Piața de Chirurgie Estetică ROMANIA 2024

Best seller

9.000 lei

SKU: 3df8233a1f8d-2-1 Category:

Această cercetare evaluează piața de chirurgie estetică din România pe segmente principale: proceduri estetice invazive și proceduri estetice non-invazive. Pentru a înțelege evoluțiile care au avut loc pe piața românească în prima parte a studiului este analizată evoluția pieței globale și perspectivele acesteia. Pentru piața internațională sunt furnizate date începând cu anul 2018 și sunt realizate o serie de previziuni până în anul 2030.

Analiza succintă a cadrului macroeconomic românesc reprezintă punctul de plecare în evaluarea și estimarea pieței interne. Valoarea totală a pieței și a principalelor segmente au fost determinate printr-un sondaj și interviuri cu principalii jucători de pe piață. Fiecare segment este descris prin: evoluția istorică și previziunea pieței până în 2026, completat de un top al celor mai importante companii de pe piață, incluzând indicatorii financiari pentru o perioadă de 9 ani. Această analiză presupune o revizuire amănunțită a celor mai importanți indicatori financiari pentru perioada 2015-2023, precum: cifra de afaceri, profitul net, datoriile totale / activele totale, numărul total de companii, numărul de companii cu pierdere vs. profit, numărul de angajați, marja de profit net.

Pentru a sprijini companiile locale, dar și companiile străine care intenționează să intre pe piața de chirurgie estetică, au fost realizate o serie de analize (Analiza Porter, Analiza PEST și Analiza Lanțului Valoric), au fost enumerați cei mai importanți factori care influențează activitatea companiilor de pe piață și au fost oferite recomandări pentru managementul companiilor. Informațiile și datele privind piața de chirurgie estetică au fost obținute din mai multe surse: Comisia Europeană, Institutul Național de Statistică, Comisia Națională de Prognoză, Banca Națională a României, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor, Statista, Nielsen, GFK, sondaje/interviuri cu principalii jucători.

 

 

CARACTERISTICI
  • Numar de pagini: 49
  • Format .pdf
  • Perioada 2015-2023
  • Limba de redactare – Engleza

CONDITII DE LIVRARE
Se va livra în 7 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii, timp necesar actualizării

 

 

CUPRINS
I. PIAȚA GLOBALĂ
1.1. Analiza pieței globale de chirurgie estetică
1.2. Segmentul procedurilor chirurgicale (invazive)
1.3. Segmentul procedurilor non-chirurgicale (non-invazive)
II. TENDINȚE, FACTORI DE INFLUENȚĂ ȘI PROVOCĂRI
2.1. Tendințe cheie
2.2. Oportunități și provocări
III. PIAȚA DIN ROMÂNIA
3.1. Repere macroeconomice
3.2. Analiza pieței de chirurgie estetică din România
3.3. Segmentul procedurilor invazive
3.4. Segmentul procedurilor non-invazive
IV. MEDIUL CONCURENȚIAL
4.1. Rezultatele consolidate pentru top 15 jucători
4.2. Profilarea companiilor
V. CONSULTANȚĂ MANAGERIALĂ
5.1. Analiza lanțului valoric
5.2. Analiza Porter
5.3. Analiza PEST
5.4. Factori de influență
5.5. Recomandări manageriale

Structura poate varia și/sau suferi modificări în conformitate cu disponibilitatea informațiilor de la momentul actualizării.

 

 

