Cine sunt liderii? – Abilitățile cheie ale unui lider

0
liderii, leadership, abilitati lider

Tot mai des se vorbește despre leadership, atât în sens pozitiv, cât și negativ, și nu e de mirare: liderii pot schimba soarta unei companii, a unei țări sau chiar, dacă vorbim de leadership personal, a propriei vieți. Dar care sunt caracteristicile necesare pentru ca un lider adevărat să conducă o companie, o comunitate sau un grup de persoane?

Ce înseamnă leadership?

Leadership-ul este o calitate fundamentală pentru a face întreaga echipă să „vâslească” în aceeași direcție și pentru a atinge obiectivele pe care compania le-a stabilit. Termenul de leadership indică actul de a conduce unul sau mai mulți indivizi către un scop. În cazul lucrului în echipă este important ca fiecare membru să își aducă propria contribuție pentru ca împreună să ajungă la obiectivul comun.

Poate fi dificil să se atribuie o valoare leadership-ului, deoarece este un aspect calitativ care nu are parametri de evaluare cantitativă. Leadership-ul nu poate fi evaluat prin intermediul unui set de indicatori cheie de performanță (KPI), dar eficiența acestuia este ilustrată prin intermediul calității muncii angajaților, creșterea numărului de clienți și creșterea vânzărilor.

Deși unele persoane se nasc cu anumite talente, leadership-ul este mai degrabă determinat de o serie de abilități și caracteristici, aproape toate putând fi îmbunătățite sau potențial dobândite în timp prin studiu, observare și aplicare. Valorificarea leadership-ului este posibilă prin adoptate gândirii critice care permite identificarea celei mai bune modalități prin care resursele companiei pot fi utilizate. Acest lucru se leagă, de asemenea, de actul de delegare a sarcinilor către persoanele care au expertiză în îndeplinirea lor.

Ce abilități dețin liderii?

Un lider este o persoană care are capacitatea de a-și asuma un rol de conducător în cadrul unui grup de persoane pentru a le direcționa spre atingerea unui anumit obiectiv. Este o figură capabilă să influențeze strategiile, opiniile și comportamentul în cadrul unui grup și să transforme acel grup într-o echipă, creând un sentiment de apartenență.

Un lider poate fi un manager excelent, dar un manager poate să nu aibă abilități de lider. A fi un lider adevărat constă în deținerea unor calități personale și profesionale, fără a se limita doar competențele practice sau de management. Liderul este cel care îi inspiră pe ceilalți, împărtășește idei cu ei și se axează pe colaborare. El știe cum să își conducă echipa, abordând un stil potrivit pentru membrii grupului.

Liderul are capacitatea de a evalua persoanele cu care lucrează și situațiile în care se află, modulându-și comportamentul în funcție de aceste circumstanțe. El știe cum să promoveze stima de sine prin recunoaștere, încurajare și feedback constructiv. Liderii sunt, de asemenea, mentori, deoarece se străduiesc ca angajații lor să își îmbunătățească performanțele profesionale.

Caracteristicile pe care le împărtășesc multe dintre persoanele care s-au dovedit capabile să își asume roluri de lider sunt următoarele:

 • viziune și inovație: constă în capacitatea de a prevedea schimbările și de a le folosi în avantajul propriu, de a-și apăra întotdeauna ideile și de a nu se teme să încerce noi idei
 • capacitatea de a asculta: reflectă abilitatea de a înțelege și a interpreta situațiile și atitudinile persoanelor pentru a găsi o soluție, nu doar de a asculta cuvintele acestora
 • capacitatea de a delega: este abilitatea de identifica persoana cea mai potrivită pentru a-i fi încredințată o sarcină, având certitudinea că aceasta va fi îndeplinită în mod corespunzător
 • stima de sine: constă în a fi conștient de propriile competențe și abilități, dar și de propriile puncte slabe, pentru a putea fi îmbunătățite
 • motivație: reflectă abilitatea de a stabili un obiectiv ferm și concret și puterea de a munci pentru a-l atinge
 • abilitatea de a gestiona emoțiile: reflectă capabilitatea de a gestiona stările proprii sau ale membrilor echipei, cu scopul de a depăși o situație conflictuală sau stresul acumulat
 • gândirea strategică: implică abilitatea de a lua decizii pe termen lung și de a dezvolta și implementa strategii pentru atingerea obiectivelor organizației, prin cercetarea pieței, analizarea concurenței și înțelegerea nevoilor clienților
 • self leadership: reflectă capacitatea de a recunoaște potențialul personal, de a-și dezvolta abilitățile și de a-și îmbunătăți cariera
 • luarea deciziilor: reprezintă capacitatea de a  decizii la nivel strategic, tactic și operațional, în funcție de situația și contextul în care se află organizația
 • empatia: se referă la capacitatea de a înțelege și de a simți emoțiile și perspectivele altor persoane, cu scopul de a construi relații puternice cu membrii echipei, de a gestiona eficient conflictele și de a lua decizii eficiente

Responsabilitățile liderilor

Liderii au o serie de responsabilități-cheie, care au ca scop motivarea și creșterea angajamentului echipei.

