KPI – KRI: MEDIA SI PUBLICITATE

8.

Media și Publicitate

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în sectorul Media și Publicitate și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din sectorul Media și Publicitate?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din sectorul Media și Publicitate?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din sectorul Media și Publicitate.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în Media și Publicitate

Pentru agențiile de media și publicitate este esențială stabilirea și utilizarea unui set de KPI (indicatori cheie de performanță) pentru a măsura și evalua eficiența campaniilor și strategiilor. Indicatorii de performanță ajută agențiile să monitorizeze parametri importanți, cum ar fi reach-ul, engagement-ul, conversiile sau randamentul investițiilor (ROI), ceea ce, la rândul lor, devin pilonul unui proces decizional rațional, bazat pe informații relevante. Prin stabilirea și monitorizarea unui set de KPI agențiile de media și publicitate se pot asigura că oferă rezultate care se aliniază cu cerințele și obiectivele clienților. În plus, indicatorii de performanță prezintă o serie de beneficii, printre care:

 • îmbunătățirea procesului decizional: un set de KPI ajută companiile să ia decizii în cunoștință de cauză, bazate pe indicatori cuantificabili, a căror dinamică poate fi monitorizată în timp
 • asigurarea unui avantaj competitiv: prin definirea, implementarea și monitorizarea indicatorilor de performanță companiile pot înțelege mai bine cum se situează în raport cu concurenții lor, pot identifica domeniile în care ar putea avea un avantaj sau un dezavantaj competitiv și își pot ajusta strategia în consecință
 • îmbunătățirea coeziunii și lucrului în echipă: un set de indicatori de performanță comun la nivelului unei echipe (departament) facilitează colaborarea în obținerea rezultatelor și atingerea obiectivelor
 • îmbunătățirea comunicării: un set de KPI creează un limbaj comun, contribuind la facilitarea comunicării între echipe și departamente
 • creșterea adaptabilității: prin definirea și implementarea unui set de indicatori de performanță monitorizați periodic companiile pot obține o anumită capacitate de previziune și devin flexibile în adaptarea strategiilor la tendințele piețelor deservite

Top 10 criterii de performanță pentru sectorul Media și Publicitate

 1. Rentabilitatea cheltuielilor publicitare – reflectă veniturile generate de o campanie publicitară în raport cu toate costurile necesare.
 2. Rata de engagement – indică procentul de utilizatori care au interacționat cu un anunț, incluzând acțiuni precum aprecieri, comentarii sau distribuiri.
 3. Valoarea ciclului de viață a clientului (CLV) – estimează suma totală pe care un client o va cheltui pentru a achiziționa produsele / serviciile companiei.
 4. Audiența brută totală (GRP) – cuantifică numărul total de impresii publicitare furnizate unui anumit public țintă.
 5. Numărul de impresii – reflectă numărul de afișări ale unei postări către publicul țintă, prin intermediul canalelor media stabilite.
 6. Share of Voice (gradul de expunere a brandului) – indică procentul de acoperire mediatică pe care o companie o are pe o anumită piață în comparație cu rivalii săi.
 7. Traficul website-ului – cuantifică numărul de vizitatori pe site-ul web unei companii, urmărind în special traficul care a fost direcționat de pe platformele de social media.
 8. Reputația – reflectă percepția generală a publicului țintă în raport cu acțiunile companiei, cum ar fi onestitatea, serviciile oferite, imaginea brandului, etica în afaceri etc.
 9. Apariții în mass-media – reflectă prezența companiei în mass-media, prin diferite comunicate menite să crească credibilitatea brandului și să poziționeze managerii sau specialiștii unui companii ca fiind lideri de opinie în industria lor.
 10. Reach-ul generat de influenceri – constă în numărul de urmăritori din social media și rata de engagement din partea influencerilor care promovează mesajul sau produsul unei companii.

Indicatorii cheie de performanță permit agențiilor de media și publicitate să monitorizeze și să-și crească eficiența operațională, să-și îmbunătățească calitatea serviciilor și să stimuleze vânzările și profitabilitatea.

KPI & KRI: MEDIA ȘI PUBLICITATE

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account
Shopping cart