Managementul programelor de training

1.000 lei

Investiția strategică în formarea și dezvoltarea personalului, cultivarea talentelor și dezvoltarea seturilor de competențe ajută organizația să obțină rezultatele dorite, îmbunătățește cultura companiei și ajută liderii să gestioneze mai bine resursele umane.

Prin urmare, managementul programelor de training implică evaluarea și prioritizarea nevoilor de învățare, crearea și planificarea inițiativelor de dezvoltare a personalului, gestionarea administrării acestor programe și a costurilor, precum și măsurarea rezultatelor.

Pentru gestionarea eficientă a formării și dezvoltării personalului luați în considerare următorii pași:

 1. Efectuați o analiză a nevoilor și intereselor angajaților

Pentru implementarea unui program eficient de training este recomandat să analizați nevoile și interesele de învățare, atât la nivel individual, cât și la nivel de echipă.

 1. Prioritizați nevoile și interesele de formare

Cu cât organizația este mai mare și cu cât aveți mai multe nevoi de formare, cu atât mai importantă va fi prioritizarea nevoilor și intereselor de formare. Este important să vă asigurați că identificați cele mai importante priorități de formare care afectează cele mai mari segmente ale forței de muncă. Răspundeți la următoarele întrebări:

 • Ce nevoi de formare sunt urgente?
 • Ce nevoi de formare sunt esențiale pentru reducerea riscurilor importante?
 • Ce nevoi de formare vor avea cel mai mare impact asupra performanței? (calitate, eficiență etc.)
 • Ce nevoi de formare au actualii și viitorii lideri sau sunt esențiale pentru planificarea succesiunii?
 • Ce nevoi de formare vor avea cel mai mare impact asupra moralului, retenției și angajamentului din partea angajaților?
 1. Stabiliți bugetul și alocați timp și bani

Bugetul pentru training variază adesea între 1 și 4% din salariu. De obicei, pentru angajații care prezintă un potențial ridicat de îmbunătățire este alocat un buget mai mare de 5%.

 1. Selectați tipurile de formare și dezvoltare

Există o serie de opțiuni diferite de formare și dezvoltare din care puteți alege pentru a forma și dezvolta abilitățile și capacitățile angajaților:

 • Opțiuni cu costuri reduse sau inexistente precum: învățare la locul de muncă, grupuri de schimb de cunoștințe, învățare încrucișată, observarea la locul de muncă, citirea de cărți/materiale, cluburi de lectură, webinare, coaching intern, mentorat, oportunități de voluntariat, rețele de socializare, experți/formare internă în domeniu și apartenență/implicare în asociații profesionale.
 • Opțiuni cu costuri moderate sau mai ridicate precum: ateliere și programe de formare la locul de muncă sau în afara acestuia, conferințe, rambursarea costurilor certificării sau a licenței, e-learning, rambursarea taxelor de școlarizare, coaching extern și servicii de formare externe (în funcție de furnizor).

Opțiunile cu costuri reduse sau fără costuri nu sunt întotdeauna cele mai eficiente pentru învățare. De fapt, opțiunile cu costuri moderate și ridicate pot fi cele mai benefice în unele cazuri și pot genera motivație față de învățare și schimbarea comportamentului. Este important doar să fiți conștienți de faptul că aceste opțiuni pot avea un preț mai mare în schimbul valorii obținute.

 1. Creați inițiative de formare și dezvoltare

În general, este recomandat să apelați la un trainer, un coach în domeniul învățării și dezvoltării sau o persoană cu pregătire în domeniul educării adulților pentru a genera soluții de formare și dezvoltare pentru organizația dumneavoastră, deoarece aceștia înțeleg cum să creeze un program de succes care să se potrivească nevoilor specifice de învățare.

Cu toate acestea, în cazurile în care trebuie să creați un program sau o inițiativă de formare sau dezvoltare a personalului trebuie să:

 • Identificați obiectivele de învățare pe baza cunoștințelor / abilităților necesare.
 • Stabiliți sfera care va fi abordată (abilități de conducere, abilități de comunicare etc.).
 • Selectați un format de livrare sau o abordare mixtă pentru inițiativa dvs. de învățare, cum ar fi E-learning, învățare fizică, formare la locul de muncă, mentorat.
 • Creați materiale pentru inițiativa/programul dumneavoastră, cum ar fi manuale de lucru, prezentări PowerPoint, studii de caz, fișe de lucru etc.
 • Alegeți participanții pentru program și stabiliți nivelul
 • Selectați data la care va avea loc
 • Stabiliți modul în care veți evalua și măsura succesul. Parametrii ar trebui să fie legați de scopurile și obiectivele de învățare și de indicatorii de performanță la locul de muncă.
 1. Gestionați activitățile de formare și dezvoltare

