Featured!

PIATA SERVICIILOR MEDICALE PRIVATE ROMANIA 2022

9.6
Expert ScoreRead review

9.000 lei

CARACTERISTICI
 • Numar de pagini 46
 • Format .pdf
 • Perioada 2013-2021
 • Limba de redactare – Engleza
DESCRIERE STUDIU

În acest studiu a fost realizată o analiză a pieței Serviciilor Medicale Private din România pe principalele segmente: servicii de dializă, servicii stomatologice, clinici private. Pentru a asigura o mai bună înțelegere a trendurilor și evoluției  pieței locale din perioada 2013 și 2021, în prima parte a studiului este analizată evoluția pieței la nivel internațional. În ceea ce privește piața globală, sunt furnizate date istorice pentru 2013-2021. De asemenea, studiul include informații și date privind situația pieței la nivel european.

O scurtă analiză a contextului macroeconomic național reprezintă punctul de plecare în analiza pieței domestice de Servicii Medicale Private. Cercetarea acestei piețe și obținerea informațiilor relevante privind evoluția acesteia s-a realizat prin culegerea și prelucrarea informațiilor din surse de profil și completarea acestor date cu estimări obținute pe baza interviurilor cu principalii jucători locali. Pentru fiecare segment sunt prezentate: evoluția în perioada 2013-2021; caracteristicile pieței; un top 10 al celor importanți competitori de pe piață. Pentru fiecare jucător este realizată o scurtă prezentare, completată de informațiile financiare și indicatorii de performanță din ultimii nouă ani.

Pentru a aprofunda studiul pieței locale s-a realizat o analiză a domeniului pe coduri CAEN, pe baza valorilor cumulate (totalul companiilor care au declarat acest domeniu ca activitate principală) la nivel național. Companiile au fost structurate în 12 grupe după criteriul cifrei de afaceri: 0, 0-100 Mii EUR, 100-500 Mii EUR, 500 – 1.000 Mii EUR, 1-5 Mil. EUR, 5-10 Mil. EUR, 10-20 Mil. EUR, 20-50 Mil. EUR, 50-100 Mil. EUR, 100-500 Mil. EUR, 500-1000 Mil. EUR, și peste 1000 Mil. EUR. Această analiză presupune o revizuire amănunțită a celor mai importanți indicatori financiari, precum: cifra de afaceri, profitul net, marja de profit, numărul total de companii, numărul de companii cu pierdere / profit, numărul de angajați, durata de rotație a creanțelor pentru 2013-2021.

În sprijinul entităților interesate de această piață, studiul a fost completat cu o serie de analize strategice (analiza Porter, analiza PEST și analiza lanțului valoric), o listă a celor mai importanți factori care influențează activitatea companiilor de pe piață, precum și o serie de recomandări manageriale.

Informațiile privind piața Serviciilor Medicale Private din România au fost obținute dintr-o varietate de surse: Institutul Național de Statistică, Comisia Națională pentru Prognoză, Banca Națională a României, Oficiul Registrului Comerțului Național, Ministerul Finanțelor, interviuri cu principalii competitori, rapoarte și analize naționale, etc.

CONDITII DE LIVRARE
Se va livra în 7 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii, timp necesar actualizării.
PREZENTARE REZUMATIVA
REZUMAT
I. PIAȚĂ GLOBALĂ A SERVICIILOR DE SĂNĂTATE PRIVATE
1.1. Structura și dinamica serviciilor medicale private (2013-2021)
1.2. Perspectiva pieței regionale (2013-2021)
II. PIAȚA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE PRIVATE ÎN ROMÂNIA (2013-2021)
2.1. Repere ale contextului macroeconomic (2013-2021)
2.2. Analiza pieței de servicii medicale private (2013-2021)
2.3. Principali furnizori (spitale) de servicii medicale private (2013-2021)
III. SEGMENTELE PIEȚEI DE SERVICII MEDICALE PRIVATE DIN ROMÂNIA (2013-2021)
3.1. Piața serviciilor de dializă (2013-2021)
3.1.1 Principalii jucători de pe piața serviciilor de dializă (2013-2021)
3.2. Piața serviciilor stomatologice (2013-2021)
3.2.1. Principalii jucători de pe piața serviciilor stomatologice (2013-2021)
3.3. Centre medicale private (2013-2021)
3.3.1. Mediu concurențial pe piața centrelor medicale private – Top 10 companii (2013-2021)
3.3.2. Mediul concurențial pe piața centrelor medicale private – Prezentarea principalilor competitori (2013-2021)
IV. ANALIZA PIEȚEI PE CODURI CAEN
V. CONSULTANȚĂ MANAGERIALĂ
5.1. Analiza lanțului valoric
5.2. Analiza Porter
5.3. Analiza PEST
5.4. Factorii de influență
5.5. Recomandări

*Structura poate varia și/sau suferi modificări în conformitate cu disponibilitatea informațiilor de la momentul actualizării.

