KPI – KRI: CONSULTANTA DE MANAGEMENT

21.

Consultanță de Management

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în sectorul Consultanță de Management și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele de Consultanță de Management?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din sectorul Consultanță de Management?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din sectorul Consultanță de Management.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în sectorul Consultanță de Management

Un set de indicatori de performanță este necesar unei companii pentru a progresa, a-și îmbunătăți eficiența și crește calitatea serviciilor livrate clienților. În continuare punctăm succint câteva din principalele motive care justifică necesitatea unui set de KPI pentru o firma de consultanță de management:

 • prin stabilirea și urmărirea indicatorilor de performanță, companiile de consultanță de management își monitorizează progresul în atingerea obiectivelor, evaluând astfel gradul de abatere de la direcțiile strategice și progresul în atingerea rezultatelor dorite
 • un set de KPI evidențiază ariile de activitate care necesită atenție suplimentară în vederea eficientizării, permițând managerilor să ia măsuri pentru a îmbunătăți procesele și rezultatele
 • urmărind și analizând indicatorii de performanță, managerii unei companii de consultanță pot lua decizii informate cu privire la direcția strategică de urmat pentru a obține rezultatele dorite
 • un set de KPI poate oferi o perspectivă asupra eficienței diferitelor procese și strategii, permițând managerilor să facă schimbări și să își optimizeze abordarea
 • indicatorii de performanță pot fi utilizați pentru a comunica rezultatele companiei către investitori, angajați, clienți; acest lucru ajută la consolidarea încrederii și a credibilității și demonstrează valoarea serviciilor furnizate

Top 10 criterii de performanță pentru sectorul Consultanță de Management

 1. Evoluția veniturilor – măsoară dinamica veniturilor în timp, oferind o imagine de ansamblu a performanței financiare a companiei
 2. Numărul de clienți noi – evaluează capacitatea companiei de a-și extinde baza de clienți (business-ul în ansamblu), contabilizând numărul de clienți noi dobândiți într-o anumită perioadă
 3. Satisfacția clienților – colectat prin diferite instrumente de feedback măsoară capacitatea companiei de satisfacere a nevoilor clienților prin serviciile furnizate
 4. Rata de finalizare a proiectelor – oferă o perspectivă a eficienței operaționale a companiei, măsurând gradul de finalizare a proiectelor în limitele de timp și de buget
 5. Satisfacția angajaților – măsoară nivelul de satisfacție al angajaților în raport cu activitățile desfășurate, evaluând inclusiv nivelul lor de implicare și satisfacția profesională
 6. Timpul de finalizare a proiectelor – evaluează timpul necesar finalizării proiectelor de consultanță, oferind o perspectivă asupra productivității și eficienței echipei
 7. Eficiența procesului de vânzări – măsoară progresia lead-urilor în cadrul procesului de vânzare, oferind o perspectivă asupra eficienței acestuia
 8. Rentabilitatea investițiilor (ROI) – evaluează eficiența investițiilor realizate în companie, inclusiv randamentul capitalului și al activelor
 9. Marja brută de profit – măsoară procentajul din totalul vânzărilor după acoperirea costurilor asociate furnizării serviciilor de consultanță, fiind o măsură a profitabilității companie și a eficienței strategiei de vânzare
 10. Nivelul de recomandare – reflectă valoarea serviciilor de consultanță oferite de companie și reputația acesteia prin prisma recomandărilor pe care le fac clienții curenți către cei potențiali

Un set de KPI oferă o imagine de ansamblu a performanței unei firme de consultanță de management, a progresului obținut de companie într-un anumit interval de timp, permițând managerilor să ia decizii informate și să adopte măsuri care să asigure îmbunătățirea rezultatelor.

KPI & KRI: CONSULTANȚĂ DE MANAGEMENT

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account
Shopping cart