PIATA CEREALELOR ROMANIA 2022

9.7
Expert ScoreRead review

9.000 lei

SKU: 3df8233a1f8d Category:
CARACTERISTICI
 • Numar de pagini 57
 • Format .pdf
 • Perioada 2013-2021
 • Limba de redactare – Engleza
DESCRIERE STUDIU

Această cercetare evaluează piața de Cereale din România, analizând evoluția acesteia pe principalele segmente: culturile de grâu, porumb, orz și orez. Pentru a înțelege evoluțiile care au avut loc pe piața românească între 2013 și 2021, în prima parte a studiului este analizată evoluția și perspectivele pieței globale. În ceea ce privește piața internațională sunt furnizate date pentru perioada 2013-2021 și o prognoză privind evoluția pieței până în anul 2025. De asemenea, sunt prezentate date financiare ale principalilor competitori și o analiză comparativă a indicatorilor macroeconomici la nivel regional (Europa de Sud-Est).

Analiza succintă a cadrului macroeconomic românesc reprezintă punctul de plecare în evaluarea și estimarea pieței interne de Cereale. Fiecare segment este descris prin: evoluția și caracteristicile pieței între 2013 și 2021; Top 10 cei mai importanți competitori, incluzând datele financiare și indicatorii acestora pentru o perioadă de 9 ani.

Pentru a aprofunda studiul pieței locale s-a realizat o analiză a sectorului pe coduri CAEN, pe baza valorilor cumulate (totalul companiilor care au declarat acest domeniu ca activitate principală) la nivel național. Companiile au fost structurate în 12 grupe după criteriul cifrei de afaceri: 0, 0-100 Mii EUR, 100-500 Mii EUR, 500 – 1.000 Mii EUR, 1-5 Mil. EUR, 5-10 Mil. EUR, 10-20 Mil. EUR, 20-50 Mil. EUR, 50-100 Mil. EUR, 100-500 Mil. EUR, 500-1000 Mil. EUR, și peste 1000 Mil. EUR. Această analiză presupune o revizuire amănunțită a celor mai importanți indicatori financiari pentru perioada 2013-2021, precum: cifra de afaceri, profitul net, datoriile totale / activele totale, numărul total de companii, numărul de companii cu pierdere / profit, numărul de angajați, marja de profit net.

Pentru a sprijini companiile locale, dar și companiile străine care intenționează să intre pe piața Cerealelor din România, au fost realizate o serie de analize (Analiza Porter, Analiza PEST și Analiza Lanțului Valoric), au fost enumerați cei mai importanți factori care influențează activitatea companiilor de pe piață și au fost oferite recomandări pentru managementul companiilor.

Informațiile și datele privind piața Cerealelor au fost obținute din mai multe surse: FAO, EUROSTAT, Consiliul Internațional al Cerealelor, Institutul Național de Statistică, Comisia Națională de Prognoză, Banca Națională a României, Oficiul Național al Registrului Comerțului și Ministerul Finanțelor.

