PIATA DE ENERGIE ROMANIA 2021

9.000 lei

SKU: 3df8233a1f8d Category:
CARACTERISTICI
 • Numar de pagini 68
 • Format .pdf
 • Perioada 2012-2020
 • Limba de redactare – Engleza
DESCRIERE STUDIU

Acest studiu analizează piața de Energie din România pe principalele segmente: energia primară și energia regenerabilă. Pentru a asigura o mai bună înțelegere a dinamicii și tendințelor care au avut loc pe piața românească între 2012-2020, prima parte a cercetării prezintă situația la nivel internațional.

Prezentarea succintă a mediului macroeconomic românesc asigură o introducere în evaluarea și analiza pieței locale de Energie. Valoarea totală a pieței (și a principalelor segmente ale acesteia) a fost determinată pe baza raportărilor din industrie. Fiecare segment al pieței este detaliat prin: evoluția și caracteristicile specifice din perioada 2012 – 2020; analiza celor mai importanți 10 jucători de pe piață, a datele lor financiare și a indicatorilor de performanță din ultimii nouă ani.

Pentru a aprofunda studiul pieței locale s-a realizat o analiză a industriei pe coduri CAEN, pe baza valorilor cumulate (totalul companiilor care au declarat această ca activitate principală) la nivel național. Companiile au fost structurate în 12 grupe după criteriul cifrei de afaceri: 0, 0-100 Mii EUR, 100-500 Mii EUR, 500 – 1.000 Mii EUR, 1-5 Mn. EUR, 5-10 Mn. EUR, 10-20 Mn. EUR, 20-50 Mn. EUR, 50-100 Mn. EUR, 100-500 Mn. EUR, 500-1000 Mn. EUR și peste 1000 Mn. EUR. Aceasta analiză presupune o revizuire amănunțită a celor mai importanți indicatorii financiari, precum: cifra de afaceri, profitul net, marja de profit, numărul total de companii, numărul de companii cu pierdere / profit, numărul de angajați, durata de rotație a creanțelor pentru 2012 – 2020.

Pentru a sprijini companiile din România, dar și companiile străine care intenționează să intre pe această piață, în studiu au fost incluse și următoarele tipuri de analize: analiza Porter, analiza PEST și analiza lanțului valoric. De asemenea, analiza privind piața de Energie din România conține și o listă a celor mai importanți factori care influențează activitatea companiilor de pe piață, precum și o serie de recomandări manageriale.

Informațiile au fost obținute dintr-o varietate de surse: IEA, BP Statistical Review, Balkan Energy (pentru piața globală), EUROSTAT, Institutul Național de Statistică, Comisia Națională pentru Prognoză, Banca Națională a României, Oficiul Național Registrul Comerțului, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, rapoarte și survey-uri ale principalilor jucători din industrie.

