TRANSFORMAREA AFACERII

Pentru majoritatea transformarea afacerii este sinonima cu managementul schimbarii, ce implica o aliniere a oamenilor, proceselor si tehnologiei din cadrul unei firme cu strategia de dezvoltarea a business -ului, in scopul de a creste eficienta afacerii si implicit de a obtine succes.

Transformarea afacerii insa este un proiect de anvergura si cel mai probabil va include multiple proiecte de management al schimbarii, fiecare dintre acestea concentrate pe procese, sisteme, tehnologie, resurse umane sau pe departamente.

Programele de transformare a afacerii se concentreaza pe imbunatatirea productivitatii si se ghideaza dupa principiul „mai bun, mai rapid, mai ieftin” atunci cand vine vorba de modul in care functioneaza compania. Transformarea afacerii poate fi structurata in trei categorii:

Transformare operationala – implica desfasurarea activitatii curente in acelasi mod, dar mai ieftin, mai rapid si/sau mai bine, de cele mai multe ori folosind inovatii tehnologice.

Transformarea modelului operational – presupune desfasurarea activitatii curente intr-un mod complet nou si poarta numele de transformare de baza.

Transformare strategica – implica schimbarea fundamentala a esentei organizației.

Transformarea operationala presupune schimbari relativ mici ale modului in care este gestionata organizatia, transformarea modelului operational, pe de alta parte, implica un nou set de indicatori de performanta si eficienta a afacerii, intrucat se presupune ca organizatia se schimba in mod semnificativ. Transformarea strategica necesita o revizuire completa a modului de pozitionare strategica a companiei.

  • Show all
0

Exista anumite diferențe între managementul de program și cel de proiect, iar cunoașterea sarcinilor și responsabilităților fiecărui manager este vitală pentru buna dezvoltare a afacerii. Managementul de program are ca scop alocarea resurselor necesare proiectului pentru obținerea rezultatelor dorite, iar managementul de proiect are ca obiectiv întreprinderea unor activități care să gestioneze corect și eficient costurile, timpul și riscurile posibile într-un proiect.

0

Pentru transformarea și dezvoltarea eficientă a afacerii trebuie să cunoașteți rolul managementului de program și de proiect. Managementul de program are ca scop planificarea și coordonarea programului pentru ca acesta să atingă obiectivele dorite. Acesta gestionează costurile, calitatea și durata programului și oferă o viziune strategică a scopului final urmărit.

0

În etapa de implementare se urmărește derularea Master Planului pentru Implementare și aplicarea corecțiilor necesare pentru finalizarea cu succes a schimbării și obținerea rezultatelor dorite. Pe scurt, implementarea propriu-zisă a schimbării înseamnă dezmembrarea vechiului mod de a face lucrurile și de a gândi, învățarea noului mod și monitorizarea întregului proces pentru a păstra direcția dorită.

0

Evaluarea gradului de pregătire și a capacității pentru schimbare permite echipei de management să stabilească dacă organizația poate să facă ceea ce trebuie pentru a implementa cu succes procesul de schimbare dorit. Ambele elemente supuse evaluării sunt influențate de diverși factori, precum gradul de competență, frica angajaților, obiectivele și prioritățile curente, angajamentul și responsabilitățile curente, termenele limită și resursele disponibile.

0

Analizarea schimbării managementului se concentrează pe definirea stării dorite (soluția), stabilirea magnitudinii efortului de implementare, resurselor și duratei necesare pentru implementare și pregătirea organizației pentru implementare. unt necesare o cultură organizațională, relații, recompense și tehnologii care să sprijine oamenii și nu numai operațiunile, vânzările și rezultatele.

0

Fără fundamentarea clară a necesității implementării procesului de schimbare, niciuna dintre persoanele din comunitatea proiectului nu se va angaja pe calea schimbării. Fundamentarea schimbării și identificarea rezultatelor dorite ajută oamenii să ajungă la o viziune comună pentru lideri și stakeholderi, evitând apariția rezistenței, confuziei și nesiguranței printre angajați. Fundamentarea schimbării trebuie să conțină următoarele elemente: motivul schimbării, motoarele schimbării, tipul ...

0

Construirea unei strategii de schimbare implică identificarea următoarelor 12 elemente: valorile și principiile leadershipului, conducerea schimbării, inițiativele cheie, prioritatea și poziționarea transformării în cadrul organizației, strategia de integrare a proiectelor multiple, acțiunile care să atragă atenția oamenilor, planurile pentru asigurarea angajamentului, strategiile de accelerare, resursele estimate și graficul activităților.

0

Este esențială stabilirea strategiilor pentru gestionarea dinamicii politicii interne din timpul proceselor de schimbare organizațională. Aceasta se datorează în principal dorinței oamenilor de a-și urmări interesul propriu, fără a lua în considerare organizația per ansamblu. Incertitudinea și riscurile care însoțesc începutul transformării în organizație pot cauza haos, competiție și chiar un comportament răuvoitor din partea oamenilor. Este preferabil să abordați aceste manifestări ale ...

0

Pregătirea Schimbării Organizaționale are drept scop stabilirea unei intenții de schimbare clară și comună, respectiv a unei strategii pentru o transformare de succes. Procesul de schimbare începe în momentul în care se înregistrează un semnal de alarmă iar factorii de decizie din organizație decid că este necesară schimbarea. Faza I a procesului de schimbare este de o importanță critică și acoperă aprox. 50-60% din deciziile care pregătesc strategia și planul de schimbare. Prin urmare, se ...