CONDITII DE LIVRARE
Se va livra în 7 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii, timp necesar actualizării.
PREZENTARE REZUMATIVA
REZUMAT
I. PIAȚA INTERNAȚIONALĂ A CEREALELOR
1.1. Evoluția pieței globale (2013-2021)
1.2. Piața europeană a cerealelor (2013-2021)
1.3. Analiza indicatorilor regionali (2013-2021)
II. PIAȚA CEREALELOR DIN ROMÂNIA
2.1. Repere ale contextului macroeconomic intern (2013-2021)
2.2. Producția agricolă (2013-2021)
2.3. Principalele piețe de cereale (2013-2021)
2.4. Culturile de grâu (2013-2021)
2.5. Culturile de porumb (2013-2021)
2.6. Culturi de orz și orz cu două rânduri (2013-2021)
2.7. Culturi de orz și orz cu două rânduri (2013-2021)
III. ANALIZA PIEȚEI PE CODURI CAEN
IV. ANALIZA MEDIULUI CONCURENȚIAL DIN ROMÂNIA
4.1. Mediul concurențial – Top 10 companii
4.2. Mediul concurențial – Prezentarea principalilor competitori: InterAgro, Cargill Agricultura, ADM Romania, Ameropa Grains, BriseGroup, Glencore, Agricover , Nidera Romania, CHS Agritrade Romania, and Bungee Danube Trading
V. CONSULTANȚĂ MANAGERIALĂ
5.1. Analiza Lanțului Valoric
5.2. Analiza Porter
5.3. Analiza PEST
5.4. Factori de influență
5.5. Recomandări
 1. Producția și consumul global total de cereale (2013-2021)
 2. Evoluția și prognoza consumului de cereale (clasificare pe culturi) (2021-2025)
 3. Comerțul global de cereale (2013-2021)
 4. Principalii producători de cereale (2013-2021)
 5. Principalii producători de grâu (suprafață cultivată vs. producție) (2021)
 6. Principalii producători de porumb (suprafață cultivată vs. producție) (2021) (2021)
 7. Dinamica producției de cereale în UE-28 (2013-2021)
 8. Top 5 exportatori din regiune (Europa de Sud-Est)
 9. Ponderea agriculturii în PIB-ul României (2013-2021)
 10. Contribuția agriculturii la creșterea PIB-ului României (2013-2021)
 11. Structura investițiilor (2021) – Piața din România
 12. Dinamica cursului de schimb (2013-2021) – Piața din România
 13. Suprafața cultivată în funcție de utilizare (2021) – Piața din România
 14. Producția sectorului agricol (2013-2021) – Piața din România
 15. Suprafața agricolă (2013-2021) – Piața din România
 16. Dinamica suprafeței cultivate (2013-2021) – Piața din România
 17. Producția agricolă (clasificare pe culturi) (2013-2021) – Piața din România
 18. Dinamica randamentului mediu (2013-2021) – Piața din România
 19. Suprafața agricolă cultivată (clasificare pe culturi) (2013-2021) – Piața din România
 20. Dinamica producției de cereale (2013-2021) – Piața din România
 21. Comerțul cu cereale (2013-2021) – Piața din România
 22. Dinamica producției de grâu (2013-2021) – Piața din România
 23. Evoluția și prognoza producției de grâu (2021-2025) – Piața din România
 24. Dinamica consumului de grâu (2013-2021) – Piața din România
 25. Exporturi și importuri de grâu (volum) (2013-2021) – Piața din România
 26. Evoluția și prognoza consumului de grâu (2021-2025) – Piața din România
 27. Comerțul cu grâu (2013-2021) – Piața din România
 28. Dinamica producției de porumb (2013-2021) – Piața din România
 29. Evoluția și prognoza producției de porumb (2021-2025) – Piața din România
 30. Dinamica consumului de porumb (2013-2021) – Piața din România
 31. Exporturi și importuri de porumb (volum) (2013-2021) – Piața din România
 32. Evoluția și prognoza consumului de porumb (2021-2025) – Piața din România
 33. Comerțul cu porumb (2013-2021) – Piața din România
 34. Piețe potențiale pentru exportul de porumb – Piața din România
 35. Producția și consumul de orz (2013-2021) – Piața din România
 36. Evoluția și prognoza producției și consumului de orz (2021-2025) – Piața din România
 37. Exporturi și importuri de orz (volum) (2013-2021) – Piața din România
 38. Comerțul cu orz – valoare (2013-2021) – Piața din România
 39. Dinamica producției de orez (2013-2021) – Piața din România
 40. Dinamica consumului de orez (2013-2021) – Piața din România
 41. Comerțul cu orez – valoare (2013-2021)
 42. Evoluția cifrei de afaceri (clasificare în funcție de mărimea companiei) (2013-2021) – total piața cerealelor pe coduri CAEN – România
