Cele 5 forțe competitive ale industriei (Analiza Porter)

1.000 lei

Modelul Porter este un instrument care identifică și analizează forțele competitive care modelează industriile. Conceptul, cunoscut și sub numele de Diamantul Strategic, a fost dezvoltat de profesorul Michael E. Porter (Harvard Business School) și încearcă să explice avantajul competitiv pe care îl au sau îl pot dobândi unele companii / piețe datorită faptului că dispun de anumiți factori ce se constituie în avantaje competitive. Aceste avantaje depind de:

  1. Puterea furnizorilor – se referă la ușurința cu care furnizorii pot crește prețurile sau reduce cantitatea furnizată. Aceasta este determinată de: numărul de furnizori ai fiecărui input esențial, unicitatea produsului sau serviciului lor, dimensiunea și puterea relativă a furnizorului, și costul de trecere de la un furnizor la altul.
  2. Puterea cumpărătorilor – reprezintă ușurința cu care cumpărătorii pot determina scăderea prețurilor. Aceasta este condiționată de: numărul de cumpărători de pe piață, importanța fiecărui cumpărător pentru organizație și costul pentru cumpărător de a-și schimba furnizorii. În cazul în care o organizație are doar câțiva cumpărători cheie, aceștia pot juca un rol decisiv în anumite situații.
  3. Rivalitatea concurențială – se referă la intensitatea concurenței, respectiv la numărul competitorilor și la calitatea ofertei acestora. Lipsa unei diferențieri între produsele destinate aceleași piețe și suprasaturarea acesteia vor duce la un grad scăzut de atractivitate față de piața respectivă.
  4. Amenințarea produselor – substitut – se referă la ușurința cu care produsele care pot fi înlocuite de altele. Prezența unor variante alternative la un preț mai mic va influența masiv procesul de cumpărare al clienților. Acest lucru reduce atât puterea furnizorilor, cât și atractivitatea pieței.
  5. Amenințarea intrării pe piață a unor noi concurenți – tratează riscul apariției unor noi jucători în industrie care pot influența profitabilitatea actuală. În cazul în care nu există bariere de intrare (brevete, investiții masive, dificultatea de diferențiere, dificultăți legislative sau reglementări guvernamentale) care să îngreuneze intrarea pe piața respectivă, atunci există riscul ca treptat să apară constant noi rivali.

 

Beneficii

Identificarea competitivității industriei – Cele cinci forțe ale lui Porter oferă o perspectivă asupra gradului de amenințare prezent pe piață în ceea ce privește produsele, actualii și potențialii rivali, furnizorii și cumpărătorii. Acest lucru va ajuta compania să înțeleagă concurența actuală din industrie pentru a-și ajusta strategia în consecință.

Identificarea punctelor slabe și punctelor forte – Metoda permite top managementului să descopere punctele forte ale companiei și posibilele amenințări. Conducerea va putea să ia măsuri de precauție pentru a evita obstacolele și, în același timp, să își consolideze punctele forte.

Identificarea entităților care dețin puterea – Există trei entități la care se raportează cele cinci forțe ale lui Porter: furnizorii, consumatorii și concurenții. Această analiză va oferi informații cu privire la entitățile care dețin controlul. Acest lucru va permite companiilor să ia decizii cu privire la cele mai bune strategii pentru a face față acestor entități.

Descoperirea oportunitățile de extindere – Analiza celor cinci forțe ale lui Porter stabilește puterea furnizorilor și a cumpărătorilor din industrie. Astfel, puteți adopta o nouă strategie pentru a le reduce puterea. Compania poate realiza integrarea în aval (distribuitori sau consumatori mari) și/sau integrarea în amonte (furnizori), în funcție de informațiile furnizate de analiza Porter.

Îmbunătățirea strategiei și viziunii corporative – Strategia corporativă ajută compania să ia decizii strategice, analizând toate aspectele afacerii pentru a stabili cea mai bună modalitate prin care poate genera plusvaloare. Cele cinci forțe ale lui Porter identifică zonele care pot fi îmbunătățite și analizează impactul forțelor externe.

 

Avantaje
 • Structură simplă, interactivă și ușor de utilizat
 • Design atractiv, ușor de integrat în prezentări
 • Completare rapidă, prin liste de tip drop-down
 • Secțiuni cu informații pre-completate / exemple de completare
 • Analiză și direcții de acțiune generate automat pe baza datelor definite în secțiuni de input
 • Dashboard de analiza și sinteză, cu reprezentări grafice interactive, facil de înțeles
 • Plan de acțiune cu alocarea rapidă a responsabililor prin liste de tip drop-down
 • Tablouri de bord pentru monitorizarea performanței la nivel individual / pe departament
 • Nu necesită cunoștințe avansate ale pachetului Microsoft Office
Cele 5 forțe competitive ale industriei (Analiza Porter)
Cele 5 forțe competitive ale industriei (Analiza Porter)

1.000 lei

1.000 lei

9.8
Expert ScoreRead review
Register New Account
Shopping cart