Ce este administrarea afacerilor?

1
administrarea afacerilor, administrator afaceri

Administrarea afacerilor este un domeniu larg care cuprinde multe tipuri diferite de profesii manageriale. Fiecare organizație, de la marile corporații la start-up-uri, are nevoie de administratori calificați pentru a prospera.

În calitate de antreprenor / antreprenoare administrarea afacerilor este una dintre cele mai importante sarcini. Aceasta constă în  dotarea propriei afaceri cu un set de reguli care să garanteze o gestionare corectă și eficientă, fiind un element de bază și indispensabil pentru oricine dorește să facă afaceri în mod corect și pe termen lung.

În ce constă administrarea afacerilor?

Administrarea afacerilor, în forma sa de bază, este sarcina de a gestiona resursele, timpul și personalul unei organizații.

Administrarea afacerilor este un domeniu larg care se ocupă cu gestionarea și organizarea resurselor și activităților unei companii pentru ca aceasta să atingă obiectivele stabilite. Acesta implică o gamă largă de sarcini, cum ar fi planificarea strategiei de afaceri, managementul financiar, marketingul, managementul resurselor umane, analiza datelor și luarea deciziilor. Specialiștii în administrarea afacerilor lucrează pentru a se asigura că organizațiile funcționează în mod eficient din toate punctele de vedere. Acesta este un act de echilibru care necesită cunoștințe și abilități dintr-o varietate de domenii.

Stabilirea obiectivelor și strategiilor de afaceri, crearea de planuri de acțiune și punerea lor în practică sunt toate părți ale gestionării unei afaceri. Aceasta poate include, de asemenea, elaborarea și implementarea politicilor de resurse umane, gestionarea finanțelor și a contabilității, dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiilor de marketing și luarea deciziilor pe baza analizei datelor și informațiilor.

Lucrul în domeniul administrării afacerilor necesită atât hard-skills, cât și soft-skills, cum ar fi transmiterea de idei, influențarea celorlalți, furnizarea de feedback și realizarea de prezentări interesante și de succes. Contabilitatea, finanțele, marketingul, resursele umane și IT-ul sunt competențe comune cerute de profesioniștii din domeniul afacerilor și, adesea, se specializează într-un singur domeniu.

Care este rolul unui administrator de afaceri?

Sarcina unui administrator de afaceri este de a gestiona și de a coordona activitățile unei organizații pentru a asigura succesul acesteia. Administratorii de afaceri sunt responsabili de luarea deciziilor strategice, de organizarea și desfășurarea operațiunilor zilnice și de monitorizarea performanțelor organizaționale.

Sarcinile directorilor de companii includ:

 • stabilirea și punerea în aplicare a obiectivelor, politicilor și procedurilor departamentale sau organizaționale
 • conducerea și supravegherea activităților financiare și bugetare ale unei companii
 • gestionarea riscurilor
 • gestionarea unor activități ample legate de producția de bunuri și de furnizarea de servicii
 • inovarea la locul de muncă prin implementarea de noi tehnologii
 • gestionarea relațiilor cu investitorii
 • informarea managerilor, angajaților și membrilor consiliului de administrare privind operațiunile
 • negocierea și aprobarea contractelor
 • delegarea sarcinilor
 • gestionarea resurselor umane
 • examinarea situațiilor financiare, rapoartelor de vânzări și altor indicatori de performanță
 • identificarea oportunităților de reducere a costurilor

Carieră în administrarea afacerilor

O carieră în administrarea afacerilor poate fi o alegere potrivită pentru cei care sunt interesați de conducerea și dezvoltarea organizațiilor. Deși certificarea nu este obligatorie, aceasta poate demonstra abilitățile de management și potențialele capacități de conducere. De asemenea, certificarea poate fi benefică pentru angajații care doresc să avanseze sau poate oferi un avantaj competitiv celor care își caută un loc de muncă. Obținerea unei diplome va extinde cunoștințele despre conducerea organizațională, managementul resurselor umane și planificarea strategică.

