Recomandat

Analiza PESTEL

1.000 lei

Analiza PESTEL este un instrument utilizat de specialiștii în management pentru a examina și monitoriza factorii din mediul extern al unei organizații, respectiv factorii politici, economici, sociali, tehnologici, de mediu și juridici și impactul acestora asupra business-ului.

  • Factorii politici includ politica guvernamentală, dinamica schimbărilor legislative, politicile de comerț exterior, tendințele politice interne, politica fiscală, tendințele de reglementare.
  • Factorii economici includ creșterea economică actuală și preconizată, inflația și ratele dobânzilor, creșterea numărului de locuri de muncă sau rata șomajului, costurile forței de muncă, impactul globalizării, venitul disponibil al consumatorilor și cel al companiilor, schimbările probabile în mediul economic.
  • Factorii sociali includ date demografice (vârstă, sex, rasă, mărimea familiei); atitudinile, opiniile și comportamentul de cumpărare al consumatorilor; rata de creștere a populației și gradul de ocupare a forței de muncă, schimbările socio-culturale, tendințele etnice și religioase, standardele de viață.
  • Factorii tehnologici influențează o companie prin: noi tehnologii de producere a bunurilor și serviciilor; noi modalități de distribuire a bunurilor și serviciilor; noi modalități de comunicare cu piețele țintă.
  • Factorii de mediu includ deficitul tot mai mare de materii prime, poluarea, desfășurarea activității ca o companie etică și durabilă, obiectivele privind amprenta de carbon, etc.
  • Factorii legali includ reglementările privind sănătatea și siguranța, egalitatea de șanse, standardele de promovare, drepturile și legislația pentru protecția consumatorilor, etichetarea și siguranța produselor.

Analiza PESTEL poate fi utilizată și pentru a identifica amenințările și oportunitățile asociate unei afaceri, care pot fi integrate într-o analiză SWOT.

 

Beneficii
 • Facilitarea înțelegerii mediului de afaceri
 • Dezvoltarea unei gândiri strategice
 • Anticiparea viitoarelor amenințări comerciale și evitarea sau reducerea impactului acestora
 • Identificarea oportunităților de afaceri și explorarea acestora
 • Determinarea și punerea în perspectivă temporală a validității produselor și serviciilor existente
 • Identificarea schimbărilor potențial perturbatoare ale modelului de afaceri.

 

Avantaje
 • Template cu structura interactivă, gata de utilizat
 • Structură ușor de parcurs/ urmărit, cu secțiuni pre-completate
 • Reprezentare grafică a rezultatelor analizei într-un format ușor de urmărit
 • Structură de planificare rapidă a acțiunilor corective cu dashboard de performanță
 • Completare rapidă a informațiilor și alocarea facilă a responsabililor prin liste personalizate
 • Rapoarte de stare pentru monitorizarea performanței la nivel individual și de echipă
Analiza PESTEL
Analiza PESTEL

1.000 lei

1.000 lei

9.8
Expert ScoreRead review
Register New Account
Shopping cart