KPI – KRI: TRAINING

23.

Training

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în sectorul Training și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din sectorul Training?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din sectorul Training?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din sectorul Training.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în sectorul Training

Indicatorii cheie de performanță (KPI) sunt importanți pentru furnizorii de training deoarece le permit să își măsoare performanța, să identifice ariile funcționale ce necesită a fi îmbunătățire și să urmăreasc progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivelor stabilite. În plus, indicatorii de performanță aduc agențiilor de training o serie de beneficii, printre care:

 • creșterea adaptabilității: prin definirea și implementarea unui set de indicatori de performanță monitorizați periodic companiile pot obține o anumită capacitate de previziune și devin flexibile în adaptarea strategiilor în funcție de necesități
 • asigurarea unui avantaj competitiv: prin definirea, implementarea și monitorizarea indicatorilor de performanță companiile pot înțelege mai bine cum se situează în raport cu concurenții lor, pot identifica domeniile în care ar putea avea un avantaj sau un dezavantaj competitiv și își pot ajusta strategia în consecință
 • eficientizarea analizelor comparative: indicatorii de performanță pot fi utilizați pentru a compara performanța diferitelor departamente sau echipe din cadrul companiei
 • îmbunătățirea comunicării: un set de KPI creează un limbaj comun, contribuind la facilitarea comunicării între echipe și departamente

Top 10 criterii de performanță pentru sectorul Training

 1. Rata de finalizare a programului de formare – indică procentul de cursanți care finalizează programul de training și reflectă gradul de aliniere cu așteptările și nevoile participanților.
 2. Nivelul de satisfacție – reflectă nivelul de satisfacție a cursanților față de programul de training și este utilizat pentru a evalua eficiența conținutului predat, a instructorilor și a experienței generale de formare.
 3. Timpul necesar dezvoltării abilităților – măsoară timpul necesar până la dobândirea cunoștințelor predate și indică eficacitatea programului de formare.
 4. Performanța instructorului – reflectă eficiența trainerilor în cadrul programului de formare și capacitatea acestora de a furniza eficient conținutul către grupul-țintă.
 5. Eficiența programului de formare – măsoară eficiența unui program de formare analizând calitatea suportului de curs furnizat, numărul de ore alocate predării și studiului individual, echipamentul utilizat sau trainerii aleși.
 6. Rata de retenție – indică numărul de clienți care solicită din nou la serviciile companiei.
 7. Costul pe oră – redă costul asociat fiecărei ore de training și permite evaluarea raportului dintre venitul generat și cheltuielile alocate programelor de training.
 8. Numărul de cursanți instruiți – contabilizează numărul total de participanți la sesiunile de training și indică succesul formatorului în furnizarea unei sesiuni eficiente.
 9. Gradul de ajustare al programului – măsoară capacitatea trainerului de a veni cu idei inovatoare pentru sesiunile de formare și reflectă gradul de creativitate a acestuia.
 10. Nivelul de reținere a informațiilor – reflectă cât de multe cunoștințe au fost reținute după cursul de formare și evidențiază eficiența materialelor și a tehnicilor utilizate.

Indicatorii cheie de performanță sunt instrumente care oferă organizațiilor avantajul de a cunoaște eficiența operațională și financiară, de a stabili dacă activitățile întreprinse sunt orientate spre obiectivele propuse. Mai mult, indicatorii de performanță ajută companiile să își compare performanța cu cea a organizațiilor concurente, să înțeleagă modul de poziționare strategică și să identifice oportunități de obținere a unui avantaj competitiv.

KPI & KRI: TRAINING

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account
Shopping cart