CONDITII DE LIVRARE
Se va livra în 5 zile de la confirmarea comenzii, timp necesar actualizării.
PREZENTARE REZUMATIVA
REZUMAT
I. PRODUCȚIA ȘI CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ LA NIVEL MONDIAL (2020)
1.1. Analiza pieței la nivel internațional (2020)
II. PRODUCȚIA ȘI CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN ROMÂNIA
2.1. Contextul macroeconomic intern (2012-2020)
2.2. Evoluția consumului și producției de energie primară (2012-2020)
2.3. Situația României în context european (2012-2020)
2.4. Infrastructura pieței de energie (2012-2020)
2.5. Transportul de energie electrică (2012-2020)
2.6. Distribuția de energie electrică (2012-2020)
2.7. Mediul concurențial – Top 10 companii (2012-2020)
2.8. Mediul concurențial – prezentarea principalilor competitori (2012-2020)
III. SECTORUL DE ENERGIE REGENERABILĂ
3.1. Situația la nivel internațional (2012-2020)
3.2. Repere ale pieței românești (2012-2020)
3.3. Piața energiei eoliene din România (2020-2025)
3.4. Piața de energie fotovoltaică (2020-2025)
3.5. Piața de hidroenergiei (2012-2020)
3.6. Piața de energiei pe bază de biomasă (2012-2020)
3.7. Mediul concurențial – Top 10 companii (2012-2020)
3.8. Mediu concurențial – prezentarea principalilor competitori (2012-2020)
IV. ANALIZA PIEȚEI PE CODURI CAEN (2012-2020)
V. CONSULTANȚĂ MANAGERIALĂ
5.1. Analiza lanțului valoric
5.2. Analiza Porter
5.3. Analiza PEST
5.4. Factorii de influență
5.5. Recomandări
 1. Consumul mondial de energie primară 2020 pe regiuni
 2. Structura producției 2020 pe regiuni
 3. Consumul mondial de energie regenerabilă 2020 pe regiuni
 4. Evoluția PIB 2012-2020 – Piața din România
 5. Consumul de energie vs. producția industrială 2012-2020 – Piața din România
 6. Consumul populației de energie electrică vs. nr. de locuitori 2012-2020 – Piața din România
 7. Cursul de schimb 2012-2020 – Piața din România
 8. Evoluția producției și a importurilor 2012-2020 – Piața din România
 9. Structura producției – 2020 – Piața din România
 10. Structura importurilor – 2020 – Piața din România
 11. Consum final de energie 2012-2020 – Piața din România
 12. Resurse de energie (după destinație) 2012-2020 – Piața din România
 13. Surse de energie electrică 2012-2020 – Piața din România
 14. Ponderea producției în resursele de energie totale 2019 – Piața din România
 15. Ponderea producției în resursele de energie totale 2020 – Piața din România
 16. Structura consumului de energie pe sectoare economice 2020
 17. Defalcarea consumului de energie 2020 – Piața din România
 18. Puterea instalată 2020 – Piața din România
 19. Evoluția consumului de energie electrică 2012-2020 – Piața din România
 20. Structura producției de energie termoelectrică după tipul de combustibil consumat 2020 – Piața din România
 21. Consumul de energie electrică 2012-2020 – Piața regională
 22. Consumul pompelor 2012-2020 – Piața regională
 23. Balanța consumului 2012-2020 – Piața regională
 24. Producția totală de energie electrică 2012-2020 – Piața regională
 25. Producția de energie regenerabilă 2012-2020 – Piața regională
 26. Dependența energetică 2012-2020 – Piața regională
 27. Ponderea energiei regenerabile în consumul final brut de energie 2012-2020 – Piața regională
 28. Producția primară de energie regenerabilă 2012-2020 – Piața regională
 29. Infrastructura de energie și utilități 2012-2020 – Piața din România
 30. Centrale electrice și rețele de transport 2012-2020 – Piața din România
 31. Cererea pe segmentul infrastructură electrică 2012-2020 – Piața din România
 32. Cantitatea de energie electrică distribuită de principalii operatori 2012-2020 – piața din România
 33. Ponderea energiei electrice distribuite de principalii operatori 2019 – Piața din România
 34. Ponderea energiei electrice distribuite de principalii operatori 2020 – Piața din România
 35. Ponderea fiecărei companii în cifra de afaceri totală a primilor 10 jucători (2012-2020) – Piața din România
 36. Cifra de afaceri / angajat (Top 10 companii) (2012-2020) – Piața din România
 37. Marja de profit net a Top 10 companii (2012-2020) – Piața din România
 38. Profit net / angajat (Top 10 companii) (2012-2020) – Piața din România
 39. Ponderea fiecărei companii în numărul total de angajați a Top 10 companii (2012-2020) – Piața din România
 40. Indicatori financiari (cifră de afaceri / angajat și profit net / angajat) în perioada 2012-2020, pentru 5 companii din Top 10 – Piața din România
 41. Capacitatea hidroenergetică la nivel global 2020 (structura pe țări) – Piața globală
 42. Producția primară de energie regenerabilă 2020 (după tipul de resurse) – Piața europeană
 43. Evoluția producție primare de energie regenerabilă 2012-2020 – Piața europeană
 44. Producția de energie regenerabilă 2012-2020 – Piața din România
 45. Producția de energie regenerabilă 2020 (după tipul de resurse) – Piața din România
 46. Harta resurselor de energie regenerabilă – Piața din România
 47. Capacitatea parcurilor eoliene în Europa 2012-2020 – Piața regională
 48. Producția de energie eoliană 2012-2020 – Piața europeană
 49. Producția de energie eoliană 2020-2025 – Piața din România
