KPI – KRI: ADMINISTRATIE LOCALA

  1. Indicatorii de Performanta (Key Performance Indicators) reflecta elemente operationale privitoare la modul in care se desfasoara activitatea unei companii, cat de bine realizeaza aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie sa analizeze zonele care conduc in mod direct afacerea spre obiectivele stabilite si nu se refera la a masura obiective finale, ci la performanta actiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
  2. Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) ofera o imagine de ansamblu asupra rezultatelor actiunilor, asupra progreselor realizate in atingerea obiectivelor companiei, indicand doar efectele masurilor aplicate, nu si cauzele acestora.

Este importanta urmarirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, insa nu se va putea sti ce anume a determinat/ impiedicat atingerea obiectivelor daca nu sunt monitorizate activitatile necesare indeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanta. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obtine o imagine a relationarilor intre diferite activitati realizate zilnic si efectele lor.

INDICATORII PREZENTATI MAI JOS AU CARACTER RELATIV GENERAL, PENTRU A ASIGURA UN NIVEL EXTINS DE APLICABILITATE !

ADMINISTRATIE LOCALA

OPERATIONAL

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Crestere Nr parteneriate de responsabilitate sociala cu institutii private (%)
Eficienta solutionare cereri despagubiri (%)
Grad de acoperire titluri de proprietate eliberate (%)
Impozite locale colectate in termen (%)
Nr evenimente culturale/1000 locuitori
Nr mediu zile de procesare autorizatii de tipul ”X”
Nr persoane despagubite din cele pe listele de asteptare retrocedari (%)
Numar de audiente cu cetatenii/reprezentant imputernicit
Timp de lucru neproductiv/angajat (ore)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Cheltuieli pe cap de locuitor pentru curatarea/dezapezirea strazilor
Cheltuielile medii de reabilitare a drumurilor pe km reabilitat
Cheltuielile medii intretinere drumuri/kilometru de retea de drumuri
Impozite pe proprietate platite la timp (%)
Incadrare in planul de reabilitate (%)
Monumente care primesc servicii de intretinere (%)
Nivel de suficienta a spatiilor de parcare
Numarul de infractiuni/incidente la 1000 locuitori
Pondere spatii publice modernizate in ultimii x ani (%)
Populatie cu acces la apa curenta (%)
Procent cetateni satisfacuti de curatenia orasului (%)
Procent cetateni satisfacuti de siguranta in spatiile publice (%)
Suprafata spatii verzi/locuitor (mp/loc)

MANAGEMENT PUBLIC

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Evolutia venitului mediu / angajat (%)
Grad de implementare a initiativelor strategice (%)
Nivel de crestere a performantei companiei (%)
Nivel de descrestere a performantei companiei (%)
Nivel de urmarire a obiectivelor strategice (%)
Procent realizare venituri bugetate (%)
Plata cu anticipatie a obligatiilor fiscale (%)
Randamentul investitiilor - ROI (%)
Termen de plata mediu plati furnizori (zile)
Timpul mediu de rezolvare a problemelor de management
Vechime medie debite contribuabili (zile)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Grad concentrare portofoliu contribuabili (x% venituri)
Grad de cunoastere a brand-ului (%)
Grad de indatorare (%)
Nivelul de satisfactie a angajatilor (scor evaluare)
Procent obiective indeplinite (%)
Procent proiecte profitabile (%)
Venit mediu pe angajat (RON)
Venit mediu pe contribuabil (RON)
FORMULE INDICATORI SOLUTIE PERSONALIZATA

MARKETING

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Eficacitatea campaniei de marketing (%)
Eficienta efortului de marketing (%)
Evolutie nr campanii de crestere a increderii cetatenilor in institutie fata de perioada anterioara (%)
Evolutie venituri ca efect al campaniei (%)
Nr campanii de marketing pe canale media
Nr de iesiri PR pe perioada
Nr campanii de promovare
Numarul de instrumente folosite pentru comunicarea mesajelor companiei
Participari la evenimente de profil
Procent plati anticipate generate prin campanii de crestere a increderii cetatenilor (%)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Cheltuieli medii de marketing pe contribuabil (RON)
Contributie in venituri top 10 contribuabili (%)
Evolutia numarului de vizualizarii a paginii web a firmei (%)
Grad de incredere in institutie (scor evaluare)
Grad de realizare evenimente media planificate (%)
Nivelul de satisfactie al contribuabililor care asigura x % din incasari (scor evaluare)
Pondere canal media in total cheltuieli de campanie (%)
Randament investitii de marketing (%)