Absolvenții cu o diplomă în administrarea afacerilor sunt calificați pentru poziții entry-level în organizații comerciale, publice și non-profit, inclusiv pentru activități administrative și de management, analiza datelor, gestionarea resurselor umane, manager de operațiuni sau specialist în marketing. Unii absolvenți devin antreprenori, construindu-și propriile afaceri de succes de la zero.

Multe persoane aleg să își continue educația prin obținerea unui diplome de masterat în administrarea afacerilor, fiind foarte apreciată de către angajatori, deoarece demonstrează angajamentul față de această profesie.

Cei interesați să își aprofundeze educația ar putea căuta un doctorat în administrarea afacerilor, a cărui finalizare durează între trei și șase ani. Un program de doctorat oferă aspiranților experiență în ariile de conducere și de management, precum și un nivel mai ridicat de competențe de cercetare. Această diplomă pregătește studenții pentru poziții de conducere de nivel înalt.

Unele dintre opțiunile de carieră în administrarea afacerilor includ:

 • Managementul general: Aceasta este o poziție de conducere care implică supravegherea tuturor aspectelor operaționale ale unei organizații, inclusiv finanțele, resursele umane, marketingul și vânzările.
 • Managementul de proiect: Acesta este un rol în care persoana este responsabilă pentru planificarea, organizarea și gestionarea proiectelor în cadrul unei organizații.
 • Marketing și vânzări: Acestea sunt poziții care implică dezvoltarea și implementarea strategiilor de marketing și vânzare pentru produsele sau serviciile unei companii.
 • Resurse umane: Aceasta este o poziție care implică gestionarea politicilor și a practicilor de resurse umane ale unei organizații, inclusiv recrutarea, formarea și dezvoltarea angajaților.
 • Finanțe: Responsabili de raportarea financiară a companiei sunt directorii financiari. Aceștia stabilesc scopurile, obiectivele și bugetele financiare ale organizației. Aceștia pot fi responsabili pentru investiții și gestionarea activelor.
 • Consultanță: Aceasta este o opțiune de carieră în care o persoană oferă consultanță și asistență organizațiilor în dezvoltarea și implementarea strategiilor de afaceri.
 • IT: Un manager IT este responsabil de direcția tehnologică generală a unei companii, care include gestionarea tehnologiei informației și a sistemelor informatice.

Strategii și tehnici de administrare a afacerilor

Există numeroase strategii și tehnici pentru administrarea afacerilor, aplicate pentru a crește performanța și eficiența organizației. Iată câteva exemple:

 • Planificarea strategică – este o tehnică de gestionare a afacerilor care presupune definirea unui set de obiective SMART pe termen lung și a direcțiilor de creștere a organizației. Planificarea strategică este esențială pentru a se asigura că eforturile organizației sunt aliniate în mod clar cu obiectivele stabilite.
 • Managementul riscurilor – este o strategie de gestionare a afacerilor care presupune stabilirea, analiza și gestionarea riscurilor care ar putea avea un impact asupra operațiunilor unei organizații. Această tactică ar putea contribui la diminuarea pierderilor financiare și a efectelor negative asupra activităților organizaționale. Pentru acest proces se poate utiliza o analiză a incertitudinilor strategice care ajută la identificarea riscurilor externe și interne.
 • Dezvoltarea afacerii – presupune găsirea și dezvoltarea de noi oportunități de afaceri pentru a crește veniturile organizației. Aceasta poate implica extinderea pe noi piețe, introducerea de noi bunuri sau servicii sau descoperirea și utilizarea de noi canale de vânzare.
 • Managementul performanței angajaților – implică monitorizarea și evaluarea performanțelor angajaților în vederea creșterii productivității și eficienței. Aceasta ar putea implica stabilirea unor obiective clare, oferirea de feedback și introducerea programelor de formare și dezvoltare pentru a perfecționa abilitățile angajaților.
 • Managementul financiar – este o tehnică de administrare a afacerilor care presupune urmărirea și gestionarea finanțelor unei organizații. Aceasta poate implica gestionarea bugetului, controlul fluxului de numerar, urmărirea cheltuielilor, precum și identificarea și valorificarea oportunităților de creștere a veniturilor. Pentru acest proces se poate utiliza o analiză a bugetului vânzărilor sau o analiză a pragului de rentabilitate.
 • Marketing și publicitate – implică promovarea și comercializarea bunurilor și serviciilor organizației pentru a stimula vânzările și crește interesul publicului țintă. Aceasta ar putea implica crearea de conținut de marketing, gestionarea prezenței pe internet și dezvoltarea de campanii publicitare.
 • Construirea și gestionarea relațiilor – se concentrează pe crearea și menținerea relațiilor cu clienții pentru a le spori loialitatea și satisfacția. Acest lucru poate implica oferirea de servicii de înaltă calitate, oferirea de feedback și oferirea de soluții personalizate. O matrice a prioritizării nevoilor clienților este un instrument util pentru identificarea problemelor clienților și oferirea unor soluții, crescând astfel loialitatea acestora față de brand.

