KPI – KRI: RECRUTARE SI EXECUTIVE SEARCH

22.

Recrutare și Executive Search

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în sectorul Recrutare și Executive Search și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din sectorul Recrutare și Executive Search?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din sectorul Recrutare și Executive Search?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili agențiilor de Recrutare și Executive Search.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în Recrutare și Executive Search

Indicatorii de performanță ajută agențiile de recrutare să urmărească eficiența eforturilor lor de recrutare, inclusiv numărul de anunțuri de angajare, numărul de candidați recrutați, durata până la asigurarea ocupării posturilor, numărul de interviuri realizate și calitatea angajărilor. Prin monitorizarea indicatorilor de performanță agențiile de recrutare pot identifica ariile de activitate în care trebuie să își concentreze eforturile pentru a-și crește eficiența și pentru a se asigura că recrutează cei mai buni candidați pentru posturile disponibile. De asemenea, stabilirea unui set de indicatori de performanță specifici activității unei agenții de recrutare prezintă o serie de beneficii, printre care:

 • creșterea cotei de piață: indicatorii de performanță pot fi folosiți de către companii pentru identificarea și (de dorit) valorificarea de noi oportunități pe piață
 • creșterea profiturilor: prin măsurarea indicatorilor de performanță companiile pot identifica ariile care cauzează risipă și pot lua decizii informate pentru a crește profiturile
 • creșterea adaptabilității: prin definirea și implementarea unui set de indicatori de performanță monitorizați periodic companiile pot obține o anumită capacitate de previziune și devin flexibile în adaptarea strategiilor în funcție de necesități
 • monitorizarea performanțelor companiei: indicatorii de performanță asigură feedback cu privire la modul în care compania se comportă în direcția atingerii obiectivelor
 • îmbunătățirea procesului decizional: un set de KPI ajută companiile să ia decizii în cunoștință de cauză, bazate pe indicatori cuantificabili, a căror dinamică poate fi monitorizată în timp
 • creșterea gradului de motivare al angajaților: stabilirea unor obiective și așteptări clare de performanță la nivel de echipă și de individ, completată de recunoașterea performanțelor creează cadrul adecvat în care monitorizarea indicatorilor de performanță va contribui la motivarea angajaților

O agenție de recrutare are nevoie de indicatori de performanță pentru a-și măsura eficiența și capacitatea de a răspunde așteptărilor clienților, identificând segmentele de activitate în care și-ar putea îmbunătăți serviciile pentru a oferi o experiență mai bună clienților. Un set de KPI poate fi, de asemenea, utilizat pentru a compara performanța agenției cu standardele din industrie, permițându-i să urmărească progresul și să facă ajustările necesare.

Top 10 criterii de performanță pentru sectorul Recrutare și Executive Search

 1. Numărul de cereri  – indică numărul total de candidaturi primite; este util în a măsura eficiența eforturilor de a atrage cele mai bune talente pentru posturile disponibile.
 2. Timpul necesar pentru ocuparea postului – reflectă numărul total de zile în care un post vacant rămâne neocupat, contabilizat de la momentul în care anunțul este publicat și până când un candidat este angajat; acest KPI ajută agenția să înțeleagă cât de eficient este procesul de recrutare și dacă acesta este prea lent.
 3. Calitatea angajărilor – măsoară procentul de candidați adecvați postului pentru care au fost recrutați și nivelul în care aceștia livrează performanța așteptată.
 4. Costul pe angajare – urmărește costul total al recrutării și angajării unui candidat, inclusiv taxele de recrutare, costurile de publicitate și orice alte cheltuieli conexe.
 5. Rata de retenție – măsoară procentul de angajați care rămân după perioada de probă inițială; acest indicator reflectă eficiența cu care agenția că recrutează candidații potriviți care pot rămâne în cadrul organizației pe termen lung.
 6. Rata de recomandare – măsoară câți dintre angajații companiei pot recomanda intern candidați pentru posturile vacante.
 7. Performanța canalelor de recrutare – monitorizează eficiența canalelor de recrutare utilizate de agenție pentru comunica posturile vacante, ajutând la identificarea platformelor care susțin strategia dorită de angajator (recrutare internă sau externă).
 8. Experiența candidaților – reflectă gradul de familiaritate a candidaților cu postul vacant, pentru a ajuta agenția să implementeze un sistem de recrutare adecvat, aliniat cu așteptările candidaților.
 9. Rata de conversie – indică procentul de candidați care sunt convertiți cu succes în angajați, permițând identificarea etapelor procesului de recrutare care ar putea fi îmbunătățite pentru a crește rata de conversie.
 10. Satisfacția angajaților – măsoară gradul de mulțumire a angajaților în raport cu noul post, cu activitățile asociate și cu organizația în ansamblu; acest indicator reflectă eficiența agenției în a asigura corelarea candidaților cu așteptările angajatorilor și specificul activității.

Indicatorii cheie de performanță (KPI) sunt un instrument util în evaluarea obiectivă a succesului unei agenții de recrutare și executive search în raport cu atingerea obiectivele. Acești KPI oferă agenției o metodă de urmărire a performanțelor și a progreselor sale în timp. Aceste informații pot fi apoi folosite pentru a îmbunătăți serviciile oferite de agenție și pentru a se asigura că răspunde eficient nevoilor clienților săi.

KPI & KRI: RECRUTARE ȘI EXECUTIVE SEARCH

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account