KPI – KRI: AGRICULTURĂ

12.

Agricultură

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în Agricultură și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din sectorul Agricol?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din sectorul Agricol?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din sectorul Agricol.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în sectorul Agricol

Pentru companiile din sectorul agricol indicatorii cheie de performanță pot oferi informații despre aspecte specifice ale activității, cum ar fi productivitatea culturilor, performanța agricolă și financiară a întregii exploatații, sustenabilitatea activităților în raport cu reglementările de mediu etc. Stabilirea unui set de indicatori cheie de performanță este esențială pentru companiile care activează în sectorul agricol și are o serie de beneficii, printre care:

 • monitorizarea atingerii obiectivelor – un set de KPI poate ajuta companiile să stabilească obiective specifice ariei de activitate și să urmărească progresul în atingerea acestor obiective în timp
 • îmbunătățirea procesului decizional – indicatorii de performanță evidențiază ariile și activitățile deficitare, permițând luarea unor decizii obiective pentru optimizarea operațiunilor
 • previzionarea erorilor – pe lângă monitorizarea performanței un set de KPI este util și în identificarea tendințelor, permițând companiilor să previzioneze eventualele probleme înainte ca acestea să aibă un impact negativ asupra activității
 • creșterea responsabilității – indicatorii de performanță creează un sentiment de responsabilitate pentru toți angajații, astfel încât aceștia pot să-și orienteze eforturile către un obiectiv comun
 • stimularea îmbunătățirii continue – KPI-urilor permit companiilor din domeniul agricol să își rafineze și să-ți îmbunătățească în mod continuu operațiunile, ceea ce duce la creșterea eficienței, profitabilității și sustenabilității activităților sale

Utilizarea unui set de KPI reprezintă o modalitate de a măsura și urmări performanța, de a lua decizii bazate pe date concrete și de a stimula îmbunătățirea continuă.

Top 10 criterii de performanță pentru sectorul Agricol

 1. Producția la hectar – măsoară cantitatea produsă pe unitatea de suprafață pentru o anumită cultură
 2. Venitul la hectar – contabilizează venitul din vânzarea producției obținută pentru o anumită cultură, raportându-l la unitatea de suprafață (hectar)
 3. Costul de producție pe hectar – însumează cheltuielile asociate unei culturi, inclusiv forța de muncă, semințele, îngrășămintele și alte inputuri, și oferă o imagine de ansamblu asupra costurilor operațiunilor
 4. Profitul net pe hectar – măsoară diferența dintre venitul și costul de producție pe unitatea de suprafață, oferind o măsură a rentabilității generale a activităților
 5. Randamentul investițiilor – măsoară eficiența investițiilor prin profitul obținut în urma realizării investiției
 6. Productivitatea (totală) fermei – evaluează eficiența operațională a exploatației agricole, contabilizată prin valoarea totală a veniturilor obținută din exploatarea în ansamblu a terenurilor, a resurselor umane, a capitalului și a resurselor materiale utilizate
 7. Calitatea culturilor – evaluează calitatea prin indici de calitate ai producției precum masa a o mie de boabe, masa hectolitrică
 8. Eficiența utilizării inputurilor – măsoară eficiența resurselor utilizate, cum ar fi îngrășămintele și apa
 9. Sănătatea solului – evaluează sănătatea solului, prin conținutul de elemente nutritive și materia organică, pH, ceea ce oferă o perspectivă asupra sustenabilității exploatației.
 10. Valoarea de piață a culturilor – măsoară valoarea culturilor pe piață, oferind o perspectivă asupra tendințelor pieței și a cererii.

Implementând și monitorizând un set de KPI companiile care activează în sectorul agricol pot lua decizii bazate pe date obiective pentru a-și îmbunătăți operațiunile, crescând randamentele la hectar, reducând costurile și maximizând profitul.

KPI & KRI: AGRICULTURĂ

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account
Shopping cart