Featured!

PIATA TRANSPORTURILOR DE MARFA ROMANIA 2022

9.2
Expert ScoreRead review

9.000 lei

CARACTERISTICI
 • Numar de pagini 61
 • Format .pdf
 • Perioada 2013-2021
 • Limba de redactare – Engleza
DESCRIERE STUDIU

Studiul prezintă piața din România a Transporturilor de marfă, analizând dezvoltarea acesteia pe principalele segmente: transport rutier de marfă, transport feroviar de marfă, transportul de marfă pe căi navigabile, transport aerian de marfă. Pentru a înțelege evoluțiile care au avut loc pe piața locală de transport cargo în perioada 2013-2021 în prima parte a cercetării se analizează evoluția pieței globale și perspectivele acesteia. La nivel internațional sunt furnizate date istorice din perioada 2013-2021 și prognoze pentru 2025. De asemenea, sunt prezentate date privind principalii jucători, alături de o analiză comparativă a indicatorilor macroeconomici la nivel regional (Europa de Sud-Est).

O scurtă analiză a cadrului macroeconomic românesc este punctul de plecare pentru evaluarea și analiza pieței interne de transport de marfă. Valoarea totală a pieței (și pe principalele segmente) a fost determinată după culegerea și prelucrarea informațiilor din piață, completată de estimări obținute pe baza interviurilor cu principalii jucători locali. Pentru fiecare segment sunt prezentate: evoluția în perioada 2013-2021; caracteristicile pieței; un top 10 al celor importanți competitori din domeniu. Pentru fiecare jucător este realizată o scurtă prezentare, completată de informațiile financiare și indicatorii de performanță din ultimii nouă ani.

Pentru aprofundarea cercetării pieței domestice s-a realizat o analiză a codurilor CAEN, bazată pe valorile cumulate (totalul companiilor care au declarat acest domeniu ca activitate principală) la nivel național. Companiile au fost structurate în 12 grupe după criteriul cifrei de afaceri: 0, 0-100 Mii EUR, 100-500 Mii EUR, 500 – 1.000 Mii EUR, 1-5 Mil. EUR, 5-10 Mil. EUR, 10-20 Mil. EUR, 20-50 Mil. EUR, 50-100 Mil. EUR, 100-500 Mil. EUR, 500-1000 Mil. EUR, și peste 1000 Mil. EUR. Aceasta analiză presupune o revizuire amănunțită a celor mai importanți indicatorii financiari, precum: cifra de afaceri, profitul net, marja de profit, numărul total de companii, numărul de companii cu pierdere / profit, numărul de angajați, durata de rotație a creanțelor pentru 2013-2021.

Pentru a sprijini companiile care intenționează să intre pe piața românească în cadrul studiului au fost incluse și următoarele analize: analiza Porter, analiza PEST și analiza lanțului valoric. De asemenea, sunt prezentați cei mai importanți factori care influențează activitatea unui jucător de pe piață dar și recomandări pentru eficientizarea managementului companiilor din sector.

Informațiile și datele privind piața Transportului de marfă din Ramânia au fost obținute dintr-o varietate de surse: Ministerul Transporturilor, Institutul Național de Statistică, Comisia Națională pentru Prognoză, Ministerul Finanțelor, Statista.

