Best seller

Evaluarea furnizorilor

1.000 lei

Evaluarea furnizorilor este procesul de analiză și aprobare a potențialilor furnizori. Deși evaluarea furnizorilor se poate baza pe o serie de factori subiectivi, există câteva considerente pe care fiecare companie ar trebui să le abordeze, indiferent de industria în care activează. Unele dintre aceste elemente includ:

 • Capacitatea de producție – Toate evaluările furnizorilor ar trebui să aprecieze în detaliu abilitățile și limitările furnizorului. Un furnizor care nu poate scala producția ca răspuns la ciclurile dumneavoastră de producție nu va avea rezultate bune în nicio evaluare.
 • Calitatea – Deși măsurarea calității unui produs poate fi dificilă, aceasta ar trebui să fie întotdeauna o componentă centrală în evaluarea furnizorilor. Certificarea ISO BS/EN ISO 9001:2000 rămâne standardul industriei în acest caz, indicând dacă furnizorul excelează în ceea ce privește practicile de management, gestionarea resurselor, realizarea produsului și măsurarea, analiza și îmbunătățirea continuă a acestuia.
 • Performanța – Compania ar trebui să pună atâtea întrebări câte sunt necesare pentru a stabili dacă un furnizor poate face față cerințelor sale. Experiențele anterioare cu companii similare, proiectele recente relevante și posibilele progrese în ceea ce privește produsele sau procesele actuale reprezintă criterii după care vă puteți ghida.
 • Riscuri – Fiecare companie se confruntă invariabil cu anumite riscuri, dar furnizorii săi ar trebui să depună eforturi active pentru a le minimiza pe parcursul întregului lanț de aprovizionare. Examinarea indicatorilor de performanță, cum ar fi întârzierile globale, timpul mediu de răspuns și acțiunile corective, vă poate ajuta să dezvoltați o evaluare cantitativă fiabilă a riscurilor pe care le prezintă un anumit furnizor.
 • Impactul asupra mediului – Sustenabilitatea este un element esențial, atât din motive financiare, cât și etice. O evaluare ar trebui să cuprindă strategiile de gestionare a deșeurilor, practicile de reducere a deșeurilor și procedurile de achiziție a materialelor ale unui furnizor, precum și eforturile depuse pentru a obține eficiență energetică și orice protocoale utilizate în manipularea materialelor nocive.

 

Beneficii
 • Creșterea performanței – În lipsa cunoștințelor despre modul în care se comportă furnizorii, managementul furnizorilor tinde să se bazeze pe presupuneri. Prin simplul proces de măsurare a performanțelor furnizorilor se poate contribui la îmbunătățirea performanței generale a companiei.
 • Eliminarea risipei și a factorilor de cost ascunși în cadrul achizițiilor pe termen lung – Procesul de achiziție este plin de riscuri potențiale care pot proveni de la furnizori în raport cu aspectul responsabilității sociale corporative. Unele dintre aceste riscuri pot fi evitate prin intermediul unui canal de comunicare mai bun și mai clar între clienți și furnizori. Printr-o mai bună înțelegere a performanței furnizorilor și a practicilor comerciale ale acestora, clienții pot ajuta furnizorii să reducă risipa și ineficiența din procese, ceea ce duce la furnizori de calitate superioară și la costuri mai mici ale bunurilor achiziționate.
 • Valorificarea bazei de aprovizionare – Prin procesul de evaluare a furnizorilor compania poate stabili un reper pentru furnizorii săi, care poate duce la rezultate superioare în ceea ce privește calitatea. Companiile pot planifica o gamă mai bună și nouă de produse și servicii pe baza unei bune înțelegeri a expertizei furnizorilor săi, a capacităților vitale și a nivelurilor de performanță.
 • Alinierea practicilor de afaceri ale clienților și furnizorilor – În scenariul ideal furnizorii ar trebui să își desfășoare operațiunile comerciale în concordanță cu partenerul lor, împărtășind o etică de afaceri similară, să se aștepte la niveluri similare de excelență, să manifeste angajament față de aspectul responsabilității sociale a organizației și să lucreze pentru îmbunătățirea continuă a operațiunilor lor.
 • Diminuarea factorilor de risc – O înțelegere adecvată a performanțelor furnizorilor și a practicilor comerciale generale ale acestora ajută la reducerea riscului de afaceri, în special atunci când companiile își sporesc dependența față de furnizorii lor cheie. Riscurile pot varia de la cele de natură financiară la cele de natură operațională și cresc odată cu distanțarea geografică.
 • Îmbunătățirea performanțelor furnizorilor – Principalul obiectiv al procesului de evaluare a furnizorilor ar trebui să constea în îmbunătățirea performanțelor acestora. Activitățile de monitorizare, cum ar fi formarea și dezvoltarea furnizorilor, și acțiunile de contracarare a obstacolelor sunt cele mai bune modalități de a obține rezultate măsurabile și pozitive.

 

Avantaje
 • Template interactiv, gata de utilizare
 • Design atractiv, ușor de urmărit
 • Secțiuni de input personalizabile, cu exemple și informații pre-completate
 • Completare rapidă prin elemente de tip drop-down, color coded
 • Tablou de bord interactiv, cu reprezentări grafice ale informației sintetizate și opțiuni de filtrare
 • Navigare rapidă în document, meniu intuitiv
Evaluarea furnizorilor
Evaluarea furnizorilor

1.000 lei

1.000 lei

Register New Account
Shopping cart