0

Spre deosebire de componenta Managementul Schimbării Organizaționale a metodologiei BTM (Business Transformation Management), metodologia CLR (Change Leader's Roadmap) oferă o abordare aprofundată a fiecărei etape a procesului de schimbare organizațională, însoțită de instrumentele adecvate.

0

Transformarea Managementului Proceselor necesită mai multe etape pentru ca transformarea afacerii să fie de succes. În etapa de pregătire a inițiativei de Management al Proceselor (envisioning), două elemente principale sunt luate în considerare: cadrul de lucru al proceselor și evaluarea grupului de maturitate al proceselor. adrul de lucru al proceselor este o hartă care ajută în coordinarea activităților Managementului Proceselor, respectiv în identificarea și poziționarea relativă unele față ...

0

Managementul proceselor este o abordare integrată de management, prin care se urmărește dezvoltarea capacității organizaționale de facilitare a excelenței și inovării în afaceri, acoperind o gamă largă de aplicații. În esență, procesele sunt ceea ce fac organizațiile sau cum se desfășoară activitatea organizațională. În acest context, se poate spune că transformarea organizațională înseamnă de fapt transformarea proceselor.

1

Evaluarea unui studiu de caz al schimbării implică analiza profundă a zonelor de risc identificate în faza de lansare, precum și identificarea riscurilor operaționale specifice. Analiza zonelor de risc oferă o viziune imparțială asupra oricărei inițiative de transformare, transparența riscurilor principale asociate cu inițiativele individuale, o prezentare generală a zonelor de risc specifice cu potențial de influența semnificativ obținerea unei transformări a afacerii de succes.

1

Gestionarea riscurilor în contextul de management al transformării afacerii (BTM) implică identificarea, evaluarea, generarea de răspunsuri și monitorizarea sistematică a amenințărilor și transformărilor legate de inițiativele de schimbare a afacerii. Această abordare urmărește o gestionare a riscurilor de manieră integrată și bazată pe cooperare, la nivelul întregii organizații. În managementul transformării afacerii gestionarea strategică a riscurilor asigură alinierea inițiativelor de ...

1

Riscul poate fi definit ca o formă de incertitudine referitoare la rezultate viitoare, cu implicații negative sau pozitive asupra acestor rezultate. În acest context, riscul poate fi atât o amenințare la succesul unei transformări a afacerii cât și o oportunitate de dezvoltare sau extindere a valorii unei astfel de transformări. Diferite nivele de risc se regăsesc în aproape fiecare inițiativă pe care organizația o poate avea. Managementul eficient al riscurilor este, astfel, esențial pentru ...

1

Planul beneficiilor trebuie menținut și actualizat ca parte integrantă a planului de transformare, iar rețeaua beneficiilor dependente și planul beneficiilor și schimbărilor trebuie să reflecte așteptările programului. Odată realizate anumite schimbări importante sau dacă studiul de caz al afacerii devine mai puțin valid este importantă planificarea uneia sau mai multor „revizuiri ale valorii”, pentru revalidarea studiului de caz al transformării. Pe măsură ce transformarea evoluează, în mod ...

1

Procesul de planificare a realizării beneficiilor este definitoriu pentru faza de lansare a transformării afacerii, iar derularea acestuia presupune realizarea următoarelor activități: identificarea responsabililor cu realizarea schimbării și obținerea beneficiilor, realizarea analizei valorii de bază, dezvoltarea studiului de caz final (business case) și crearea planului de realizare a beneficiilor.

1

Managementul valorii alături de managementul riscurilor și managementul strategic susțin rațiunea transformării afacerii și contribuie la înțelegerea realistă a ceea ce se poate obține și a factorilor de influență a succesului. Managementul valorii este o activitate esențială în fiecare etapă a transformării afacerii, în special dacă se dorește obținerea valorii maxime ca urmare a schimbării. Valoarea se referă atât la beneficiile financiare așteptate, ca urmare a transformării afacerii, cât și ...

1

Procedura de dezvoltare a strategiei pentru transformarea afacerii este constituită din următorii pași: inițierea proiectului de dezvoltare a strategiei pentru transformarea afacerii, colectarea datelor inițiale, analiza nevoilor și cauzelor transformării, proiectarea viziunii afacerii, proiectarea modelului de afacere și elaborarea planului integrat de transformare.

1

Scopul transformării afacerii și cele mai înalte obiective ale acesteia trebuie să fie comunicate eficient, iar direcțiile de creare a „fundației” culturale pentru transformare necesită a fi stabilite. Meta Managementul oferă liniile directoare de internalizare și instituționalizare a scopului și obiectivelor transformării. O transformare cu succes a afacerii trebuie fundamentă pe baza următoarelor principii: obiectivul transformării afacerii, comunicare și coordonare, leadership, cultură și ...

2

Meta managementul se concentrează, în principal, pe furnizarea unui cadru de susținere a managementului transformării complexe a afacerii. Ca disciplină fundamentală a Managementului Transformării Afacerii (Business Transformation Management – BTM), Meta Managementul se bazează pe o abordare de management holistică și integrativă, orientată către afacere și către valori și cuprinzând trei piloni: disciplinele de management, ciclul de viață și leadershipul.

error: Content is protected !!
Register New Account
Reset Password
Shopping cart