CONDITII DE LIVRARE
Se va livra în 7 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii, timp necesar actualizării.
PREZENTARE REZUMATIVA
REZUMAT
I. PIAȚA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT DE MARFĂ
 1.1. Piața mondială a transportului de marfă 2013-2021
 1.2. Analiza indicatorilor regionali 2013-2021
II. PIAȚA DE TRANSPORT DE MARFĂ ÎN ROMÂNIA
2.1. Repere ale contextului macroeconomic intern 2013-2021
2.2. Aspecte generale ale pieței transportului de marfă 2013-2021
2.3. Piața transportului rutier de marfă 2013-2021
2.4. Mediu concurențial pe segmentul transport rutier de marfă – indicatori financiari
2.5. Transport rutier de marfă – prezentarea principalilor concurenți
2.6. Piața transportului feroviar de marfă 2013-2021
2.7. Mediu concurențial pe segmentul transport feroviar de marfă – indicatori financiari
2.8. Transportul feroviar de marfă – prezentarea principalilor concurenți
2.9. Piața transportului de marfă pe căile navigabile 2013-2021
2.10. Mediu concurențial pe segmentul transportul pe căi navigabile – indicatori financiari
2.11. Transportul de marfă pe căile navigabile – prezentarea principalilor concurenți
2.12. Piața transportului aerian de marfă 2013-2021
2.13. Piața transportului aerian de marfă – prezentarea principalilor concurenți
III. ANALIZA PIEȚEI PE CODURI CAEN
IV. CONSULTANȚĂ MANAGERIALĂ
4.1. Analiza lanțului valoric
4.2. Analiza Porter
4.3. Analiza PEST
4.4. Factorii de influență
4.5. Recomandări
 1. Top 5 comp. globale de transport maritim după TEU – 2021
 2. Previziunea pieței transportului de marfă 2025 – Piața globală
 3. Previziunea pieței transportului de marfă pe regiuni – 2025 – Piața globală
 4. PIB și indicele prețurilor de consum 2013-2021 – Piața din România
 5. Balanța comercială 2013-2021 – Piața din România
 6. Cursul de schimb 2013-2021 – Piața din România
 7. Valoarea pieței transportului de marfă pe segmente 2013-2021 – Piața din România
 8. Volum transportului marfă 2013-2021 – Piața din România
 9. Lungimea drumurilor modernizate 2013-2021 – Piața din România
 10. Distribuția rețelei rutiere naționale 2021 – Piața din România
 11. Mărfuri transportate rutier 2013-2021 – Piața din România
 12. Volumul transportului rutier de marfă 2013-2021 – Piața din România
 13. Transport marfă rutier – import-export- 2013-2021 – Piața din România
 14. Transport rutier de marfă pondere în total transport marfă 2013-2021 – Piața din România
 15. Tipuri de mărfuri transportate rutier 2021 – Piața din România
 16. Ponderea fiecărei companii în cifra de afaceri totală a Top 10 jucători 2013-2021 (piața transportului rutier de marfă) – piața din România
 17. Structura profitului net 2013-2021 (piața transportului rutier de marfă) – Piața din România
 18. Ponderea fiecărei companii în numărul total de angajați a Top 10 jucători 2013-2021 (piața transportului rutier de marfă) – piața din România
 19. Cifra de afaceri / angajat (comp. 1-5) 2013-2021 (piața transportului rutier de marfă) – Piața din România
 20. Cifra de afaceri / angajat (comp. 6-10) 2013-2021 (piața transportului rutier de mărfuri) – Piața din România
 21. Profit net / angajat (comp. 1-5) 2013-2021 (piața transportului rutier de marfă) – Piața din România
 22. Profit net / angajat (comp. 6-10) 2013-2021 (piața transportului rutier de marfă) – Piața din România
 23. Poziția fiecărei companii în Top 10 cifră de afaceri cumulată 2013-2021 (piața transportului rutier de marfă) (8 grafice) – piața din România
 24. Cifra de afaceri / angajat și profit net / angajat pentru fiecare companie din Top 10 jucători 2013-2021 (8 grafice) (piața transportului rutier de marfă) – piața din România
 25. Lungimea căilor ferate în funcțiune 2013-2021 – Piața din România
 26. Număr de vagoane de marfă 2013-2021 – Piața din România
 27. Distribuție rețea feroviară 2021 – Piața din România
 28. Tipuri de mărfuri transportate pe calea ferată 2021 – Piața din România
 29. Volumul transportului feroviar de marfă 2013-2021 – Piața din România
 30. Transport feroviar de marfă – import-export 2013-2021 – Piața din România
 31. Ponderea fiecărei companii în cifra de afaceri totală a Top 10 jucători 2013-2021 (piața transportului feroviar de marfă) – piața din România
 32. Cifra de afaceri / angajat (comp. 1-5) 2013-2021 (piața transportului feroviar de marfă) – Piața din România
 33. Cifra de afaceri / angajat (comp. 6-10) 2013-2021 (piața transportului feroviar de marfă) – Piața din România
 34. Profit net / angajat (comp. 1-5) 2013-2021 (piața transportului feroviar de marfă) – Piața din România
 35. Profit net / angajat (comp. 6-10) 2013-2021 (piața transportului feroviar de marfă) – Piața din România
 36. Poziția fiecărei companii în Top 10 cifră de afaceri cumulată 2013-2021 (5 grafice) (piața transportului feroviar de marfă) – piața din România
 37. Cifra de afaceri / angajat și profit net / angajat pentru fiecare companie Top 5 jucători 2013-2021 (5 grafice) (piața pieței transportului feroviar de marfă) – Piața din România
 38. Nave pentru transportul de marfă pe căi navigabile interne 2013-2021 – Piața din România
 39. Navele care tranzitează canalele navigabile 2013-2021 – Piața din România