Administrarea și gestionarea activităților de formare și dezvoltare a personalului necesită un grad ridicat de implicare. Pentru a asigura o bună desfășurare a programului de training trebuie să:

 • Creați un sistem de monitorizare a sesiunilor de training, cum ar fi un sistem de management al învățării online, un sistem informatic pentru HR sau un fisier pentru a urmări activitățile desfășurate, cine a participat la acestea, timpul alocat, costurile etc.
 • Alocați și gestionați un buget anual pentru sesiunile de training, cuprinzând suma medie prevăzută pentru fiecare angajat, procentul din salariu și numărul de ore necesare.
 • Mențineți un program de training stabil prin fixarea unui calendar al activităților de formare și dezvoltare și prin comunicarea frecvenței și locației în care vor fi programate acestea.
 • Concepeți un mod în care se poate solicita și aproba formarea profesională
 • Luați în considerare rolul managerului, în special modul în care acesta pregătește cursantul, stabilește obiectivele și sprijină personalul la locul de muncă după finalizarea programului de training.
 1. Gestionați costurile de formare profesională

Includeți în programele de training persoanele care au cea mai mare nevoie de acestea. Unele organizații includ în mod eronat și angajații care nu au nevoie de aceste sesiuni. Opțiunile de formare cu costuri ridicate ar trebui să fie utilizate numai dacă nu există nicio altă opțiune disponibilă care să producă un rezultat similar.

 1. Evaluați-vă programele și inițiativele de formare și dezvoltare

Programele și inițiativele de formare și dezvoltare ar trebui să fie întotdeauna măsurate și evaluate în raport cu valoarea și impactul lor. Organizația dvs. poate măsura rezultatele acestor programe prin:

 • Obținerea unui feedback și măsurarea satisfacției față de inițiativa de formare și dezvoltare;
 • Evaluarea cunoștințelor dobândite;
 • Evaluarea nivelului de schimbare comportamentală din partea cursanților;
 • Măsurarea rezultatelor sau a efectelor generate, precum creșterea calității sau productivității personalului, satisfacția clienților; rentabilitatea investiției etc.

 

Beneficii
 • Îmbunătățirea comunicării. Capacitatea de a comunica eficient diminuează pierderile de timp și ajută echipa să funcționeze mai bine. Programele de formare în domeniul managementului ar trebui să abordeze comunicarea eficientă, dezvoltând abilități de comunicare atât în persoană, cât și prin e-mail sau printr-un apel telefonic. De asemenea, managerii trebuie să-și dezvolte și abilitățile de comunicare non-verbală.
 • Stimularea productivității. Managerii instruiți sunt angajați mai productivi – au fost învățați cum să își facă eficient treaba și să petreacă mai mult timp lucrând. De asemenea, ei știu cum să stabilească obiective realiste și să elaboreze strategii pentru a le atinge.
 • Creșterea moralului. De multe ori, o echipă își dă seama când managerul lor are probleme, iar atunci când liderul trece prin momente dificile, moralul scade. Cu toate acestea, managerii care sunt încrezători, eficienți și organizați transmit aceste trăsături personalului lor. Mai mult, atunci când managerii sunt încrezători și mulțumiți de munca lor, angajații simt efectele și devin mai motivați.
 • Reducerea pierderilor. Managerii cu probleme sunt mai puțin predispuși să rămână la un loc de muncă și mai predispuși să irosească banii companiei. De la slaba organizare până la lipsa de încredere, sentimentul că nu au abilitățile necesare poate fi copleșitor. Cu toate acestea, cursurile de e-Learning pentru manageri pot oferi personalului încrederea și abilitățile necesare pentru a-și îmbunătăți competențele.

 

Avantaje
 • Template interactiv, gata de utilizat
 • Structură informațiilor pe luni, departamente și cursuri
 • Secțiuni predefinite cu exemple de completare
 • Populare automata la nivel de lună a structurii cursurilor, în funcție de luna de start definită
 • Selecție rapidă a cursanților prin liste de tip drop-down
 • Calcul automat al costurilor per cursant, formule predefinite, fără risc de suprascriere
 • Dashboard ușor de urmărit, cu reprezentări grafice la nivel general și individual (selecție cursant)
 • Navigare rapidă în document
Managementul programelor de training
Managementul programelor de training

1.000 lei

1.000 lei

9.5
Expert ScoreRead review
Register New Account
Shopping cart