KPI – KRI: INVATAMANT

26.

Învățământ

KPI – Indicatori de performanță & KRI – Indicatori de rezultat
 • Care sunt indicatorii de performanță (KPI) și de rezultat (KRI) pentru instituțiile de Învățământ și cum se calculează aceștia?
 • Care sunt cei mai importanți KPI din Învățământ?
 • De ce au nevoie de KPI instituțiile de Învățământ?

Am consolidat în această pagină răspunsurile la toate aceste întrebări, axându-ne pe indicatorii de performanță și de rezultat (cu definiții și formule) aplicabili pentru școli și alte organizații din Învățământ.

Performanța organizației reprezintă rațiunea de a fi a multor manageri și antreprenori. Deși țelul este înalt, el rămâne de cele mai multe ori la nivel declarativ. De ce? Întrucât elementul cheie în această direcție – stabilirea unor indicatori de performanță adecvați domeniului de activitate al firmei și specificului fiecărui departament – este uneori subestimat și de cele mai multe ori insuficient implementat. O astfel de reticență managerială este riscantă, deoarece un set de indicatori de performanță bine pus la punct poate fi piatra de temelie a dezvoltării unei organizații, iar lipsa KPI-ilor va pune în dificultate compania în situații de incertitudine/ instabilitate economică sau criză.

 • Indicatorii de Performanță (Key Performance Indicators) reflectă elemente operaționale privitoare la modul în care se desfășoară activitatea unei companii, cât de bine realizează aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie să analizeze zonele care conduc în mod direct afacerea spre obiectivele stabilite și nu se referă la a măsura obiective finale, ci la performanța acțiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 • Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor acțiunilor, asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor companiei, indicând doar efectele măsurilor aplicate, nu și cauzele acestora.

Este importantă urmărirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, însă nu se va putea ști ce anume a determinat/ împiedicat atingerea obiectivelor dacă nu sunt monitorizate activitățile necesare îndeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanță. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obține o imagine a relaționărilor între diferite activități realizate zilnic și efectele lor.

Necesitatea utilizării de KPI în Învățământ

Indicatorii cheie de performanță (KPI) sunt un instrument util în special în instituțiile de învățământ, deoarece oferă o înțelegere clară asupra modului în care atât școala și cadrele didactice, cât și elevii își îndeplinesc obiectivele. În continuare, tratăm cinci motive care argumentează necesitatea unui set de KPI la nivelul instituțiilor de învățământ (școli și universității publice sau private):

 • îmbunătățirea rezultatelor elevilor: un set de KPI poate ajuta profesorii să urmărească progresul elevilor și să identifice ariile în care aceștia au nevoie de sprijin suplimentar
 • creșterea responsabilității: prin stabilirea și urmărirea indicatorilor de performanță cadrele didactice sunt responsabilizate, ceea ce duce la niveluri mai ridicate de motivație și satisfacție profesională
 • înțelegerea superioară a eficienței predării: un set de KPI poate oferi profesorilor informații valoroase despre stilul lor de predare și despre impactul pe care îl are asupra învățării elevilor, permițându-le să facă ajustări, după caz
 • îmbunătățirea comunicării: indicatorii de performanță asigură un limbaj comun în comunicarea dintre profesori, părinți, directori și administratori de școală, facilitând colaborarea pentru atingerea unor obiective comune
 • eficientizarea procesului de luare a deciziilor: prin monitorizarea unui set de KPI profesorii pot înregistra date concrete care să susțină procesul de luare a deciziilor, ceea ce duce la practici de predare mai eficiente

Top 10 criterii de performanță în Învățământ

 1. Nivelul de prezență – măsoară prezența medie zilnică a elevilor
 2. Rata de absolvire – indică procentul de elevi care au promovat ciclul de învățământ într-o anumită perioadă de timp
 3. Performanța elevilor – măsoară performanțele academice ale elevilor, reflectată prin note, rezultate la teste și alți parametri de evaluare
 4. Retenția profesorilor – evaluează intensitatea cu care profesorii părăsesc instituția, contabilizând și motivele plecării
 5. Implicarea elevilor – măsoară nivelul de implicare și de interes al elevilor în raport programele și activitățile școlare
 6. Satisfacția părinților/ tutorilor – evaluează nivelul de satisfacție al părinților sau tutorilor în raport programele instituției de învățământ
 7. Satisfacția profesorilor – măsoară nivelul de satisfacție al profesorilor față de mediul de lucru și în raport cu instituția de învățământ în ansamblu
 8. Siguranță și securitate – evaluează capacitatea instituției de învățământ de a oferi un mediu sigur și de a asigura securitatea elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar
 9. Utilizarea resurselor – măsoară eficiența utilizării resurselor, inclusiv a personalului, a echipamentelor și a infrastructurii aferente instituției de învățământ
 10. Raportul elevi-profesor – redă numărul de elevi ce revin unui profesor și este utilizat să evalueze dimensiunea claselor și solicitarea profesorilor

KPI & KRI: ÎNVĂȚĂMÂNT

Vreți un set de adaptat organizației dumneavoastră?

Având o soluție KPI personalizată puteți obține o imagine mai precisă a performanței și a progreselor înregistrate, în vederea atingerii obiectivelor.

Loading

Register New Account
Shopping cart