KPI – KRI: CARNE – PRODUCTIE SI PROCESARE

13.

Carne – Producție și Procesare

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în sectorul Producție și Procesare Carne și Produse din Carne și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din sectorul Producție și Procesare Carne și Produse din Carne?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din sectorul Producție și Procesare Carne și Produse din Carne ?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din sectorul Producție și Procesare Carne și Produse din Carne.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în sectorul Producției și Procesării Cărnii și Produselor din Carne

Companiile care activează în sectorul Producție și Procesare Carne și Produse din Carne au nevoie de indicatori cheie pentru a-și măsura performanța (KPI) și pentru a urmări progresele înregistrate în raport cu obiectivele specifice. Acești indicatori ajută companiile să monitorizeze și să îmbunătățească activitățile de aprovizionare, producție, vânzare, marketing, serviciile de suport oferite clienților etc.

Prin utilizarea unor KPI companiile din sectorul Producție și Procesare Carne pot identifica zonele deficitare care pot fi îmbunătățite, pot lua decizii bazate pe date concrete cu privire la investițiile viitoare și pot urmări eficiența strategiilor lor de afaceri de-a lungul unei anumite perioade.

Printre indicatorii de performanță comuni pentru companiile din sectorul Producție și Procesare Carne se remarcă parametri precum volumul producției, calitatea produselor, satisfacția clienților, eficiența operațională și performanța financiară. Prin monitorizarea acestor KPI, companiile se pot asigura că urmează direcția stabilită și că își ating obiectivele de afaceri.

Top 10 criterii de performanță pentru sectorul Producție și Procesare Carne și Produse din Carne

 1. Randamentul de sacrificare – raportul cantitatea de carne obținută după sacrificare și greutatea în viu, indicând și eficiența operațiunii de producție.
 2. Timpul de procesare – măsoară timpul necesar pentru a procesa o unitate de carne, indicând eficiența operațiunilor de procesare.
 3. Calitatea produsului – reflectă calitatea produselor din carne analizând aspecte precum frăgezimea, gustul și aspectul.
 4. Costul cu forță de muncă – măsoară cheltuielile cu resursa umană implicată în activitatea de producție și procesare a cărnii, fiind utilizat în stabilirea bugetul general.
 5. Siguranța alimentară – evaluează siguranța produselor analizând aspecte precum contaminarea cu agenți patogeni sau controlul temperaturii și oferă o perspectivă asupra conformității companiei cu normele de securitate alimentară.
 6. Valoarea de piață – măsoară valoarea produselor pe piață, oferind o perspectivă asupra tendințelor industriei și a cererii.
 7. Satisfacția clienților – evaluează capacitatea companiei de a răspunde nevoilor și așteptărilor clienților prin produsele și serviciile oferite.
 8. Conformitatea cu normele și reglementările – reflectă capacitatea companiei de a îndeplini cerințele legale, prin gradul de respectare a legislației aplicabile (de ex. siguranța alimentară sau standardele de bunăstare a animalelor).
 9. Managementul aprovizionării și livrării – evaluează eficiența și eficacitatea proceselor de aprovizionare cu materii prime și a celor de distribuție a produselor din carne, oferind o perspectivă asupra capacității companiei de a satisface cerințele clienților.
 10. Gestionarea resurselor – măsoară eficiența utilizării resurselor, inclusiv a apei, energiei și materialelor, indicând sustenabilitatea companiei și impactul acesteia asupra mediului.

Urmărind un set de indicatori cheie de performanță companiile din industria Producției și Procesării Cărnii și a Produselor din Carne pot obține informații valoroase despre performanța operațiunilor și pot lua decizii informate care să conducă la îmbunătățirea eficienței proceselor, la creșterea calității produselor și asigurarea conformității cu reglementările legale și cu cerințele clienților.

KPI & KRI: CARNE – PRODUCȚIE & PROCESARE

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account
Shopping cart