MATRICEA PLANIFICARII STRATEGICE – directia optima de dezvoltare strategica

0
Matricea planificarii strategice; Management strategic; factori cheie de succes

Sunteti in cautarea unor noi strategii pentru organizatia dumneavoastra? Doriti sa o selectati pe cea mai potrivita? Matricea Planificarii Strategice este utila in alegerea celei mai potrivite strategii pentru organizatie, ca factor cheie de succes in management strategic. In cadrul procesului de management strategic se poate utiliza Matricea Planificarii Strategice Cantitative (MPSC), un instrument analitic menit sa sustina formularea strategiilor. MPSC permite identificarea si prioritizarea factorilor externi si interni care au impact asupra alternativelor strategice, in vederea selectarii abordarii optime. Pentru aceasta, insa, este necesar un nivel ridicat de cunoastere a acestor factori si o inalta capacitate de evaluare a lor.

ORIGINEA SI INTELEGEREA CONCEPTULUI

Matricea Planificarii Strategice Cantitative (MPSC) a fost publicata de Fred R. David in Long Range Planning, in 1986, si a devenit in timp foarte utilizata in predarea, insa din pacate mai putin, in practica managementului strategic.

Matricea Planificarii Strategice Cantitative (MPSC) permite o abordare sistematica in evaluarea strategiilor alternative, prin analiza factorilor determinanti de success, proveniti din interiorul sau din exteriorul organizatiei, similar cu analiza SWOT (Strengths – Puncte forte, Weaknesses – Puncte slabe, Opportunities – Oportunitati si Threats – Amenintari). In plus fata de aceasta, MPSC analizeaza conexiunile dintre factorii interni si cei externi, creand o serie de noi potentiale strategii (ex.: Punctul slab “punct de vanzare cu trafic slab” si Oportunitatea “cresterea profitului cu 30% fata de anul precedent” vor determina varianta strategica “achizitia unui nou spatiu comercial”). Pentru a evalua alternativele strategice se va folosi un indicator care exprima atractivitatea si un altul care exprima importanta oportunitatii/amenintarii/punctului forte/punctului slab. Nivelul de atractivitate al fiecarei strategii se va exprima numeric, cuantificat printr-o medie ponderata, sub denumirea de Scor total de atractivitate. Va fi selectata varianta strategica cu scorul atractivitatii cel mai ridicat.

MOD DE ABORDARE IN UTILIZAREA CONCEPTULUI

Urmatorii pasi evidentiaza principiile generale de construire a Matricei Planificarii Strategice Cantitative:

Pasul 1. Enumerati factorii cheie de succes. Construiti o lista completa a factorilor cheie de succes (FCS) din compania dumneavoastra. Acesti factori pot fi impartiti in patru categorii in functie de sursa (interni si externi) si impactul (pozitiv sau negativ) acestora, dupa cum urmeaza: factori interni (puncte forte si puncte slabe) si factori externi (oportunitati si amenintari).

Pasul 2. Evaluati factorii cheie de succes. Atribuiti cate un punctaj pentru importanta fiecarui factor cheie de succes (PFCS). Punctajele vor fi atribuite separat pentru fiecare categorie de factori (interni si externi), astfel incat prin insumarea punctelor valoarea obtinuta sa fie egala cu 1,00.

Pasul 3. Enumerati strategiile. Pornind de la combinarea factorilor externi cu cei interni, intocmiti o lista a strategiilor si a abordarilor potentiale pe care sa le comparati ulterior.

Pasul 4. Atribuiti punctaje de atractivitate (PA) pentru fiecare strategie/abordare in functie de modul in care aceasta influenteaza factorii cheie de succes, pe o scala de la 1 la 4, unde: 1 – deloc atractiv; 2 – usor atractiv; 3 –atractiv; 4 – foarte atractiv. Daca strategia potentiala nu are impact asupra unui anumit factor cheie de succes, pentru aceasta nu se acorda punctaj de atractivitate.

Pasul 5. Calculati nivelul de atractivitate (NA). Pentru fiecare abordare strategica, stabiliti nivelul de atractivitate prin inmultirea PFCS si PA.

Pasul 6. Calculati punctajul total de atractivitate. Insumati valorile nivelului atractivitatii factorilor cheie de succes pentru fiecare strategie in parte. Valoarea obtinuta va ilustra dezirabilitatea abordarii strategice.

In construirea Matricei Planificarii Strategice Cantitative puteti folosi modelul de mai jos:

Slide1
Slide2

Tabelul 1 – Exemplu de utilizare a Matricei Planificarii Strategice Cantitative

Analiza punctajului total de atractivitate evidentiaza faptul ca cea mai buna abordare strategica este Abordarea strategica 1.

MPSC este un instrument analitic util in determinarea atractivitatii relative a diferitelor abordari strategice. Desi multe decizii strategice se realizeaza pe baza modelelor financiare ce au in vedere cuantumul si randamentul investitiilor, acestea sunt incomplete, intrucat nu iau in considerare si factorii care influenteaza decizia dar nu sunt de natura financiara. Acest aspect poate conduce la pierderea orientarii strategice a companiei, afectand pe termen lung interesele organizatiei.

CONCLUZII

Limitarile Matricei MPSC: nu poate folosi decat la furnizarea informatiilor prealabile unei analize; necesita capacitate de judecata in atribuirea scorului de atractivitate; nu dicteaza deciziile, ci mai degraba dezvolta datele de intrare (informatiile) necesare deciziei finale.

Avantajele Matricei MPSC: furnizeaza un cadru util prioritizarii strategiilor; poate fi folosita pentru compararea strategiilor la orice nivel si arie functionala; integreaza factorii interni si externi in procesul de luare a deciziilor; poate fi dezvoltata pentru organizatii de orice anvergura si tip (profit sau non-profit).

Matricea poate fi utila specialistilor de marketing in planificarea mai eficienta a bugetelor financiare aferente actiunilor si campaniilor.

BIBLIOGRAFIE

  1. Meredith E. David, Forest R. David, Fred R. David (2009). THE QUANTITATIVE STRATEGIC PLANNING MATRIX (QSPM) APPLIED TO A RETAIL COMPUTER STORE. The Coastal Business Journal Spring 2009: Volume 8, Number 1, p. 42-52
  2. Robert G. Wittmann, Matthias P. Reuter, Matthias A. Reuter, Strategic Planning: How to Deliver Maximum Value Through Effective Business Strategy, Kogan Page Publishers, 2008
  3. George A. Steiner, Strategic Planning, Simon and Schuster, 2010
  4. Stanley Charles Abraham, Strategic Planning: A Practical Guide for Competitive Success, Emerald Group Publishing, 2012
  5. Byron K. Simerson, Strategic Planning: A Practical Guide to Strategy Formulation and Execution, ABC-CLIO, 2011
  6. Susan Barksdale, Teri Lund, 10 Steps to Successful Strategic Planning, American Society for Training and Development, 2006
  7. Graham Kenny, Strategic Planning and Performance Management: Develop and Measure Winning Strategy, Routledge, 2005
  8. Rudolf Grünig, Richard Gaggl, Process-based Strategic Planning, Springer Science & Business Media, 2002

Register New Account
Reset Password
Shopping cart