KPI – KRI SECTOARE DE ACTIVITATE

1.

Prezentare Generală

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI?
 • De ce au nevoie organizațiile de KPI?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare, ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI

Indiferent de aria de activitate companiile au nevoie de un set de KPI pentru a măsura și monitoriza performanța fiecărei funcțiuni în parte și a business-ului în ansamblu, în vederea unei mai bune poziționări strategice. Un set de indicatori cheie de performanță permit crearea și menținerea unui avantaj competitiv și a altor beneficii precum:

 • creșterea performanței financiare: prin măsurarea performanței financiare a fiecărui departament companiile pot identifica oportunități de îmbunătățire și sursele pentru economii de costuri
 • creșterea eficienței: indicatorii de performanță pot fi utilizați pentru a măsura cât de eficient sunt utilizate resursele
 • îmbunătățirea serviciilor pentru clienți: prin măsurarea indicatorilor de performanță pe funcțiunea Asistență Clienți companiile pot dezvolta și implementa strategii pentru a crește satisfacția acestora
 • îmbunătățirea loialității clienților: folosind KPI pentru măsurarea loialității clienților companiile vor înțelege mai bine așteptările și nevoile acestora și astfel își pot concentra eforturile pentru a asigura o mai bună retenție
 • creșterea cotei de piață: indicatorii de performanță pot fi folosiți de către companii pentru identificarea și (de dorit) valorificarea de noi oportunități pe piață
 • creșterea profiturilor: prin măsurarea indicatorilor de performanță companiile pot identifica ariile care cauzează risipă și pot lua decizii informate pentru a crește profiturile
 • monitorizarea performanțelor companiei: indicatorii de performanță asigură feedback cu privire la modul în care compania se comportă în direcția atingerii obiectivelor
 • îmbunătățirea procesului decizional: un set de KPI ajută companiile să ia decizii în cunoștință de cauză, bazate pe indicatori cuantificabili, a căror dinamică poate fi monitorizată în timp
 • stabilirea obiectivelor: indicatorii de performanță ajută la identificarea obiectivelor pe termen scurt și lung, precum și a pașilor necesari pentru a le îndeplini
 • creșterea adaptabilității: prin definirea și implementarea unui set de indicatori de performanță monitorizați periodic companiile pot obține o anumită capacitate de previziune și devin flexibile în adaptarea strategiilor în funcție de necesități
 • asigurarea unui avantaj competitiv: prin definirea, implementarea și monitorizarea indicatorilor de performanță companiile pot înțelege mai bine cum se situează în raport cu concurenții lor, pot identifica domeniile în care ar putea avea un avantaj sau un dezavantaj competitiv și își pot ajusta strategia în consecință

În esență, indicatorii de performanță facilitează identificarea ariilor funcționale unde sunt necesare ajustări sub aspectul creșterii eficienței, stabilirea obiectivelor strategice, planificarea și urmărirea direcțiilor de acțiune care să asigure atingerea acestora, eficientizarea procesului decizional și menținerea companiei într-o permanentă conștientizare în raport cu nevoile și dorințele clienților săi.

Top 10 criterii generale de performanță

 1. Volumul vânzărilor: este un criteriu de performanță pentru orice companie, indiferent de domeniul de activitate. Urmărirea vânzărilor în funcție SKU, categorie de produse sau servicii și canal de vânzare poate ajuta companiile să identifice tendințele pieței și să ia decizii în cunoștință de cauză pentru dezvoltare și promovare.
 2. Rotația stocurilor: este o măsură a vitezei cu care o companie își vinde stocurile. Urmărirea rotației stocurilor ajută la identificarea produselor care nu se vând bine, ce pot bloca capitalul și reduce profitabilitatea.
 3. Cheltuieli de exploatare: reprezintă totalul costurilor operaționale. Urmărirea cheltuielilor de exploatare facilitează identificarea oportunităților de reducere a costurilor și de optimizare a structurii acestora.
 4. Marja brută: este diferența dintre veniturile generate de companie și costurile operaționale ale acesteia. Urmărirea marjei brute în funcție de produs și de categorie poate ajuta companiile să identifice care sunt cele mai profitabile produse și să ia decizii strategice privind prețurile și planificarea producției.
 5. Satisfacția clienților: este un criteriu de performanță important pentru orice companie și deosebit de important pentru companiile de îmbrăcăminte care se bazează pe recurența achizițiilor. Urmărirea satisfacției clienților prin intermediul sondajelor, chestionarelor de feedback și recenziilor poate ajuta companiile să identifice ce schimbări sunt necesare pentru a îmbunătăți experiența clienților.
 6. Sustenabilitatea: activitățile economice sustenabile sunt un criteriu din ce în ce mai important pentru consumatori, iar multe companii urmăresc indicatorii de sustenabilitate precum emisiile de carbon, utilizarea apei și reducerea deșeurilor. Urmărirea acestor parametri poate ajuta companiile să identifice oportunitățile de reducere a impactului asupra mediului și de a răspunde cererii tot mai mari de produse durabile.
 7. Costul de achiziție a clienților: însumează cheltuielile asociate atragerii unui nou client. Urmărirea acestui cost poate ajuta la identificarea eficienței activităților de marketing și vânzări.
 8. Rentabilitatea investițiilor: reprezintă randamentul programului de investiției al companiei. Urmărirea valorilor acestui criteriu de performanță relevă cele mai profitabile piețe s și facilitează ajustarea strategiile de investiții.
 9. Retenția clienților: reprezintă procentul de clienți care achiziționează repetitiv serviciile companiei de-a lungul timpului. Urmărirea retenției clienților poate ajuta la identificarea calității serviciilor furnizate și a nivelului de satisfacție a clienților.
 10. Respectarea reglementărilor: măsoară modul în care compania respectă normele în vigoare pentru specificul activității sale. Urmărirea conformității poate ajuta companiile să reducă riscul de sancțiuni și să-și mențină reputația.

GENERAL

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account
Shopping cart