KPI – KRI: IMOBILIARE SI CONSTRUCTII

2.

Imobiliare și Construcții

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în sectorul Imobiliare și Construcții și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din sectorul Imobiliare și Construcții?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din sectorul Imobiliare și Construcții?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din sectorul Imobiliare și Construcții.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în sectorul Imobiliare și Construcții

Companiile din sectorul Imobiliare și Construcții au nevoie de un set de KPI pentru a măsura și monitoriza performanța diferitelor funcțiuni (operațional, achiziții, marketing, vânzări etc.) și a business-ului în ansamblu în vederea unei mai bune poziționări strategice. Un set de indicatori cheie de performanță permit crearea și menținerea unui avantaj competitiv și a altor beneficii precum:

 • îmbunătățirea procesului decizional: un set de KPI ajută companiile să ia decizii în cunoștință de cauză, bazate pe indicatori cuantificabili, a căror dinamică poate fi monitorizată în timp
 • îmbunătățirea coeziunii și lucrului în echipă: un set de KPI comun la nivelului unei echipe (departament) facilitează colaborarea în obținerea rezultatelor și atingerea obiectivelor
 • eficientizarea analizelor comparative: indicatorii de performanță pot fi utilizați pentru a compara performanța diferitelor departamente sau echipe din cadrul companiei
 • creșterea gradului de motivare al angajaților: stabilirea unor obiective și așteptări clare de performanță la nivel de echipă și de individ, completată de recunoașterea performanțelor creează cadrul adecvat în care monitorizarea indicatorilor de performanță va contribui la motivarea angajaților
 • monitorizarea progresului: indicatorii de performanță definiți corect ajută la urmărirea progresului proiecte și inițiativelor strategice din cadrul companiei
 • gestionarea riscurilor: prin evaluarea indicatorilor de performanță companiile pot identifica mai ușor potențiale riscuri și pot lua măsuri pentru a le atenua
 • creșterea cotei de piață: indicatorii de performanță pot fi folosiți de către companii pentru identificarea și (de dorit) valorificarea de noi oportunități pe piață
 • creșterea profiturilor: prin măsurarea indicatorilor de performanță companiile pot identifica ariile care cauzează risipă și pot lua decizii informate pentru a crește profiturile

În esență, indicatorii de performanță facilitează identificarea ariilor funcționale unde sunt necesare ajustări sub aspectul creșterii eficienței, stabilirea obiectivelor strategice, planificarea și urmărirea direcțiilor de acțiune care să asigure atingerea acestora, eficientizarea procesului decizional și menținerea companiei într-o permanentă conștientizare în raport cu nevoile și dorințele clienților săi.

Top 10 criterii de performanță pentru sectorul Imobiliare și Construcții

 1. Vânzări totale: reprezintă un criteriu de performanță pentru orice companie și este deosebit de important pentru companiile de construcții și agențiile imobiliare. Monitorizarea vânzărilor în funcție de tipul de proprietate, de locație și de intervalul de preț poate ajuta aceste companii să identifice tendințele pieței și să ia decizii de dezvoltare și marketing.
 2. Costul de achiziție a clienților: însumează cheltuielile asociate atragerii unui nou client. Pentru constructori și companiile imobiliare urmărirea acestui cost poate ajuta la identificarea eficienței activităților de marketing și vânzări.
 3. Prețul mediu de vânzare: este prețul mediu al unei proprietăți vândute. Urmărirea acestui criteriu de performanță poate ajuta dezvoltatorii și agenții imobiliare să înțeleagă dinamica prețurilor pe piața imobiliară și să identifice cele mai profitabile tipuri de proprietăți și locații.
 4. Timpul de vânzare: este timpul necesar pentru a vinde o proprietate. Urmărirea acestui criteriu poate ajuta constructorii și companiile imobiliare să identifice cât timp este necesar pentru a vinde diferite proprietăți pe diferite piețe și să își ajusteze strategiile de preț și de marketing în consecință.
 5. Satisfacția clienților: este un criteriu de performanță deosebit de important pentru dezvoltatori și agențiile imobiliare întrucât activitatea acestora se bazează în mare parte și pe recomandări. Solicitarea de feedback și urmărirea satisfacției clienților poate ajuta aceste companii să identifice schimbările necesare pentru a îmbunătăți experiența clienților.
 6. Costul pe mp: este costul unitar de construcție sau de renovare a unei proprietăți. Pentru dezvoltatorii imobiliari acest criteriu de performanță facilitează identificarea oportunităților de reducere a costurilor și îmbunătățire a profitabilității, în timp ce pentru agențiile imobiliare aceste valori sunt utile în a identifica proprietățile care sunt subevaluate.
 7. Rentabilitatea investițiilor: reprezintă randamentul investiției făcute într-o proprietate. Urmărirea valorilor acestui criteriu de performanță relevă cele mai profitabile piețe sau proprietăți și facilitează ajustarea strategiile de investiții în consecință.
 8. Rata de neocupare: este procentul de proprietăți care sunt vacante într-un anumit interval de timp. Pentru companiile imobiliare urmărirea ratei de neocupare este o sursă de informații privind segmentele de piață supraofertate și să își ajusteze strategiile de dezvoltare.
 9. Fluxul de numerar: este diferența dintre veniturile generate de o proprietate și cheltuielile asociate administrării / deținerii acesteia. Este un indicator de performanță util pentru a evalua rentabilitatea unei investiții imobiliare și pentru a previziona capitalul disponibil pentru a fi reinvestit.
 10. Media zilelor pe piață: reprezintă perioada de timp necesară pentru ca o proprietate să se vândă. Este un indicator de performanță util pentru a măsura eficiența strategiilor de marketing și de vânzări, în special de preț.

Deși companiile de construcții și agențiile imobiliare își pot măsura performanța de ansamblu a afacerii printr-un set de KPI generici, organizații din sectorul Imobiliare și Construcții au modele de business și obiective diferite. De aceea indicatorii specifici sunt cei mai importanți și pot varia în funcție de mărimea companiei, de obiectivele și strategia fiecăruia.

KPI & KRI: IMOBILIARE ȘI CONSTRUCȚII

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
MANAGEMENT TEMPLATES
Winter Sale Bundles
-50%
MANAGEMENT TEMPLATES
Winter Sale Bundles
-50%
Register New Account
Shopping cart