SOCIAL MEDIA

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Aprecieri ale PROSPECTILOR pentru postarile din social media, pe canal social media
Aprecieri noi ale paginilor social media
CPA (cost pe achizitie sau cost pe actiune)
Evolutia bugetului de social media
Nr postari organice in social media
Nr postari sponsorizate in social media
ROI (return of investment) pentru canalele social media (%)
Structura efortului de Social Media (%)
Timp mediu de raspuns la postari social media
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Indice de comparabilitate in social media cu competitia directa
Mentionari de brand in retelele social media
Nivelul mediu de impact al postarilor pe canal social media
Numarul mediu de vizualizari pe postare social media
Numarul persoanelor care urmaresc canalul X de social media
Pondere trafic din social media (%)
Rata comentariilor (%)
Rata de amplificare a postarilor (%)
Rata de click pe postare (%)
Rata de crestere a audientei (%)
Rata de engagement a prospectilor
Rata de retentie a fanilor in social media (%)
Rentabilitatea costurilor de postare (%)

CALITATE

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Grad de implicare a angajatilor in imbunatatirea proceselor (%)
Grad de realizare a controalelor de audit planificate (%)
Nr mediu de arii de imbunatatire pe proces
Nr mediu de schimbari de optimizare pe proces
Nr mediu probleme pe proces
Procent idei de optimizare implementate (%)
Procent masuri corective (%)
Procent masuri preventive (%)
Procent procese optimizate (%)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Evaluarea calitatii la nivelul cetatenilor
Evolutie nr de mediu de probleme pe proces (%)
Evolutie nr procese optimizate (%)
Indicatori de performanta indepliniti (%)
Pondere costuri remediere erori in total costuri (%)
Procent erori (%)
Procent probleme similare cu frecventa X (%)
Procent livrabile care nu indeplinesc criteriile de calitate (%)
Procent reclamatii pe motiv de calitate a serviciilor (%)

ASISTENTA CONTRIBUABILI

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Durata medie rezolvare reclamatii cetateni (zile)
Evolutia numarului de informari privind sedintelor publice organizate
Nr chestionare de satisfactie aplicate cetatenilor
Numarul sedintelor publice organizate
Pondere reclamatii rezolvate (%)
Procent cetateni satisfacuti de modul de reinvestire a banilor publici (%)
Procent reclamatii clienti in max 50 de zile
Timp mediu de asteptare la ghiseu (minute, ore)
Timp mediu de raspuns la solicitari
Timp mediu petrecut in interactiunea cu cetateanul
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Grad de satisfactie a cetatenilor privind calitatea serviciilor de transport public
Nivelul de satisfactie al cetatenilor (scor evaluare)
Nr mediu de reclamatii pe cetatean
Nr mediu solicitari pe angajat departament
Pondere contribuabili cu reclamatii (%)
Procent cetateni (rezidenti) satisfacuti de sistemele de informare publica (%)
Procent lucrari de intretinere cu impact in functionarea activitatii persoanelor juridice (%)

MANAGEMENT DE PROIECT

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Grad de incadrare in durata prestabilita a activitatilor (%)
Nr mediu de activitati pe proiect/ program
Nr mediu de livrabile pe proiect/ program
Nr mediu de obiective pe proiect/ program
Nr mediu de proiecte/manager de proiect
Nr proiecte gestionate de organizatie
Pondere proiecte inchise in parametrii bugetati (timp si bani) (%)
Procent proiecte cu revizuire post-implementare (%)
Procent proiecte fara intarzieri pe parcursul derularii (%)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Abaterea de la graficul de timp planificat la nivel de proiect (%)
Grad de abatere de la bugetul planificat la nivel de proiect (%)
Grad ocupare departament in activitati de management de proiect (%)
Nivel de satisfactie al beneficiarilor de livrabile (scor evaluare)
Nivel de satisfactie stakeholderi ai proiectului (scor evaluare)
Nr mediu de actiuni interdependente derulate simultan
Pondere activitati cu status intarziat (%)
Pondere proiecte cu obiective indeplinite (%)
Pondere proiecte profitabile (%)

FINANCIAR

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Durata de rotatie a creantelor (zile)
Incadrare in buget cheltuieli (%)
Procent creante iesite din scadenta (%)
Procent valoare creante mai vechi de x zile (%)
Procent rapoarte financiare corecte si trimise in termen (%)
Procent raportari finalizate in timp planificat (%)
Procent timp alocat rapoartelor adhoc pentru suport decizional (%)
Termen mediu incasari (zile)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Cheltuieli ordinare medii pe angajat (RON)
Grad de indatorare (%)
Lichiditate imediata (%)
Contributie cheltuieli cu personalul in total cheltuieli ordinare (%)
Pondere cheltuieli de reparatii / mentenanta a mijloacelor fixe (%)
Pondere cheltuieli ordinare in venituri (%)
Pondere costuri salariale in venituri ordinare (%)
Rata generala de solvabilitate (%)

