Best seller

HR: 6 templates

5.300 lei

Managementul resurselor umane presupune o multitudine de responsabilități, de la gestionarea talentelor la planificare strategică. De aceea, am conceput pachetul VirtualBoard de instrumente manageriale dedicate proceselor din aria HR. Creat pentru a răspunde nevoilor unice ale profesioniștilor din domeniul resurselor umane acesta este ușor de utilizat și implementat și de neinițiați.

Instrumentele HR gata de utilizare simplifică și eficientizează procesele specifice gestionarii resurselor umane. De la evaluarea potențialului angajaților până la managementul performanțelor și a programelor de formare, acestea ajută managerii să economisească timp și efort, permițând totodată concentrarea eforturilor asupra inițiativelor strategice.

Cu setul de instrumente de instrumente HR puteți identifica și dezvolta abilitățile și talentele angajaților. Prin alinierea persoanelor la rolurile potrivite și prin oferirea unei formări specifice, încurajați dezvoltarea profesională și maximizați potențialul angajaților. Prin clasificarea activităților în funcție de urgență și importanță, vă puteți concentra pe sarcinile cu prioritate ridicată, puteți delega eficient și puteți crește productivitatea.

Șabloanele de management al performanței angajaților și de autoevaluare promovează o cultură a îmbunătățirii continue. Prin stabilirea unor obiective clare, urmărirea progreselor și oferirea de feedback, le dați angajaților posibilitatea de a-și asuma responsabilitatea pentru propria dezvoltare contribuind simultan la succesul organizației.

lorem

Instrumente
  1. Matricea potențialului angajaților – instrument utilizat pentru evaluarea angajaților, care împarte și analizează nivelurile de performanță și potențialul de creștere al acestora. Este o reprezentare grafică interactivă care facilitează planificarea forței de muncă.
  2. Harta competențelor – instrument managerial de identificare a aptitudinilor, cunoștințelor, abilităților și comportamentelor necesare într-o anumită profesie. Template-ul populat cu exemple și secțiuni personalizabile este util în clarificarea așteptărilor privind performanța în diferite poziții ale companiei.
  3. Matricea Eisenhower – template interactiv, ușor de utilizat conceput pentru prioritizarea unei liste de taskuri. Cadrul facilitează identificarea sarcinilor inutile sau consumatoare de timp prin clasificarea lor după gradul de importanță și urgență.
  4. Managementul performanței angajaților – instrument sub forma unei fișe de evaluare prin care managerii pot monitoriza și evalua activitatea angajaților. Template-ul gata de utilizat este flexibil și interactiv și permite prezentarea în mod clar a responsabilităților fiecărui post facilitând selecția candidatului adecvat rolului.
  5. Procesul de autoevaluare – instrument de analiză critică a propriilor obiective, interese, abilități și experiențe. Autoevaluarea este o oportunitate pentru angajați de a reflecta asupra propriilor puncte forte și puncte slabe. Evaluarea se realizează facil prin liste de tip drop-down și generează automat recomandări pe baza datelor definite de utilizator.
  6. Managementul programelor de training – template de evaluare și prioritizare a nevoilor de învățare. Instrumentul facilitează crearea și planificarea inițiativelor de dezvoltare a personalului, gestionarea administrării acestor programe și a costurilor, precum și măsurarea rezultatelor.

lorem

Avantaje

Standardizarea proceselor: setul de instrumente manageriale HR asigură standardizarea proceselor de resurse umane în întreaga organizație. Prin utilizarea acelorași șabloane, eliminați discrepanțele în managementul performanței, autoevaluari și programe de formare, creând un sistem coerent și eficient.

Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor: setul include instrumente HR care vă facilitează obținerea de informații valoroase despre abilitățile angajaților, punctele forte și ariile care necesită îmbunătățire. Astfel, puteți decide informat în ceea ce privește promovările, angajarea sau dezvoltarea de talente și planificarea succesiunii.

Îmbunătățirea comunicării: setul de instrumente facilitează o comunicare clară și eficientă între managerii de resurse umane și angajați. Cu șabloane specializate pe feedback-ul privind performanța și de autoevaluare, creați un cadru pentru un dialog , promovând o cultură a transparenței și a încrederii.

Creșterea satisfacției angajaților: oferind angajaților instrumente de autoevaluare și de stabilire a obiectivelor compania le permite să preia controlul asupra dezvoltării lor profesionale. Acest lucru duce la creșterea satisfacției profesionale, a motivației și a retenției.

HR: 6 templates
HR: 6 templates

5.300 lei

5.300 lei

Register New Account
Shopping cart