KPI – KRI: FARMA DISTRIBUTIE

28.

Distribuție Farma

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) în sectorul Distribuție Farma și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI pentru firmele din sectorul Distribuție Farma?
 • De ce au nevoie de KPI organizațiile din sectorul Distribuție Farma?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili companiilor din sectorul Distribuție Farma.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în Distribuție Farma

Un distribuitor de produse farmaceutice poate utiliza indicatori de performanță pentru a-și monitoriza și îmbunătăți activitatea, pentru a se asigura că răspunde adecvat nevoilor clienților săi. Principalele motivele pentru care firmele din sectorul Distribuție Farmaceutice au nevoie de KPI sunt:
 • eficientizarea deciziilor manageriale: un set de KPI permite distribuitorilor de medicamente să măsoare performanța la nivel de departament și să identifice oportunități și să ia decizii de îmbunătățire în privința capacității de răspuns la cerințele clienților, termenele de livrare, satisfacerea volumului de comenzi
 • îmbunătățirea managementul stocurilor: indicatorii de performanță asigură eficientizare procesului de gestionare a stocurile, oferind în orice moment o valoare exactă a nivelului de stoc și asigurând eficiența distribuitorului în onorarea anumitor cereri, evitând costurile pe care le implică excesul de stoc sau pierderile de venit asociate unui stoc insuficient
 • creșterea satisfacției clienților: indicatorii de performanță ajută companiile să monitorizeze gradul de satisfacție a clienților, să identifice și să acționeze asupra ariile de activitate care necesită îmbunătățire
 • îmbunătățirea procesului de aprovizionare: un set de KPI poate fi utilizat de companiile de distribuție a medicamentelor pentru a măsura performanța furnizorilor; acești indicatori pot contribui la eficientizarea procesului de aprovizionare, la menținerea sau revocarea relației cu anumiți furnizori
 • control costurilor: indicatorii de performanță asigură monitorizarea costurilor și facilitează identificarea ariilor de activitate ce suportă reducerea costurilor (de ex. eficientizarea gestionării stocurilor sau creșterea gradului de tehnologizare a proceselor de livrare)

Monitorizarea unor indicatori cheie de performanță permite companiilor active în sectorul Distribuției de Produse Farmaceutice să obțină o imagine de ansamblu asupra eficienței proceselor și a performanței fiecărui departament. Un set de KPI adecvat domeniului facilitează identificarea redundanțelor operaționale și evaluarea distanței dintre direcția strategică și piață, permițând luarea rapidă a deciziilor și reducerea riscurilor asupra profitabilității companiei.

Top 10 criterii de performanță pentru sectorul Distribuție Farma

 1. Volumul vânzărilor – numărul de medicamente (SKU) vândute într-o anumită perioadă.
 2. Capacitate de satisfacere comenzilor – procentul de comenzi care sunt onorate la timp integral.
 3. Comanda medie – cuantifică valoare medie a comenzilor plasate într-o anumită perioadă.
 4. Timpul de livrare – timpul necesar pentru ca furnizorul să livreze medicamentele către client din momentul în care a primit comanda.
 5. Rata de epuizare – perioada de timp în care stocul unui anumit medicament se epuizează (lipsa restocării duce la pierderi în vânzări).
 6. Gradul de conformitate – procentul de operațiuni ale furnizorului care respectă legislația și standardele de reglementare din industria farmaceutică.
 7. Rentabilitatea investițiilor (ROI) – randamentul investiției în stocuri, operațiuni logistice și alte cheltuieli de capital.
 8. Marja brută – diferența dintre veniturile obținute din vânzarea de medicamente și costul bunurilor vândute (COGS).
 9. Rotația stocurilor – de câte ori stocul companiei este vândut și înlocuit într-o anumită perioadă de timp.
 10. Satisfacția clienților – nivelul de satisfacție al clienților față de produsele, serviciile și asistența oferită de acesta.

Indicatorii cheie de performanță permit companiilor să monitorizeze și să analizeze eficiența proceselor, departamentelor și angajaților, pentru a-și menține poziția în industrie. Indicatorii cheie de performanță oferă date precise cu privire la activitățile și progresul companiei, asigurând astfel un proces decizional obiectiv.

KPI & KRI: DISTRIBUȚIE FARMA

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading
Register New Account
Shopping cart