KPI – KRI: CONSTRUCTII

3.

Construcții

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în sectorul Construcții și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din sectorul Construcții?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din sectorul Construcții?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din sectorul Construcții.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în sectorul Construcții

Indicatorii de performanță (KPI) sunt esențiali pentru companiile din Construcții, deoarece oferă date exacte și obiective privind performanța operațiunilor și ajută la luarea unor decizii în cunoștință de cauză. Utilizarea indicatorilor de performanță în cadrul companiilor din sectorul Construcții contribuie la:

 • îmbunătățirea procesului decizional: prin urmărirea și analizarea indicatorilor cheie de performanță pot fi identificate punctele forte și punctele slabe ale operațiunilor și astfel se pot lua decizii bazate pe date concrete pentru a îmbunătăți eficiența unor activități
 • creșterea transparenței: datele clare și obiective obținute ca urmare a implementării indicatorilor de performanță permit monitorizarea progresului și a evaluarea imparțială a rezultatelor, ceea ce conduce la o mai mare transparență în procesele decizionale
 • gestionarea eficientă a resurselor: prin urmărirea diferitelor tipuri de costuri (cu forța de muncă, cu materiile prime și materiale, cu utilizarea echipamentelor) pot fi identificate arii/ funcțiuni în care resursele sunt irosite, permițând o mai bună gestionare a acestora pentru a îmbunătăți performanța generală
 • creșterea satisfacției clienților: un set de KPI facilitează evaluarea succesului proiectelor prin prisma satisfacției clienților și creează baza îmbunătățirii calității livrabilelor astfel încât să răspundă unor standarde din ce în ce mai înalte
 • îmbunătățirea conformității: utilizarea indicatorilor de performanță presupune evaluarea gradului de conformitate cu normele legislative privind siguranța, protecția mediului și alte reglementări legale specifice, permițând identificarea și corecția neregulilor creșterea eficienței resursei umane: un set de KPI evaluează succesul eforturilor de recrutare și motivare a personalului calificat, esențial în sectorul Construcții

Prin implementarea și monitorizarea unor indicatori de performanță (KPI) managerii companiilor din sectorul Construcții pot obține informații relevante privind performanța activităților, potențialele surse de eroare a proceselor sau ariile operaționale care necesită optimizare.

Top 10 criterii de performanță pentru sectorul Construcții

 1. Încadrarea în timp – măsoară progresul proiectului de construcții în raport cu calendarul stabilit, indicând capacitatea companiei de a respecta termenele limită.
 2. Încadrarea în buget – evaluează progresul proiectului de construcții în raport cu bugetul alocat, indicând performanța financiară a proiectului.
 3. Costurile cu forța de muncă – cumulează costurile asociate resurselor umane implicate direct în proiectul de construcții, indicând eficiența utilizării resursei umane.
 4. Costurile cu materiale – însumează cheltuielile cu resursele materiale utilizate în proiectele de construcție, indicând eficiența aprovizionării.
 5. Utilizare a echipamentelor – măsoară gradul de folosire al utilajelor și echipamentelor necesare în proiectul de construcții.
 6. Siguranța șantierului – evaluează siguranța lucrătorilor implicați în proiect și a publicului larg (trecători, rezidenți ai zonei) expus zonei în care se realizează proiectul de construcții, indicând capacitatea companiei de a menține unui mediu sigur.
 7. Satisfacția clienților – măsoară capacitatea firmei de a răspunde cerințelor clienților în ceea ce privește calitatea și promptitudinea livrării proiectului de construcții.
 8. Calitatea proiectului – evaluează calitatea prin indicatori precum acuratețea în raport cu specificațiile, durabilitatea și estetica.
 9. Satisfacția angajaților – măsoară capacitatea companiei de a-și menține angajații motivați și de a atrage noi angajați prin beneficii, condiții de muncă și valori promovate de cultura organizațională.
 10. Sustenabilitatea în raport cu mediul – reflectă eficiența eforturilor companiei de gestionare a deșeurilor, reducere a consumul de energie și a emisiilor poluante, indicând impactul activităților sale asupra mediului.

Urmărind indicatorii cheie de performanță (KPI) companiile din sectorul Construcții pot dobândi o imagine mai clară asupra performanței și progresului propriilor operațiuni, obținând date obiective care să le faciliteze deciziile de îmbunătățire a eficienței activităților și de crește a calității proiectelor livrate.

KPI & KRI: CONSTRUCȚII

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account