Best seller

STRATEGIE: 15 templates

- 50%

4.700 lei

Selectarea și prioritizarea obiectivelor strategice reprezintă o provocare, iar managerii se luptă adesea să identifice cu claritate oportunitățile și amenințările din mediul de afaceri. Pachetul VirtualBoard de instrumente de planificare strategică a fost conceput special pentru a facilita demersul strategic în cadrul organizației și a eficientiza monitorizarea și evaluarea progresului implementării strategiei.

Îmbunătățiți procesul de luare a deciziilor, simplificați procesul de planificare strategică și accelerați implementarea strategiei cu setul de 15 instrumente compilate cu atenție cu scopul de a ajuta managerii să navigheze eficient și cu ușurință prin complexitatea planificării strategice.

De la identificarea punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și a amenințărilor până la evaluarea dinamicii pieței și a peisajelor concurențiale, instrumentele noastre manageriale vă permit identificare și analiza acelor factorii critici care au impact asupra alegerilor strategice.

Setul de instrumente merge dincolo de dezvoltarea strategiei, oferind instrumente de implementare prin care vă puteți alinia echipele la noile direcții strategice, stabili obiective clare și indicatori cheie de performanță, asigurând o execuție ușoară și de succes a inițiativelor strategice.

lorem

Instrumente
 1. Analiza SWOT – instrument de evaluare a mediului intern și extern al unei companii, ajută atât la planificarea strategică, cât și la eficientizarea procesului decizional, deoarece identifică noi oportunități pentru companie, generând alternative strategice.
 2. Planul de acțiune in 7 dimensiuni – instrument de management utilizat în planificarea strategică ce constă în alegerea unui obiectiv pe baza căruia se vor identifica sarcinile necesare pentru a-l atinge, de ce trebuie îndeplinite, cine va fi responsabil, cum, când, unde se vor desfășura și cât de mult va costa.
 3. Matricea Ansoff – instrument de planificare strategică utilizat pentru a evalua oportunitățile de dezvoltare a unei companii și creștere a vânzărilor, ce analizează oportunitatea valorificării/ combinării a mai multor strategii de pătrundere pe piață.
 4. Matricea BCG – cadru de gestionare și prioritizare a portofoliului de produse sau a liniilor de business ce evidențiază doi factori pe care companiile ar trebui să îi ia în considerare atunci când decid unde să investească – competitivitatea companiei și atractivitatea pieței.
 5. Matricea GE / McKinsey – instrument de analiză a portofoliului de afaceri care oferă o modalitate structurată de evaluare a liniilor de business în funcție de atractivitatea pieței țintă și poziția companiei în industrie.
 6. Factorii critici de succes (FCS) – template de identificare a elementelor specifice sau domeniilor de acțiune asupra cărora o companie trebuie să se concentreze pentru a-și atinge obiectivele strategice.
 7. Planificarea bazată pe descoperiri intermediare – instrument cu structura interactivă de gestionare a procesului de planificare în cadrul organizației, care contribuie la generarea de noi oportunități și reducerea riscurilor, pentru că permite identificarea dinamică a erorilor și validarea ipotezele critice încă de la început.
 8. Analiza PESTEL – instrument de planificare strategică utilizat pentru a examina și monitoriza factorii din mediul extern unei organizații (politici, economici, sociali, tehnologici, de mediu și juridici) și impactul acestora asupra afacerii, permițând identificarea amenințărilor și oportunitățile asociate.
 9. Cele 5 forțe competitive ale industriei (Analiza Porter) – instrument de planificare strategică care identifică și analizează forțele competitive ce modelează industriile și oferă o perspectivă asupra gradului de amenințare prezent pe piață în ceea ce privește produsele, actualii și potențialii rivali, furnizorii și cumpărătorii unei organizații.
 10. Managementul portofoliului de proiecte – template cu structura flexibilă, gata de utilizat ce facilitează gestionarea tuturor proiectelor dintr-o organizație și a cerințelor asociate acestora. Permite managerilor să prioritizeze și să implementeze mai eficient proiectele viitoare pe baza rentabilității investiției, a factorilor de risc și a adecvării strategice.
 11. Obiective SMART – instrument de planificare strategică ușor de complet, cu exemple și instrucțiuni, ce permite managerilor și angajaților să creeze, să urmărească și să îndeplinească, de o manieră facilă și ușor de evaluat obiectivele și scopul companiei.
 12. Procesul de intervievare a stakeholderilor – instrument cu structură predefinită, gata de utilizare ce asigură alinierea obiectivelor la nivelul întregii companii cu viziunea și așteptărilor stakeholderilor, evitând obstrucțiile la nivel formal și informal și generând cele mai bune rezultate posibile.
 13. Analiza incertitudinilor strategice – instrument de planificare strategică care realizează o clasificare a nivelurilor de incertitudine care pot apărea în mediul extern (cu impact asupra produselor, serviciilor, proiectelor, strategiilor de afaceri etc)., identificând capabilitățile interne necesare pentru a profita de oportunități.
 14. Elaborarea unui business case – instrument managerial cu structură predefinită, ce se adresează componentei financiare a unui business case și facilitează realizarea analizei financiare a unui proiect.
 15. Cadrul prioritizării din perspectiva clienților – instrument gata de utilizat ce facilitează identificarea nevoilor și așteptările clienților analizate prin prisma caracteristicilor produsului oferit de companie.

lorem

Avantaje

Economie de timp și cost: setul de instrumente manageriale elimină necesitatea de a efectua cercetări ample și de a crea șabloane, economisind timp și resurse valoroase. Managerii pot intra direct în procesul de planificare, utilizând șabloane predefinite, gata de utilizare.

Complet și versatil: cu 15 șabloane de analiză, setul de instrumente manageriale acoperă un spectru larg de elemente specifice planificării strategice. Fie că trebuie să efectuați o analiză SWOT, să evaluați atractivitatea pieței sau să stabiliți strategiile de creștere, acest set vă facilitează demersurile strategice.

Productivitate și consecvență: prin utilizarea unor șabloane standardizate, setul de instrumente manageriale asigură consecvența în planificarea strategică între echipe și departamente. Acest lucru favorizează colaborarea, îmbunătățește comunicarea și stimulează productivitatea.

Eficiență în luarea deciziilor: dispunând de o varietate de cadre de analiză, managerii obțin informații valoroase despre mediul de afaceri. Acest lucru permite managerilor să ia decizii informate, să atenueze riscurile și să valorifice eficient oportunitățile.

STRATEGIE: 15 templates
STRATEGIE: 15 templates

4.700 lei

4.700 lei

9.9
Expert ScoreRead review
MANAGEMENT TEMPLATES
Winter Sale Bundles
-50%
MANAGEMENT TEMPLATES
Winter Sale Bundles
-50%
Register New Account
Shopping cart