 1. Achiziții pe piața serviciilor medicale private 2013-2021 – Piața globală
 2. Dinamica cheltuielilor pentru sănătate pe regiuni 2013-2021 – Piața globală
 3. Dinamica investițiilor 2013-2021 – Piața globală
 4. Piața serviciilor de sănătate private din Europa Centrală 2013-2021
 5. Ponderea țărilor în piața serviciilor medicale private 2021 vs. 2020 – Piața europeană
 6. Dinamica PIB 2013-2021 – Piața românească
 7. Cheltuieli pentru sănătate 2013-2021 – Piața românească
 8. Consum mediu vs cheltuieli medii pentru asistență medicală 2013-2021 – Piața din România
 9. Rata șomajului vs. venitul mediu net 2013-2021 – Piața din România
 10. Valoarea pieței serviciilor medicale private 2013-2021 – Piața românească
 11. Situația spitalelor 2013-2021 – Piața din România
 12. paturi de spital 2013-2021 – Piața din România
 13. Structura personalului 2021 – Piața românească
 14. Principalele unități medicale 2021 – Piața românească
 15. Dinamica numărului de unități medicale private 2013-2021 – Piața din România
 16. Număr de pacienți care utilizează servicii de dializă 2013-2021 – Piața din România
 17. Evoluția plăților pentru servicii de dializă 2013-2021 – Piața din România
 18. Situația medicilor dentiști 2021 – Piața din România
 19. Evoluția numărului de medici stomatologi 2013-2021 – Piața din România
 20. Structura cabinetelor stomatologice 2021
 21. Dinamica numărului de locuitori / medic dentist 2013-2021 – Piața din România
 22. Ponderea fiecărei companii în cifra de afaceri totală a Top 10 competitori (centre medicale private) 2013-2021 – Piața din România
 23. Cifra de afaceri / angajat (Top 10 competitori – centre medicale private) 2013-2021 – Piața din România
 24. Marja de profit net (Top 10 competitori – centre medicale private) 2013-2021 – Piața din România
 25. Profit net / angajat (Top 10 competitori – centre medicale private) 2013-2021 – Piața din România
 26. Ponderea fiecărei companii în numărul total de angajați ai Top 10 competitori (centre medicale private) 2013-2021 – Piața din România
 27. Poziție fiecărei companiei în Top 10 pentru 5 din Top 10 jucători
 28. Indicatori financiari pentru 5 companii din Top 10 jucători
 29. Evoluția cifrei de afaceri (defalcare pe mărimea companiei) 2013-2021 – total piață pe coduri CAEN – România
 30. Cifra de afaceri (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021 – Piața din România
 31. Structura pieței 2021- ponderea grupurilor de companii pe criteriul cifrei de afaceri – Piața din România
 32. Numărul de companii cu profit și pierdere 2021 – Piața din România
 33. Variația cifrei de afaceri (2021 vs 2020) vs. Variația numărului de firme (2021 vs 2020) – Piața din România
 34. Număr de angajați (total CAEN) 2021; 2020 – Piața din România
 35. Marja profitului net mediu (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021 – Piața din România
 36. Durata medie de rotația a creanțelor (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021 – Piața din România
 37. Cifra de afaceri / angajat (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021 – Piața din România
 38. Cifra de afaceri / companie (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021 – Piața din România
 39. Profitabilitatea medie 2013-2021 – Piața din România
 40. Variația cifrei de afaceri (2021 vs 2020) vs. variația duratei de rotație a creanțelor (2021 vs 2020) – Piața din România
 41. Variația cifrei de afaceri (2020 vs 2012) vs. variația duratei de rotație a creanțelor (2021 vs 2013) – Piața din România
 42. Structura pieței 2021 – defalcare pe tipul de capital – Piața din România

*Structura poate varia și/sau suferi modificări în conformitate cu disponibilitatea informațiilor de la momentul actualizării.

 1. Descrierea principalilor furnizori (spitale) de pe piața de servicii medicale private – Piața din România
 2. Descrierea principalilor furnizori de pe piața serviciilor private de dializă – Piața din România
 3. Descrierea principalilor furnizori de pe piața de servicii stomatologice private – Piața din România
 4. Tarife practicate de clinici private – Piața din România
 5. Evoluția cifrei de afaceri (Top 10 companii – centre medicale private) (2013-2021) – Piața din România
 6. Cifra de afaceri / angajat (Top 10 companii – centre medicale private) (2013-2021) – Piața din România
 7. Evoluția profitului net (Top 10 companii – centre medicale private) (2013-2021) – Piața din România
 8. Profit net / angajat (Top 10 companii – centre medicale private) (2013-2021) – Piața din România
 9. Număr de angajați (Top 10 companii – centre medicale private) (2013-2021) – Piața din România
 10. Date financiare ale primilor 5 jucători (cifra de afaceri; profit net; număr salariați; marja de profit net; durata de încasare a creanțelor, rentabilitatea capitalului după impozitare) (2013-2021) – Piața din România
 11. companii cu profit (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021 – Piața din România
 12. companii cu pierdere (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021 – Piața din România
 13. Marja profitului net (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021 – Piața din România
 14. Durata de rotație creanțe (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021 – Piața din România
 15. Profit / angajat (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021 – Piața din România
 16. Profit / companie (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2013-2021 – Piața din România

*Structura poate varia și/sau suferi modificări în conformitate cu disponibilitatea informațiilor de la momentul actualizării.

PIATA SERVICIILOR MEDICALE PRIVATE ROMANIA 2022
PIATA SERVICIILOR MEDICALE PRIVATE ROMANIA 2022

9.000 lei

Register New Account
Shopping cart