Îmbunătățirea mediului de lucru

În prezent liderul nu mai este cel care dă ordine colaboratorilor săi și așteaptă rezultatele, ci cel care coordonează activitățile, definește obiectivele, prioritățile, sarcinile și termenele limită, lăsând echipa să lucreze independent într-un mediu bazat pe încredere reciprocă.

Angajații sunt inspirați de liderii care sunt capabili să transmită, prin comportamentul lor, viziunea și cultura companiei. Atunci când atmosfera de la locul de muncă este pozitivă angajații sunt motivați și au încredere în ei înșiși și în munca pe care o fac, deoarece simt sprijinul liderului și sunt stimulați să contribuie la succesul întregii organizații.

Identificarea potențialului echipei

Un lider de succes urmărește obiectivele companiei, dar se asigură că întreaga echipă contribuie la rezultate. Pentru a realiza acest lucru este necesar să se întâlnească cu fiecare membru al echipei și să se asigure că obiectivele individuale ale fiecăruia sunt în concordanță cu obiectivele organizației.

Aceasta nu este o sarcină ușoară, deoarece presupune o cunoaștere aprofundată a capacităților individuale, a perspectivelor profesionale și a motivațiilor care îi determină pe toți să dea tot ce au mai bun la locul de muncă. Liderii pot astfel să evalueze potențialul angajaților și îl pot valorifica în favoarea creșterii productivității companiei.

Formarea viitorilor lideri

Într-o companie un singur lider nu este suficient, motiv pentru care angajații ar trebui să fie formați în permanență, pentru a se asigura că își asumă mai multe responsabilități și încearcă să se dezvolte profesional.

Pentru liderii actuali dezvoltarea următoarei generații de lideri este o responsabilitate crucială. Aceștia trebuie să ofere oportunități de creștere și dezvoltare pentru membrii echipei și să îi ajute să se pregătească pentru roluri de conducere în viitor. Iată câteva modalități prin care liderii pot să își îndeplinească această responsabilitate:

 • Identificarea potențialului de leadership: Liderii trebuie să studieze cu atenție membrii echipei și să identifice dacă aceștia au anumite abilități de leadership. Liderii trebuie să acorde atenție abilităților, atitudinilor, comportamentelor și performanțelor angajaților, pentru a identifica potențialii candidați pentru roluri de conducere în viitor
 • Oferirea de feedback și coaching: Liderii trebuie să ofere feedback și coaching permanent pentru a-i ajuta pe membrii echipei să își dezvolte abilitățile de conducere. Aceștia ar trebui să ofere oportunități de învățare prin practică, precum inițiative de conducere și responsabilități de luare a deciziilor
 • Dezvoltarea abilităților de comunicare: Liderii de echipă trebuie să ajute membrii să își perfecționeze abilitățile de comunicare, pentru a-și putea exprima ideile și gândurile în mod eficient
 • Lideriile ar trebui să ofere oportunități de învățare, inclusiv sub formă de sesiuni de formare, workshop-uri și webinarii, pentru a-i ajuta pe membrii echipei să își dezvolte competențele de conducere

Matricea potențialului angajațilorTemplate de lucru

HR

Matricea potențialului angajaților

+ Oferă coerență în evaluare
+ Încurajează recrutarea internă
+ Facilitează planificarea forței de muncă
+ Identifică talentele
+ Alocă eficient resursele umane
AVANTAJE+
9.7
expert
RON 7741.190
35% discount utilizând codul în pagina de comandă

Crearea și consolidarea relațiilor cu partenerii, clienții și alte părți interesate

Pentru lideri construirea și menținerea relațiilor cu partenerii și alți colaboratori reprezintă o responsabilitate crucială. Pentru a sprijini creșterea și succesul organizației este esențial să se asigure că părțile interesate au o percepție pozitivă în raport cu organizația. Există câteva modalități prin care liderii își pot îndeplini eficient această responsabilitate:

 • Comunicarea eficientă: Liderii trebuie să comunice clar toate informațiile de care părțile interesate au nevoie. Aceștia ar trebui să ofere un dialog deschis și transparent, să asculte feedback-ul și să ofere soluții la problemele ridicate
 • Analiza nevoilor clienților: Liderii trebuie să identifice nevoile clienților lor și să le ofere bunuri sau servicii care să le satisfacă nevoile. Aceștia trebuie să fie atenți la opiniile clienților și să ajusteze oferta organizației în consecință
 • Dezvoltarea de parteneriate: Liderii trebuie să dezvolte parteneriate cu alte organizații și părți interesate pentru a crește expunerea organizației și pentru a identifica oportunități de afaceri. Aceștia ar trebui să identifice parteneri cu valori comune și să colaboreze pentru a crea beneficii reciproc avantajoase.
 • Dezvoltarea de parteneriate: Pentru a spori expunerea organizației și pentru a identifica oportunități de afacer, liderii trebuie să stabilească relații cu alte organizații și părți interesate, pentru a încheia legături reciproc avantajoase

