Managementul calității

1.000 lei

Managementul calității constă în monitorizarea activităților, sarcinilor și proceselor (inputs) care sunt utilizate pentru a crea un produs sau un serviciu (outputs), astfel încât acestea din urmă să poată fi realizate și oferite la un standard ridicat, în mod constant. Există patru componente principale ale managementului calității: planificarea calității, asigurarea calității, controlul calității și îmbunătățirea calității.

Managementul calității are o serie de principii-cheie care, atunci când sunt puse în aplicare, pot conduce orice organizație către succes:

 • Orientarea către client – calitatea este determinată de client. Indiferent de măsurile pe care le introduceți pentru a îmbunătăți calitatea produselor și serviciilor, singura modalitate de a afla dacă acestea sunt eficiente este prin intermediul feedback-ul clienților, sub formă de recenzii, rate de retur, NPS sau sondaje de opinie.
 • Implicarea angajaților – fiecare angajat are o responsabilitate pentru calitatea produselor și serviciilor. Cu toate acestea, angajații se pot implica doar dacă se simt împuterniciți să ia decizii, lucru care depinde de crearea unui mediu de lucru adecvat.
 • Centrarea pe proces – managementul calității nu va fi eficient dacă nu se concentrează în mod clar pe procese. O simplă degradare a procesului poate cauza în viitor o problemă majoră, motiv pentru care monitorizarea fiecărui pas este esențială pentru evaluarea, menținerea și îmbunătățirea calității.
 • Crearea unui sistem integrat – o organizație ar trebui să aibă un sistem integrat care să permită un management eficient al calității totale. Acesta poate fi un sistem personalizat sau unul bazat pe un standard de calitate, cum ar fi ISO 9001, dar ar trebui să fie înțeles și aplicat de către toți angajații.
 • Abordarea strategică și sistematică – existența unui plan strategic care să sublinieze modul în care o organizație intenționează să își îndeplinească misiunea și obiectivele este esențială pentru orice afacere.
 • Luarea deciziilor pe baza datelor – performanța afacerii poate fi evaluată numai cu ajutorul informațiilor disponibile, cum ar fi datele privind vânzările, profitul, KPI și ratele de retenție a clienților. Simplele păreri ale clienților, ale angajatorilor și ale furnizorilor nu ar trebui să fie folosite pentru a fundamenta decizii, in lipsa datelor.
 • Comunicarea – eficiența comunicării este esențială atunci când o organizație implementează schimbări semnificative în scopul îmbunătățirii activității. Fiecare membru al personalului ar trebui să fie informat cu privire la strategie, la termenele stabilite și la motivele implementării acesteia.
 • Îmbunătățirea continuă – aplicarea principiilor tip DMAIC și Lean Six Sigma va insufla organizației o cultură a îmbunătățirii continue, determinându-i pe toți angajații să caute în mod constant noi modalități de a fi mai competitivi și de a furniza produse de înaltă calitate pentru toate părțile interesate.

 

Beneficii
 • Satisfacerea cerințelor clientului și consolidarea încrederii în organizație
 • Creșterea numărului de clienți, a vânzărilor și a numărului de contracte încheiate.
 • Respectarea cerințelor de conformitate cu reglementările in vigoare
 • Furnizarea de produse și servicii în cel mai eficient mod, creând spațiu pentru creștere și profitabilitate.
 • Definirea, îmbunătățirea și controlul proceselor
 • Reducerea pierderilor și prevenirea erorilor de producție
 • Reducerea costurilor
 • Facilitarea și identificarea oportunităților de formare profesională
 • Implicarea personalului și stabilirea unei direcții la nivelul întregii organizații
 • Comunicarea unei disponibilități de a produce rezultate consecvente

 

Avantaje
 • Design atractiv și structură interactivă
 • Template ușor de utilizat, cu indicații și exemple de completare
 • Secțiuni de input personalizabile, cu elemente predefinite
 • Completare automată a informațiilor, pe baza datelor definite în secțiunile de input
 • Scorare rapidă prin elemente de tip drop-down, color coded
 • Rapoarte interactive, ce facilitează identificarea rapidă a informației sintetizate
 • Analize generate automat pe baza datelor definite în secțiuni de input
 • Navigare rapidă în document, prin meniuri și submeniuri
Managementul calității
Managementul calității

1.000 lei

1.000 lei

9.5
Expert ScoreRead review
Register New Account
Shopping cart