GRAFICE

1. Piața globală de chirurgie plastică: dinamica pieței globale de chirurgie estetică
2. Piața globală de chirurgie plastică: caracteristicile pieței globale – stadiul | ritmul de creștere
3. Segmentul procedurilor invazive: valoare pieței (Mld. EUR)
4. Segmentul procedurilor invazive: ponderea în funcție de procedură (%)
5. Segmentul procedurilor invazive: nr. de intervenții invazive pe categorii
6. Segmentul procedurilor invazive: topul țărilor în funcție de procedurile invazive
7. Segmentul procedurilor invazive: proceduri chirurgicale în funcție de sex
8. Segmentul procedurilor non-invazive: nr. de proceduri non-invazive pe categorii
9. Segmentul procedurilor non-invazive: nr. de proceduri non-invazive în funcție de sex (%)
10. Segmentul procedurilor non-invazive: topul țărilor în funcție de procedurile non-invazive
11. Segmentul procedurilor non-invazive: toxina botulinică în funcție de vârstă – 2023
12. Repere macroeconomice: PIB nominal
13. Repere macroeconomice: rata inflației
14. Repere macroeconomice: schimb valutar
15. Repere macroeconomice: rata șomajului vs. venitul mediu net
16. Piața din România: dimensiunea pieței de chirurgie estetică
17. Piața din România: valoarea pieței pe segmente
18. Piața din România: structura procedurilor pe categorii
19. Segmentul procedurilor invazive: numărul de intervenții chirurgicale pe categorii
20. Segmentul procedurilor invazive: interesul pentru intervențiile estetice pe baza căutărilor medii anuale
21. Segmentul procedurilor invazive: interesul pentru categoriile de proceduri chirurgicale pe baza căutărilor anuale medii cumulate ale termenilor cheie
22. Segmentul procedurilor invazive: ponderea în numărul de căutări medii anuale în funcție de cuvântul-cheie căutat – 2023 vs. 2017
23. Segmentul procedurilor invazive: interesul consumatorilor pentru intervențiile estetice – după cuvântul-cheie căutat
24. Segmentul procedurilor non-invazive: numărul de intervenții non-invazive pe categorii
25. Segmentul procedurilor non-invazive: interesul pentru procedurile cosmetice pe baza căutărilor medii anuale
26. Segmentul procedurilor non-invazive: interesul pentru tipurile de proceduri non-invazive pe baza căutărilor medii anuale cumulate ale termenilor cheie (2017-2023)
27. Segmentul procedurilor non-invazive: interesul consumatorilor pentru procedurile non-invazive – după cuvântul cheie căutat
28. Rezultate consolidate pentru top 15 jucători de pe piață: ponderea fiecărei companii în cifra de afaceri totală
29. Rezultate consolidate pentru top 15 jucători de pe piață: cifra de afaceri
30. Rezultate consolidate pentru top 15 jucători de pe piață: cifra de afaceri / angajat (top 1-7)
31. Rezultate consolidate pentru top 15 jucători de pe piață: cifra de afaceri / angajat (top 8-15)
32. Rezultate consolidate pentru top 15 jucători de pe piață: marja profitului net (top 1-7)
33. Rezultate consolidate pentru top 15 jucători de pe piață: marja profitului net (top 8-15)
34. Rezultate consolidate pentru top 15 jucători de pe piață: profit net / angajat (top 1-7)
35. Rezultate consolidate pentru top 15 jucători de pe piață: profit net / angajat (top 8-15)
36. Rezultate consolidate pentru top 15 jucători de pe piață: ponderea fiecărei companii în numărul de angajați total
37. Profil competitor (x15): dinamica indicatorilor financiari (cifra de afaceri, marja netă)
Structura poate varia și/sau suferi modificări în conformitate cu disponibilitatea informațiilor de la momentul actualizării.

 

 

TABELE

1. Rezultatele consolidate pentru top 15 jucători de pe piață: cifra de afaceri
2. Rezultatele consolidate pentru top 15 jucători de pe piață: cifra de afaceri / angajat
3. Rezultatele consolidate pentru top 15 jucători de pe piață: profit net
4. Rezultatele consolidate pentru top 15 jucători de pe piață: profit net / angajat
5. Rezultatele consolidate pentru top 15 jucători de pe piață: număr de angajați
6. Profil competitor (x15): dinamica indicatorilor financiari (nr. salariați, rentabilitate active, rentabilitate capital, grad de îndatorare)

Structura poate varia și/sau suferi modificări în conformitate cu disponibilitatea informațiilor de la momentul actualizării.

Piața de Chirurgie Estetică ROMANIA 2024
Piața de Chirurgie Estetică ROMANIA 2024

9.000 lei

Register New Account
Shopping cart