 40. Nave pentru transportul maritim 2013-2021 – Piața din România
 41. Marfă transportată maritim 2013-2021 – Piața din România
 42. Marfă transportată fluvial 2013-2021 – Piața din România
 43. Transport maritim și fluvial – import-export – 2013-2021 – Piața din România
 44. Previziunea transportului maritim și fluvial 2013-2021 – Piața din România
 45. Ponderea fiecărei companii în cifra de afaceri totală a Top 10 jucători 2013-2021 (piața transportului de marfă pe căi navigabile) – piața din România
 46. Cifra de afaceri / angajat 2013-2021 (piața transportului de marfă pe căi navigabile) – Piața din România
 47. Profit net / angajat 2013-2021 (piața transportului de marfă pe căi navigabile) – Piața din România
 48. Ponderea fiecărei companii în cifra de afaceri cumulată a Top 5 jucători de pe piața transportului de marfă pe căile navigabile 2013-2021) – Piața din România
 49. Cifra de afaceri / angajat și profit net / angajat pentru fiecare companie din Top 5 jucători 2013-2021 (piața transportului de marfă pe căi navigabile) – Piața din România
 50. Volumul transportului aerian de marfă 2013-2021 – Piața din România
 51. Cifra de afaceri / angajat și profit net / angajat pentru fiecare companie Top 3 jucători 2013-2021 (piața transportului aerian de marfă) – Piața din România
 52. Cifra de afaceri (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021 – Piața din România
 53. Structura pieței 2021 – ponderea grupurilor de companii pe criteriul cifrei de afaceri – Piața din România
 54. Numărul de companii cu profit și pierdere 2021 – Piața din România
 55. Variația cifrei de afaceri (2021 vs 2020) vs. Variația numărului de firme (2021 vs 2020) – Piața din România
 56. Număr de angajați (total CAEN) 2021; 2020 – Piața din România
 57. Marja profitului net mediu (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021 – Piața din România
 58. Durata medie de rotația a creanțelor (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021 – Piața din România
 59. Cifra de afaceri / angajat (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021 – Piața din România
 60. Cifra de afaceri / companie (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021 – Piața din România
 61. Profitabilitatea medie 2013-2021 – Piața din România
 62. Variația cifrei de afaceri (2021 vs 2020) vs. variația duratei de rotație a creanțelor (2020vs2019) – Piața din România
 63. Variația cifrei de afaceri (2021 vs 2013) vs. variația duratei de rotație a creanțelor (2020vs2012) – Piața din România
 1. Transport rutier de marfă 2013-2021 – Piața regională
 2. Transport feroviar de marfă 2013-2021 – Piața regională
 3. Transport maritim de marfă 2013-2021 – Piața regională
 4. Transport aerian de marfă 2013-2021 – Piața regională
 5. Cifra de afaceri (Top 10 companii din sectorul transport rutier de marfă) 2013-2021 – Piața din România
 6. Profit net (Top 10 companii din sectorul transport rutier de marfă) 2013-2021 – Piața din România
 7. Număr de angajați (Top 10 companii din sectorul transport rutier de marfă) 2013-2021 – Piața din România
 8. Cifra de afaceri / angajat (Top 10 companii din sectorul transport rutier de marfă) 2013-2021– Piața din România
 9. Profit / angajat (Top 10 companii din sectorul transport rutier de marfă) 2013-2021 – Piața din România
 10. Date financiare ale primilor 10 jucători din sectorul transport rutier de marfă 2013-2021 – Piața din România
 11. Cifra de afaceri (Top 10 companii din sectorul transport feroviar de marfă) 2013-2021 – Piața din România
 12. Profit net (Top 10 companii din sectorul transport feroviar de marfă) 2013-2021 – Piața din România
 13. Număr de angajați (Top 10 companii din sectorul transport feroviar de marfă) 2013-2021 – Piața din România
 14. Cifra de afaceri / angajat (Top 10 companii din sectorul transport feroviar de marfă) 2013-2021 – Piața din România
 15. Profit / angajat (Top 10 companii din sectorul transport feroviar de marfă) 2013-2021 – Piața din România
 16. Date financiare ale Top 5 jucători din sectorul transport feroviar de marfă 2013-2021 – Piața din România
 17. Cifra de afaceri (Top 5 companii din sectorul transport feroviar de marfă) 2013-2021 – Piața din România
 18. Cifra de afaceri / angajat (Top 10 companii din sectorul transport maritim de marfă) 2013-2021 – Piața din România
 19. Profit / angajat (Top 10 companii din sectorul transport maritim de marfă) 2013-2021 – Piața din România
 20. Date financiare Top 3 companii din sectorul transport maritim de mărfuri 2013-2021 – Piața din România
 21. Nr. companii cu profit 2013-2021 – Piața din România
 22. Nr. companii cu pierdere 2013-2021 – Piața din România
 23. Marja profitului net (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021 – Piața din România
 24. Durata de rotație creanțe (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021 – Piața din România
 25. Profit / angajat (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021 – Piața din România
 26. Profit / companie (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021– Piața din România
PIATA TRANSPORTURILOR DE MARFA ROMANIA 2022
PIATA TRANSPORTURILOR DE MARFA ROMANIA 2022

9.000 lei

Register New Account
Shopping cart