Analiza pragului de rentabilitateTemplate de lucru

FINANCIAR

Analiza pragului de rentabilitate

+ Decizii financiare eficiente
+ Reducerea presiunii financiare
+ Creșterea profitabilității
+ Rapoarte generate automat
+ Indicații și exemple
AVANTAJE+
9.3
RECOMANDAT
RON 7741.190
35% discount utilizând codul în pagina de comandă

Provocări în administrarea afacerilor

În contextul actual dezvoltarea afacerilor este îngreunată de accelerarea progreselor tehnologice, de schimbările politice și economice, de modificările privind comportamentul de cumpărare și de așteptările clienților. Astfel administratorii de afaceri se confruntă cu o gamă largă de provocări în gestionarea afacerilor.

 • Gestionarea riscurilor – cuprinde toate acțiunile menite să identifice potențialele probleme din timpul activităților unei companii și care ar putea avea un efect negativ asupra succesului general. Administratorii de afaceri trebuie să identifice riscurile și să ia măsuri preventive pentru a le minimiza sau elimina complet. O strategie de gestionare a riscurilor eficientă, care să includă analiza și monitorizarea riscurilor posibile și a impactului acestora, poate să salveze compania de la un posibil eșec sau de la încetinirea proceselor.
 • Menținerea unei performanțe financiare – se referă la modul în care o companie își gestionează și controlează rezultatele financiare. Scopul principal este de a compara rezultatele reale cu bugetele și previziunile și de a face ajustările necesare, astfel încât companiile să fie mai bine pregătite pentru a-și atinge obiectivele.
 • Gestionarea resurselor umane – se referă la toate persoanele care lucrează într-o companie în diferite funcții, dar trebuie înțeles și ca fiind ansamblul de competențe și profesionalism cu care contribuie membrii personalului la procesul de producție. Acest proces implică recrutarea, formarea și menținerea personalului potrivit. Pentru a depăși această provocare administratorii de afaceri trebuie să dezvolte o strategie eficientă de resurse umane, care să includă o politică de recrutare și selecție riguroasă, o politică de dezvoltare a personalului și o abordare orientată pe angajat.
 • Adaptarea la schimbare – este inevitabilă în orice afacere, iar administratorii de afaceri trebuie să fie pregătiți să gestioneze noile cerințe. Administratorii de afaceri trebuie să fie flexibili și deschiși la noi oportunități, să își dezvolte abilitățile de luare a deciziilor și să fie la curente cu schimbările din industrie.
 • Creșterea afacerii – implică dezvoltarea și implementarea unei strategii de dezvoltare eficiente. Pentru a încuraja creșterea, strategiile, planurile și obiectivele de afaceri ar trebui să fie aliniate și complementare între ele. Administratorii de afaceri trebuie să își dezvolte abilitățile de planificare strategică, să înțeleagă nevoile și dorințele clienților lor și să exploreze noi oportunități de afaceri.

Register New Account
Shopping cart