Instrumente pentru lideri

Există numeroase instrumente pe care liderii le pot utiliza pentru a-și îndeplini responsabilitățile și a-și ajuta echipa să atingă obiectivele. În funcție de sarcina care trebuie să fie îndeplinită există o serie de instrument care pot fi folosite:

 • Planificarea strategică: presupune crearea unui plan pe termen lung pentru o organizație și identificarea obiectivelor și a resurselor necesare pentru atingerea acestor obiective. Diferite instrumente, printre care analiza SWOT, analiza PESTEL și matricele de evaluare a deciziilor sunt la dispoziția liderilor pentru a dezvolta și implementa un plan strategic.
 • Delegarea sarcinilor: implică distribuirea sarcinilor către persoanele potrivite și monitorizarea progresului și a eficienței. Pentru a analiza randamentul angajaților în raport cu o anumită sarcină liderii pot apela la un instrument pentru evaluarea performanței angajaților.
 • Managementul timpului: presupune gestionarea eficientă a timpului și organizarea programului într-un mod productiv pentru a putea îndeplini toate responsabilitățile. Instrumentele de gestionare a timpului, cum ar fi Google Calendar, Toggl, Matricea Eisenhower sau alte metode pentru managementul activităților pentru  pot ajuta liderii să își organizeze și să își monitorizeze timpul pentru a putea identifica zonele în care pot îmbunătăți eficiența.
 • Feedback-ul angajaților: implică obținerea unui feedback de la membrii echipei lor pentru a observa dacă abordarea actuală este satisfăcătoare. Instrumentele de feedback, cum ar fi Google Forms, pot fi utilizate pentru a colecta feedback de la angajați.

Analiza PESTELTemplate de lucru

STRATEGIE

Analiza PESTEL

+ Înțelegerea mediului de afaceri
+ Anticiparea amenințărilor comerciale
+ Identificarea oportunităților
+ Dezvoltarea unei gândiri strategice
+ Reprezentare grafică a rezultatelor
+ Structură de planificare
AVANTAJE+
9.8
expert
RON 7741.190
35% discount utilizând codul în pagina de comandă

Stiluri de leadership

Există mai multe stiluri de leadership, fiecare cu propriile sale puncte forte și puncte slabe. Printre cele mai comune tipologii de lideri se numără:

 • Liderul vizionar: cu abilități remarcabile de comunicare și carismă liderul vizionar comunică în mod eficient obiectivele și misiunea companiei, într-un mod care poate inspira dorința angajaților de a se alătura echipei pentru a lucra la un „vis comun”. Un mediu de lucru pozitiv încurajează participarea activă și un mai mare angajament, precum și dezvoltarea unui spirit de echipă puternic. Scopul este clar pentru întreaga echipă, iar eforturile se unesc pentru a atinge obiectivul. Beneficiul acestui stil de leadership constă în crearea unui climat pozitiv, care menține motivația ridicată chiar și în momente de criză sau în timpul unei schimbări organizaționale.
 • Lider democratic: condus de conducerea că obiectivele pot fi îndeplinite doar prin valorizarea aportului membrilor echipei liderul democratic este adeptul ascultării, implicând angajații în procesele decizionale și urmărind crearea unei echipe unite. Această abordare participativă implică totodată responsabilizarea membrilor echipei. Beneficiul acestui stil de leadership constă în obținerea unui consens în cadrul echipei și creșterea colaborării.
 • Liderul mentor: stilul identifică legătura dintre obiectivele organizaționale și dorințele individului. Acesta se concentrează pe valorificarea abilităților angajaților și dezvoltarea acestora. Prin identificarea potențialului angajaților acest stil de conducere sporește motivația și încurajează creativitatea și inițiativa.
 • Liderul exigent: axat pe atingerea obiectivelor liderul exigent tinde să aibă o abordare rigidă cu membrii echipei, așteptând niveluri ridicate de performanță și o viteză ridicată de execuție. Acest stil de leadership este unul periculos pe termen lung, deoarece este lipsit de empatie și poate crește nivelul de stres al angajaților la locul de muncă, ducând la o fluctuație constantă de personal. Cu toate acestea un lider exigent poate reuși să-și motiveze angajații și să crească concentrarea.
 • Liderul partener: cu abilități excelente de relaționare și comunicare liderul partener aspiră să construiască echipe unite, care să pună accentul pe relațiile interpersonale. Este mai puțin probabil să apară conflicte interne ca urmare a motivației personalului și a dezvoltării relațiilor interpersonale.
 • Liderul autoritar: accentul este pus pe respect, în defavoarea admirației, astfel că liderul autoritar transmite grupului reguli și directive clare, fără o implicare emoțională. Acest lider nu ia în considerare opiniile sau criticile celorlalți, ignorând atmosfera mediului de lucru. Liderii care adoptă această abordare obțin avantajul ca în situații de urgență să poată lua decizii rapide, evitând o implicare emoțională bazată pe obiectivele individuale ale echipei.

Register New Account
Shopping cart