RISC & CONFORMITATE

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Durata medie de la identificarea riscului la elaborarea solutiei (zile)
Evolutie nr Initiative de imbunatatire a controlului intern fata de perioada anterioara (%)
Grad de acoperire cu planuri de contingenta (%)
Grad de actualizare politici si proceduri (%)
Nivel de conformitate teste de audit (%)
Nr mediu de Analize de risc efectuate pe proces
Nr mediu de cazuri de nerespectare a procedurilor pe angajat
Nr mediu riscuri identificate pe proces (cu impact major asupra afacerii)
Procent probleme identificate fara plan de actiune aferent (%)
Procent riscuri cu planuri de contracarare definite (%)
Procent riscuri noi identificate si tratate (%)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Evolutie nr incidente normative (%)
Grad de abatere de la bugetul de contingenta planificat (%)
Numar initiative de contracarare a riscului implementate in perioada de raportare
Pondere costuri cu autorizatii si licente in total costuri (%)
Pondere costuri cu autorizatii si licente in total vanzari (%)
Pondere costuri de contingenta in total costuri (%)
Pondere costuri de contingenta in total venituri ordinare (%)
Procent personal calificat in Managementul Riscului
Valoare medie cheltuieli/angajat pentru traininguri de Managementul Riscului

HR

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Durata medie de angajare (zile)
Grad de ocupare a posturilor (%)
Grad de promovare a angajatilor (%)
Nivel de utilizare a cursurilor e-learning (%)
Nr interviuri angajare
Nr mediu de traininguri pe angajat
Pondere cheltuieli de training in buget HR (%)
Procent recrutari realizate in intervalul de timp alocat (%)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Cost mediu pe angajat
Cost mediu training / angajat
Evolutia ratei de retentie a angajatilor (%)
Fluctuatia angajatilor (%)
Grad de satisfactie a angajatilor (scor evaluare)
Indicele de Stabilitate a Fortei de Munca (%)
Numar de solicitari de angajare
Pondere cheltuieli de personal in veniturile institutiei
Pondere costuri cu bonusuri si prime in total chetuieli cu salariile (%)
Procent angajati cu nivel superior de performanta (%)
Procent pozitii vacante in structura institutiei (%)

IT

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Durata medie de rezolvare task-uri (%)
Grad de externalizare servicii IT (%)
Grad de ocupare personal IT pentru intretinere solutii existente (%)
Procent back-up reusite (%)
Procent defectiuni/ deteriorari IT nerezolvate (%)
Procent incidente IT rezolvate in timpul agreat (%)
Procent sisteme informatice care au plan de urgenta (%)
Procent sisteme IT cu programe anti-virus (%)
Procent sisteme IT upgradate (%)
Timp mediu de raspuns la solicitari de tip x (unitati de timp)
Timp mediu de realizare interventie reactiva (unitati de timp)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Nr mediu de incidente IT pe utilizator
Pondere cheltuieli cu investitii IT (%)
Pondere costuri de intretinere echipamente IT (%)
Procent incidente IT cu impact in activitatea institutiei (%)
Procent utilizatori afectati de caderile de retea (%)
Valoare medie cheltuieli IT pe angajat (RON)
Valoare medie cheltuieli IT pe utilizator (RON)
Variatie nr incidente care necesita service software (%)

RESPONSABILITATE SOCIALA (CSR)

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Grad de reciclare a deseurilor (%)
Grad de sustinere cauze sociale (%)
Pondere angajati de sex feminin in totalul angajatilor (%)
Pondere angajati din randul minoritatilor etnice in totalul angajatilor (%)
Pondere personal care a urmat cursuri de mediu (%)
Procent initiative sociale in derulare (%)
Procent personal de sex feminin in pozitii de top si middle management (%)
Procent proiecte sociale in parteneriat cu organizatii non-profit (%)
Valoare fonduri stranse pe angajat (RON)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Acoperirea mediatica a initiativelor CSR
Consum energie din surse regenerabile (%)
Deschiderea catre voluntariat a angajatilor (ore/angajat)
Gradul de satisfactie al comunitatii legat de campaniile sociale (scor evaluare)
Gradul de satisfactie al stakeholderilor legat de campaniile sociale (scor evaluare)
Instruirea CSR a angajatilor
Ponderea cheltuielilor CSR in total costuri (%)
Procent mijloace de transport hibrid destinate transportului public
Procent proiecte curente care protejeaza mediul (%)

KPI & KRI SPECIFICI

ADMINISTRATIE LOCALA AGRICULTURA AUDIT & CONTABILITATE CARNE - PRODUCTIE & PROCESARE CONSTRUCTII CONSULTANTA JURIDICA CONSULTANTA MANAGEMENT ENERGIE FARMA DISTRIBUTIE FARMA PRODUCTIE INDUSTRIA EXTRACTIVA IMOBILIARE INVATAMANT LACTATE PRODUCTIE & PROCESARE MEDIA & PUBLICITATE PUBLISHING RECRUTARE & EXECUTIVE SEARCH RETAIL SERVICII MEDICALE PRIVATE TELECOMUNICATII TEXTILE PRODUCTIE TEXTILE RETAIL TRAINING TRANSPORTURI TURISM SI CALATORII
Register New Account
Reset Password
Shopping cart