 50. Indicatori ai producției de energie eolienă 2012-2020 – Piața din România
 51. Previziunea capacității fotovoltaice nou instalate 2020-2025 – Piața europeană
 52. Producția de energie fotovoltaică 2012-2020 – Piața europeană
 53. Producția de hidroenergie 2012-2020 – Piața din România
 54. Indicatori ai producției de hidroenergie 2012-2020 – Piața din România
 55. Producția de energie din biomasă 2012-2020 – Piața din România
 56. Indicatori ai producției de energie din biomasă 2012-2020 – Piața din România
 57. Ponderea fiecărei companii în cifra de afaceri totală a primilor 10 jucători pe segmentul energie regenerabilă (2012-2020) – Piața din România
 58. Cifra de afaceri / angajat (Top 10 companii pe segmentul energie regenerabilă) (2012-2020) – Piața din România
 59. Marja de profit net a Top 10 companii pe segmentul energie regenerabilă (2012-2020) – Piața din România
 60. Profit net / angajat (Top 10 companii pe segmentul energie regenerabilă) (2012-2020) – Piața din România
 61. Ponderea fiecărei companii în numărul total de angajați a Top 10 companii pe segmentul energie regenerabilă (2012-2020) – Piața din România
 62. Indicatori financiari (cifră de afaceri / angajat și profit net / angajat) în perioada 2012-2020, pentru 3 companii din Top 10 jucători pe segmentul energie regenerabilă – Piața din România
 63. Cifra de afaceri (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2012 – 2020 – Piața din România
 64. Structura pieței 2020 – ponderea grupurilor de companii pe criteriul cifrei de afaceri – Piața din România
 65. Numărul de companii 2012-2020 – Piața din România
 66. Variația cifrei de afaceri (2020 vs 2019) vs. Variația numărului de firme (2020 vs 2019) – Piața din România
 67. Număr de angajați (total CAEN) 2020; 2019 – Piața din România
 68. Marja profitului net mediu (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2012 – 2020 – Piața din România
 69. Durata medie de rotația a creanțelor (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2012 – 2020 – Piața din România
 70. Cifra de afaceri / angajat (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2012 – 2020 -Piața din România
 71. Cifra de afaceri / companie (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2012 – 2020 – Piața din România
 72. Profitabilitatea medie 2012 – 2020 – Piața din România
 73. Variația cifrei de afaceri (2020 vs 2019) vs. variația duratei de rotație a creanțelor (2020vs2019) – Piața din România
 74. Variația cifrei de afaceri (2020 vs 2012) vs. variația duratei de rotație a creanțelor (2020 vs 2012) – Piața din România
 1. Resurse de energie 2012-2020 – Piața din România
 2. Structura consumului intern 2012-2020 – Piața din România
 3. Producția de energie electrică 2012-2020 – Piața din România
 4. Consum final de energie 2012-2020 – Piața din România
 5. Evoluția cifrei de afaceri (Top 10 companii energie) (2012 – 2020) – Piața din România
 6. Cifra de afaceri / angajat (Top 10 companii energie) (2012 – 2020) – Piața din România
 7. Evoluția profitului net (Top 10 companii energie) (2012 – 2020) – Piața din România
 8. Profit net / angajat (Top 10 companii energie) (2012 – 2020) – Piața din România
 9. Număr de angajați (Top 10 companii energie) (2012 – 2020) – Piața din România
 10. Indicatori financiari (cifră de afaceri / angajat și profit net / angajat) în perioada 2012-2020, pentru fiecare companie din Top 10 companii energie – Piața din România
 11. Capacitate mondială de energie electrică regenerabilă 2012-2020 – Piață globală
 12. Top 10 parcuri eoliene din România 2020
 13. România în context regional – segmentul energie fotovoltaică
 14. Evoluția cifrei de afaceri (Top 10 companii pe segmentul energie regenerabilă) (2012 – 2020) – Piața din România
 15. Cifra de afaceri / angajat (Top 10 companii pe segmentul energie regenerabilă) (2012 – 2020) – Piața din România
 16. Evoluția profitului net (Top 10 companii pe segmentul energie regenerabilă) (2012 – 2020) – Piața din România
 17. Profit net / angajat (Top 10 companii pe segmentul energie regenerabilă) (2012 – 2020) – Piața din România
 18. Număr de angajați (Top 10 companii pe segmentul energie regenerabilă) (2012 – 2020) – Piața din România
 19. Indicatori financiari (cifră de afaceri / angajat și profit net / angajat) în perioada 2012-2020, pentru 5 companii din Top 10 companii pe segmentul energie regenerabilă – Piața din România
 20. companii cu profit 2012 – 2020 – Piața din România
 21. companii cu pierdere 2012 – 2020 – Piața din România
 22. Marja profitului net (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2012 – 2020 – Piața din România
 23. Durata de rotație creanțe (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2012 – 2020 – Piața din România
 24. Profit / angajat (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2012 – 2020 – Piața din România
 25. Profit / companie (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) 2012 – 2020 – Piața din România
PIATA DE ENERGIE ROMANIA 2021
PIATA DE ENERGIE ROMANIA 2021

9.000 lei

error: Content is protected !!
Register New Account
Reset Password
Shopping cart