chiar și cu concurenții lor, făcând schimb de informații și tehnologie în avantajul lor reciproc. Organizațiile se adaptează la un mediu extern și încearcă să elimine un management defectuos.

Managerii trebuie să cunoască ce operațiuni creează valoare, iar o companie poate fi profitabilă doar atunci când valoarea totală a ceea ce produce este mai mare decât valoarea resurselor consumate.

Organizațiile trebuie să fie capabile să facă față cerințelor din ce în ce mai complexe ale resursei umane și să se concentreze din ce în ce mai mult asupra eticii și responsabilității sociale, precum și să găsească modalități eficiente de a motiva angajații să lucreze împreună pentru a atinge obiectivele organizației.

Managementul schimbării este abordarea sistematică ce presupune un set de cunoștințe, instrumente și resurse pentru a face față schimbării. Acesta implică definirea și adoptarea strategiilor, structurilor, procedurilor și proceselor necesare creșterii capacității companiei de a face față schimbărilor din mediul de afaceri. Managementul eficient al schimbărilor depășește managementul proiectelor și sarcinile tehnice întreprinse pentru a promova schimbări organizaționale și implică conducerea resurselor umane în direcția acceptării și adoptării schimbărilor din cadrul unei organizații. Scopul principal al managementului schimbării este de a implementa cu succes noi procese, produse și strategii de afaceri, reducând în același timp efectele negative.

Managementul schimbării are ca scop eliminarea unui stil de management defectuos prin:

  • Punerea în comun a resurselor pentru a atinge obiectivele și rezultatele dorite
  • Producerea eficientă de bunuri și servicii
  • Facilitarea inovării
  • Utilizarea celor mai recente tehnologii de informare și de producție
  • Adaptarea la schimbările din mediul înconjurător și influențarea acestora
  • Crearea de valoare pentru consumatori și angajați
  • Respectarea cerințelor moderne de etică, motivare și coordonare a angajaților

Gestionarea cu succes a schimbării organizaționale trebuie să fie bine planificată și bine integrată în cultura organizațională. Alți factori critici de succes includ o abordare structurată, proactivă, bazată pe comunicare, programe de instruire și un plan de gestionare a rezistenței la schimbare. Liderii schimbării trebuie să fie activi și vizibili în sponsorizarea schimbării, nu numai la început, ci și pe tot parcursul procesului.

Una dintre provocările majore cu care se confruntă multe organizații este găsirea și asigurarea resurselor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor specifice. Pentru a-și îndeplini obiectivele organizațiile trebuie să ofere consumatorilor bunurile și serviciile de care au nevoie la prețuri accesibile. Pe o piață din ce în ce mai competitivă, companiile trebuie să găsească modalități neconvenționale de a produce și livra bunuri mai eficient. O astfel de modalitate este comerțul online și utilizarea celor mai recente tehnologii de informare și de producție.

Găsirea unor noi modalități de lucru și adoptarea unor tehnici moderne de management pot contribui, de asemenea, la obiectivele și performanța organizației. Multe organizații creează nevoia de a inova, în loc să se bazeze pe produse standardizate și pe metode consacrate de a face lucrurile. Percepția organizației ca sistem oferă o perspectivă asupra modelelor de bază ale activității organizaționale.

Supraviețuirea organizației depinde de flexibilitatea și adaptabilitatea acesteia la cerințele mediului extern (identificare pe baza feedback-ului generat). Pentru a îndeplini aceste cerințe ciclul input-proces-output trebuie să fie în centrul managementului organizației. Caracteristicile organizațiilor sunt împărțite în două tipuri: structurale și contextuale.

Caracteristicile structurale permit identificarea trăsăturilor structurii interne a organizației, descrierea lor cantitativă și compararea organizațiilor între ele pe baza acestor descrieri. Caracteristicile contextuale descriu organizația ca întreg, inclusiv dimensiunea acesteia, tehnologia și echipamentele pe care le utilizează și obiectivele pe care le urmărește. Toate caracteristicile organizației interacționează între ele și pot fi ajustate pentru a facilita realizarea obiectivelor.

Register New Account
Shopping cart