KPI – KRI: INDUSTRIA EXTRACTIVA

17.

Industria Extractivă

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în Industria Extractivă și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din Industria Extractivă?
 • De ce au nevoie de KPI companiile miniere?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din Industria Extractivă.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în Industria Extractivă

Indicatorii cheie de performanță (KPI) reprezintă un instrument esențial pentru companiile care activează în Industria Extractivă. Aceștia permit companiilor să monitorizeze în mod constant eficiența tuturor eforturilor întreprinse la nivelul fiecărui departament și la nivel individual, de către angajați. KPI furnizează date concrete, obiective, menite să crească eficiența și transparența procesului decizional, pentru ca factorii de decizie să aleagă cea mai bună opțiune pentru îmbunătățirea performanței. Printre beneficiile stabilirii unui set de indicatori cheie de performanță se numără:

 • creșterea eficienței operaționale – un set de KPI permite companiilor miniere să-și urmărească performanța operațională, să identifice procesele deficitare și să ia măsuri de corecție bazate pe date concrete
 • atingerea obiectivelor – indicatorii de performanță facilitează atingerea obiectivelor companiei întrucât asigură alinierea activității tuturor celor din organizație cu obiectivele strategice și determină angajații să-și prioritizeze eforturile în raport cu acestea
 • eficientizarea poziționării strategice – un set de KPI poate oferi companiilor miniere datele necesare pentru a identifica trenduri și dezvolta direcții de acțiune care să asigure o dezvoltare sustenabilă
 • facilitarea comunicării – indicatorii de performanță conferă transparență, consolidează încrederea și arată angajamentul companiei față de interesele stakeholderilor (investitori, angajați, autorități de reglementare).

Indicatorii de pe performanță permit companiilor miniere să își monitorizeze și să își îmbunătățească continuu performanța. Prin stabilirea de obiective și urmărirea progresului, companiile pot identifica oportunități de eficientizare operațională, de optimizare a costurilor și de creștere a profitabilității.

Top 10 criterii de performanță pentru Industria Extractivă

 1. Volumul producției – cuantifică cantitatea totală de material extras, prelucrat și livrat de către mină într-un anumit interval de timp.
 2. Eficiența producției – redă raportul dintre producția reală a minei și producția planificată pe o anumită perioadă. Aceasta reflectă cât de eficient își folosește compania resursele, respectiv forța de muncă și echipamentele.
 3. Rata incidentelor – măsoară numărul de accidente la 100.000 de ore lucrate; acest indicator reflectă eficiența implementării protocoalelor de siguranță și sănătate în muncă.
 4. Consumul de energie – măsoară cantitatea de energie utilizată de mină pentru extragerea și prelucrarea minereului; acest indicator poate fi util în identificarea oportunităților de optimizare a costurilor prin reducerea consumului de energie.
 5. Conformitatea cu normele de mediu – redă procentul de activități care respectă standardele de mediu legate de emisiile de CO2 și gestionarea deșeurilor.
 6. Utilizarea echipamentelor – măsoară procentul de timp în care echipamentul minier este utilizat în comparație cu timpul total disponibil; reflectă eficiența utilizării echipamentelor.
 7. Costuri de întreținere – însumează cheltuielile de întreținere a echipamentelor miniere pe o anumită perioadă; acest indicator facilitează identificarea zonelor în care se pot optimiza costurile.
 8. Performanța financiară – măsoară productivitatea și eficacitatea economică a companiei miniere prin venituri, marja de profit și rentabilitatea investițiilor.
 9. Retenția angajaților – redă procentul de angajați care au rămas în companie într-o perioadă dată; ajută la identificarea oportunităților de îmbunătățire a satisfacției angajaților și de reducere a fluctuației de personal.
 10. Implicarea în comunitate – cuantifică numărul de acțiuni CSR ale companie desfășurate în arealul de exploatare a minei; facilitează identificarea oportunităților de îmbunătățire a relațiilor cu membrii comunității.

Este recomandată stabilirea unor indicatori cheie de performanță specifici domeniului de activitate al unei companii întrucât doar un set adecvat de KPI poate oferi o imagine completă asupra eficienței operațiunilor și strategiilor de business. Fără indicatorii de performanță adecvați ar fi dificil pentru top management să evalueze în mod obiectiv eficiența companiei și să ia deciziile care se impun pentru a-i asigura dezvoltarea.

KPI & KRI: INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account