 43. Structura pieței în 2021 (clasificare în funcție de mărimea companiei) – total piața cerealelor pe coduri CAEN – România
 44. Numărul de companii (clasificare în funcție de mărimea companiei) (2013-2021) – total piața cerealelor pe coduri CAEN – România
 45. Variația cifrei de afaceri (2021 vs. 2020) vs. variația numărului de firme (2021 vs. 2020) – total piața cerealelor pe coduri CAEN – România
 46. Numărul de salariați (2021 vs. 2020) – total piața cerealelor pe coduri CAEN – România
 47. Marja medie a profitului net (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) (2013-2021) – total piața cerealelor pe coduri CAEN – România
 48. Durata medie de rotație a creanțelor (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) (2013-2021) – total piața cerealelor pe coduri CAEN – România
 49. Cifra de afaceri / angajat (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) (2013-2021) – total piața cerealelor pe coduri CAEN – România
 50. Cifra de afaceri / companie (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) (2013-2021) – total piața cerealelor pe coduri CAEN – România
 51. Profitabilitatea medie (2013-2021) – total piața cerealelor pe coduri CAEN – România
 52. Evoluția cifrei de afaceri (2021 vs. 2020) vs. Evoluția duratei de rotație a creanțelor (2021 vs. 2020) – total piața cerealelor pe coduri CAEN – România
 53. Evoluția cifrei de afaceri (2021 vs. 2013) vs. Evoluția duratei de rotație a creanțelor (2021 vs. 2013) – total piața cerealelor pe coduri CAEN – România
 54. Ponderea fiecărei companii în cifra de afaceri totală a Top 10 companii (2013-2021) – Piața din România
 55. Marja netă de profit a Top 10 companii (2013-2021) – Piața din România
 56. Cifra de afaceri / angajat a Top 10 companii (2013-2021) – Piața din România
 57. Profitul net / angajat al Top 10 companii (2013-2021) – Piața din România
 58. Ponderea fiecărei companii în numărul total de angajați ai Top 10 jucători (2013-2021) – Piața din România
 59. Ponderea fiecărei companii în totalul cifrei de afaceri a Top 10 jucători (2013-2021) – Piața din România
 60. Cifra de afaceri / angajat și profitul net / angajat ale fiecărei companii (2013-2021) – Piața din România
 1. Terenuri agricole și producția de cereale în regiune – Europa de Sud-Est)
 2. Suprafața cultivată cu cereale (2013-2021) – Europa de Sud-Est)
 3. Producția de cereale (2013-2021) – Europa de Sud-Est)
 4. Culturile europene de grâu (2021)
 5. Culturi europene de porumb (2021)
 6. Dinamica prețului mediu pentru principalele cereale (2013-2021) – Piața din România
 7. Principalii importatori de grâu (2021) – Piața din România
 8. Top 5 producători de orez (cifră de afaceri) (2021) – Piața din România
 9. Companii cu profit – total piața cerealelor pe coduri CAEN – România
 10. Companii cu pierdere – total piața cerealelor pe coduri CAEN – România
 11. Marja netă de profit (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) (2013-2021) – total piața cerealelor pe coduri CAEN – România
 12. Durata de rotație a creanțelor (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) – total piața cerealelor pe coduri CAEN – România
 13. Profit / angajat (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) (2013-2021) – total piața cerealelor pe coduri CAEN – România
 14. Profit / companie (grupuri de companii pe criteriul cifrei de afaceri) (2013-2021) – total piața cerealelor pe coduri CAEN – România
 15. Cifra de afaceri (Top 10 companii) (2013-2021) – Piața din România
 16. Profit net (Top 10 companii) (2013-2021) – Piața din România
 17. Numărul de angajați (Top 10 companii) (2013-2021) – Piața din România
 18. Cifra de afaceri / angajat (Top 10 companii) (2013-2021) – Piața din România
 19. Profit net / angajat (Top 10 companii) (2013-2021) – Piața din România
 20. Date financiare (Top 10 companii) (2013-2021) – Piața din România
PIATA CEREALELOR ROMANIA 2022
PIATA CEREALELOR ROMANIA 2022

9.000 lei

Register New Account
Shopping cart